Menu
Dzisiaj jest: 30 Marzec 2020    |    Imieniny obchodzą: Amelia, Leonard, Dobromir

40 lcie

anika

plus polsat Brzozów
reklama
Admin

Admin

URL strony: http://www.brzozowiana.pl

Zmarł ksiądz infułat Julian Pudło

Ksiądz Infułat Julian Kazimierz Pudło

      Urodził się 8 sierpnia 1926 roku w Korczynie koło Krosna. Po uzyskaniu święceń kapłańskich w 1953 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej w Brzozowie prowadząc od 1 września 1954 roku lekcje religii dla młodzieży brzozowskich szkół średnich. W 1967 roku otrzymał nominacje na proboszcza parafii w Brzozowie. Przez cały okres swojej pracy duszpasterskiej na terenie Brzozowa wykazywał troskę o parafian i wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu. Dzięki jego zaangażowaniu udało się odrestaurować zabytkową brzozowską kolegiatę, która zachowała swój oryginalny wygląd i wyposażenie niepowtarzalne wnętrze.

      W latach 80. Mimo sprzeciwu władz komunistycznych organizował uroczystości patriotyczne i religijne na terenie miasta. Wielokrotnie szykanowany przez Urząd Bezpieczeństwa nie bacząc na grożące mu szykany współpracował z działaczami ówczesnej opozycji. Swoim autorytetem i postawą, poczuciem patriotyzmu i obowiązku obywatelskiego stał się wzorem do naśladowania dla mieszkańców Powiatu Brzozowskiego. W dowód zasług został w 1999 odznaczony godnością papieską pro notariusza apostolskiego, a w dniu 3 grudnia 1993 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Brzozowa.(Powiat Brzozów)

26 marca haczowskie maseczki ochronne trafią do okolicznych placówek służby zdrowia

      Pomimo prawnych ograniczeń związanych ze zwalczaniem koronowirusa akcja szycia maseczek rozwija się. Dziś (25 marca) dołączyły do nas panie z Malinówki, Jasionowa oraz Turzego Pola (gm. Brzozów). Sztab akcji zlokalizowaliśmy w haczowskim Domu Strażaka. Tam szyje 5 pań udzielając też niezbędnych wskazówek następnym chętnych, które wykonują maseczki w swoich domach. Dziękuję wszystkim Paniom, które szyją maseczki w domu  bowiem w obecnej sytuacji każda para rąk się liczy(...) Nasza akcja możliwa stała się dzięki Państwu Wiesławie i Mieczysławowi Józefczykom, którzy przekazali materiały potrzebne do uszycia maseczek ochronnych. Jutro pierwszą partię przekażemy do placówek służby zdrowia w regionie – powiedział w rozmowie z portalem wójt Stanisław Jakiel.

Haczów. Pierwsze maseczki już są

Pierwsze maseczki gotowe, bardzo dziękuję Wszystkim za zaangażowanie - pisze na swej FB zakładce wójt Stanisław Jakiel. 

od redakcji: Gratulujemy pomysłu, dla Pań wielki szacunek

Nozdrzec. Konkurs "Bajka nagrywajka"

Szczegółowy regulamin konkursu pt. ”Bajka  nagrywajka” na nagranie Audiobooka:

 1. Celem konkursu jest popularyzowanie literatury wśród osób w każdym wieku oraz promocja biblioteki jako miejsca kultury. Nagranie na nośniku elektronicznym fragmentu wybranej przez siebie książki dla dzieci umożliwi bliższe zapoznanie się z tekstem literackim oraz ze sztuką interpretacji tekstu literackiego.
 2. Nagranie audiobooku może być indywidualne lub grupowe. Dopuszczalne jest wykorzystanie różnych efektów dźwiękowych w celu urozmaicenia nagrania.
 3. Plik powinien być zapisany na płycie CD lub dysku przenośnym (pendrivie) umożliwiającym odsłuchanie go w komputerze w programach do odtwarzania dźwięków (Real player, Winamp, Windows media player), na odtwarzaczu CD, Mp3.
 4. Długość nagrania powinna wynosić od 2 do 8 min.
 5. Do płyty powinna być dołączona karta zgłoszeniowa zawierająca podstawowe dane:
 • • Imię i Nazwisko
 • • Tytuł i Autor książki
 • • Wiek
 • • Adres
 • • Tel. kontaktowy
 1. Przy ocenie pod uwagę będzie brana płynność czytania, prawidłowa intonacja i wymowa czytanego fragmentu książki. Dodatkowym atutem będą odpowiednio dobrane efekty dźwiękowe i czystość nagrania.
 2. Nagrania należy przynieść do najbliższej placówki Biblioteki Publicznej do 7 dni po zakończeniu okresu ogłoszonej kwarantanny lub przesłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule maila proszę wpisać „ Audiobook”, a w treści podać dane z punktu 5.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu kwarantanny.
 4. Jury wyłoni 3 najlepsze nagrania a zwycięzcy otrzymają nagrody.

10.Jeden uczestnik może złożyć tylko jedno nagranie.

11.Uczestnik oświadcza, iż nagranie, biorące udział w Konkursie, przedstawia jego głos, a także nie są mu znane jakiekolwiek prawa osób trzecich, które mogłyby zostać naruszone poprzez zgłoszenie swojego nagrania do Konkursu.

 1. Każdy ze zgłaszających się do Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu i fanpage Gminnej Biblioteki Publicznej w Nozdrzcu z siedzibą w Warze oraz Gminy Nozdrzec.
 2. Przesłanie nagrania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
 3. Przekazanie nagrań konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie w/w nośników bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650.).
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie przez Uczestników Konkursu cudzej własności intelektualnej.
 5. Nagrodzone nagrania przechodzą na własność Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu i warunków udziału w Konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.
 7. Dodatkowe informacje pod numerami tel. 13 43 97 010 lub 13 43 98 212.

Klauzula informacyjna dla klientów Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w 36-245 Nozdrzec 63, Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych „UODO”, a od 25 maja 2018 r. na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust.m1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”;
 2. b) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 23ust. 1 pkt 2 UODO, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;
 3. c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.5
 4. Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Organizatora obsługujący Konkurs.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
 6. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
 7. a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 8. b) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 9. c) do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
 11. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje dane Uczestników w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, wiek, adres e–mail.
 12. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w ust.2 powyżej.

9. W kwestiach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail: : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne