Menu
Dzisiaj jest: 18 Październik 2019    |    Imieniny obchodzą: Juliana, Łukasza, Bogumiła
plus brzozow
reklama

AniKa Dąbrowska - Oddycham Chwilą

Admin

Admin

URL strony: http://www.brzozowiana.pl

Górki. Nowy odcinek drogi na Kijowiec oddany do użytku

       Mieszkańcy  przysiółka Kijowiec w miejscowości Górki nie kryją zadowolenia z faktu, że  od dnia 11 października br.,  będą mogli dotrzeć do swoich domów w sposób znacznie łatwiejszy, szybszy i przede wszystkim bezpieczniejszy. Wszystko za sprawą  wykonanego przez samorząd gminy Brzozów przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie kolejnego odcinka drogi gminnej o długości 241 metrów, o którą  w szczególności mieszkańcy Górek  bardzo mocno zabiegali.  Przebudowa drogi gminnej na działkach gruntowych Nr 2938 i 2952 została zrealizowana w ramach projektu „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brzozów”.

       Jest to najkrótsza droga łącząca miejscowość Górki z Grabownicą Starzeńską z której mieszkańcy obydwu miejscowości bardzo często korzystają. Jak zapewnił Burmistrz Szymon Stapiński –  dołoży wszelkich starań by w okresie najbliższych czterech lat kolejne, obecnie szutrowe odcinki tejże drogi zyskały również nową nakładkę asfaltową.

W odbiorze prac, który miał miejsce dnia 11 października br.,  uczestniczył Burmistrz Brzozowa – Szymon Stapiński, Marcin Chudzikiewicz – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych wraz z pracownikami, Sołtys Sołectwa Górki – Mateusz Bednarczyk oraz wykonawca prac Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie reprezentowane przez Prezesa Zarządu Zbigniewa Irzyka. W ramach inwestycji na drodze gminnej wykonana została nowa podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i położona została nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej, w tym: utwardzeniem poboczy i oczyszczeniem rowów. Ogólna wartość inwestycji wdł. kosztorysu powykonawczego wyniosła 132.874,72 zł. Zadanie zostało sfinansowane przez gminę Brzozów w łącznej wysokości 57.874,72 zł (w tym z  funduszu sołeckiego na rok 2019  w kwocie  38.214,00 zł) oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego w  Rzeszowie przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych  w wysokości 75.000 zł.

Jak podkreślił gospodarz sołectwa Górki Mateusz  Bednarczyk dzięki dobrej współpracy  Radnych Rady Miejskiej w Brzozowie i Rady Powiatu oraz Sołtysa i Rady Sołeckiej z  Burmistrzem Brzozowa Szymonem Stapińskim możliwym stało się pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego w  Rzeszowie. Dodał także, że do tej pory współpraca Radnych, Sołtysa wsi Górki  i Rady Sołeckiej oraz miejscowych organizacji, w tym OSP w Górkach  z władzami gminy Brzozów przyniosła efekty w postaci remontu m.in.: części podmurówki przy budynku Domu Strażaka w Górkach i wykonania płyty odbojowej wokół budynku, gdzie przy nakładzie finansowym gminy Brzozów duże zaangażowanie w prace wykazali miejscowi strażacy.

Sołtys zwrócił również uwagę, iż w bieżącym roku wykonano ponadto remont strażnicy znajdującej się na Woli Góreckiej, którego łączny koszt wyniósł blisko dwadzieścia piec tysięcy złotych  przy 35%  wkładzie gminy Brzozów w realizację zadania. Na tym przysiółku rozpoczęto także przebudowę tzw. „Małej Obwodnicy”, która będzie kontynuowana  w bieżącym i przyszłym roku, gdzie docelowo również ma być położona nakładka asfaltowa. (RavF)

Dzień Edukacji Narodowej w dynowskim ZSZ

       14 października młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, przygotowanym programem artystycznym - obrazującym na wesoło życie szkoły, powitała swoich wychowawców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły i rodziców na uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystej akademii miłym akcentem był krótki występ artystyczny nauczyciela muzyki Pana Bogusława Dulskiego.

     Pani Dyrektor Halina Cygan przekazując życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  w swoim wystąpieniu powiedziała, m.in. „…. wyrażam słowa uznania dla całego Grona Pedagogicznego oraz wszystkich Pracowników Szkoły.  Życzę wszystkim nauczycielom aby trudowi wkładanemu w edukację towarzyszyły zaufanie i szacunek uczniów oraz satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy. Niech praca  z młodzieżą będzie przyjemnością, a sukcesy uczniów nagrodą za codzienny trud. Byłym Nauczycielom i Pracownikom Szkoły  chciałam  także  podziękować  za  wieloletni trud włożony w wychowanie  młodego pokolenia i  rozwój  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Dynowie….”

    Wyrazem wdzięczności ze strony uczniów, za trud nauczycielski, były symboliczne kwiaty, wręczone pedagogom i pracownikom szkoły, a także Pani Dyrektor Halinie Cygan, przez Prezesa i Wiceprezesów Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Dynowie Pana Stanisława Tymowicza, Panią Bogusławę Pinkowicz i Pana Piotra Krupę, a także Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Ewę Trzynę.  Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazali także: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski i Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Chmielowiec, Poseł na Sejm RP Pani Krystyna Wróblewska, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Pan Paweł Trefler, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie Pani Henryka Papiernik wraz z pracownikami. 

     Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane nagrody Starosty Powiatu Rzeszowskiego, dla dyrektora szkoły Pani Haliny Cygan i Pana Pawła Gieruli; w tym szczególnym dniu zostały także wręczone nagrody dyrektora szkoły, a otrzymali je: Pani Agnieszka Bielec, Pan Piotr Cygan, Pan Ryszard Dymczak, Pan Wojciech Hamerla, Pani Anna Kałamucka, Pan Marcin Kałamucki, Pani Elżbieta Kiszka, Pani Renata Mocha, Pan Marek Paściak, Pani Ewa Paździorna, Pani Bogusława Pinkowicz, Pani Halina Ryba, Pani Bogusława Smolińska, Pani Maria Szmul, Pan Maciej Tymowicz.

Natomiast w dniu 10 października podkarpaccy nauczyciele, pracownicy oświaty zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Uroczyste wręczenie odznaczeń i wyróżnień ściągnęło do Rzeszowa nauczycieli i pracowników oświaty z całego województwa. Dla naszej społeczności szkolnej była to szczególna uroczystość, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali: Pan Wojciech Hamerla, Pani Honorata Mikoś i Pan Marek Paściak. Natomiast Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał Wicedyrektor szkoły Pan Piotr Zdeb.

 Wręczenia odznaczeń dokonały Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki i Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

Wszystkim odznaczonym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy (materiał nadesłany)

Pożar w pływalni „Posejdon” w Brzozowie

       13 października około 15.30 w budynku basenu „Posejdon” w Brzozowie powstało duże zadymienie w holu najniższym  i rozdzielni prądu znajdującej się w pobliżu wejścia głównego. Na miejsce skierowano jednostki ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej z Brzozowa, OSP w Starej Wsi i Zmiennicy. Po „odcięciu” prądu  przystąpiono do gaszenia tego miejsca proszkiem gaśniczym.  W tym samym czasie ewakuując wszystkich znajdujących się na basenie na teren przyległej szkoły. Po zakończonych działaniach strażackich i przewietrzeniu całego obiektu do wyjaśniania przyczyn tego zdarzenia przystąpił zespół dochodzeniowy brzozowskiej Policji. (inf. wł.)

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne