Menu
Dzisiaj jest: 18 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Kamil, Robert, Szymon

„Trzymaj się swej drogi – nie wkręć się w nałogi”

„Trzymaj się swej drogi – nie wkręć się w nałogi”

   Dostaliśmy program jaki wkrótce będzie realizowany w Jasienicy Rosielnej; zamieszczamy zgodnie z wolą realizatorów, napiszemy o jego przebiegu także.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program działania profilaktycznego w ramach przeciwdziałania narkomanii – skierowany do młodzieży gimnazjalnej Gminy Jasienica Rosielna- pod nazwą :

„Trzymaj się swej drogi – nie wkręć się w nałogi”

Realizator zadania - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej – reprezentowany przez :

mgr Urszula Brzuszek – kierownik .

Realizatorzy merytoryczni – partnerzy działania

KP Brzozów

Zespół do Spraw Nieletnich

oraz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej

Asystent rodziny

 

Koordynator projektu – mgr Beata Kaczmarska – pracownik GOPS w Jasienicy Rosielnej .

 

Cel główny : Profilaktyka z zakresu przeciwdziałania narkomanii, promowanie twórczego- zdrowego stylu spędzania czasu wolnego i zachowań alternatywnych – głównie poprzez pracę warsztatową z młodzieżą – ekspresję plastyczną w formie muralu– malarstwo wielkoformatowe oraz w oparciu o blok treningowy – wykład merytoryczny dotyczący zagadnienia narkomanii z uwzględnieniem informacji o konsekwencjach prawnych .

Celem szczegółowym programu jest przede wszystkim podniesienie świadomości młodzieży na temat skutków stosowania narkotyków, a celowy dobór takiej formy plastycznej - mural– ma być tym środkiem przekazu, który dotrze z informacją i wiedzą do młodzieży w sposób najciekawszy i optymalnie najszybszy. Ta forma działania, przekazu jest ponadto próbą dotarcia z konkretnym przesłaniem - Narkotykom mówię nie !- do jak największej ilości osób- w tym przypadku młodzieży szkolnej , co zakłada ewaluacja działania .

Adresaci programu - Rekrutacja Uczniowie wytypowani będą przez poszczególne szkoły. Rekrutacja dotyczy uczniów klas gimnazjalnych I- III   z placówek : Zespół Szkół - Jasienica Rosielna 4 osoby , Zespół Szkół - Blizne 4 osoby , Zespół Szkół – Orzechówka - 4 osoby oraz Szkoła Podstawowa - Wola Jasienicka- klasa VI, także 4 osoby . Łącznie w projekcie weźmie udział – 16 uczniów.

Planowanie ewaluacji i zastosowanie wybranych narzędzi: Propozycje organizatora

Uczniowie – uczestnicy spotkania powinni umieć- po zakończonym projekcie- wraz z pomocą pedagoga szkolnego lub wychowawcy, zainicjować dyskusję podczas lekcji wychowawczej w swojej szkole, (w wybranych klasach) z rówieśnikami na temat: negatywnego i zgubnego wpływu narkotyków na funkcjonowanie młodego człowieka, posiadać wiedzę z zakresu w jaki sposób można rozwiązywać sytuacje trudne i gdzie szukać pomocy w sytuacji kiedy uczeń takiego wsparcia potrzebuje .

Uczeń – moderator- j/w - wraz z pedagogiem będzie miał do dyspozycji profesjonalne pomoce dydaktyczne, plakaty, fotografie , foldery. Uczniowie – uczestnicy projektu zmotywują, zachęcą pozostałych uczniów do szukania i rozwijania swoich zainteresowań- w formie plastyki, sportu, rekreacji. Mogą mówić o swoich wrażeniach, doznaniach po zakończonym projekcie- forma i styl   warsztatów dowolny ( zaleca się jednak by nie było to w układzie – klasa- ławka – uczeń ), zaakcentować fakt – że ta konkretna lekcja – jest inna od wszystkich .

Kolejnym ważnym elementem jest wyeksponowanie pracy plastycznej, tj: muralu przy poszczególnych szkołach – tak by praca była widoczna, dostrzegana. To forma kampanii- akcji edukacyjnej .Ważne jest to nie tylko dla samych autorów pracy – dowartościowanie ich - ale przede wszystkim ma być wyrazem Protestu tej konkretnej szkoły wobec zjawiska narkomanii- Narkotykom – mówimy nie !.

 1. Termin realizacji projektu :

Program realizowany będzie w terminie od : 03.12.2013 do 05.12.2013

( 3 dni łącznie ).

II. Miejsce realizacji projektu :

Urząd Gminy Jasienica Rosielna – Sala konferencyjna.

III. Etapy projektu:

Dzień I : 03.12.2013- (od godziny 13.30- do 18.30.) – składa się z :

zadanie -Rozpoczęcie spotkania w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy . Część merytoryczna projektu, wprowadzenie do zagadnienia oraz warsztaty z młodzieżą, m.in.: Studium przypadku młodego człowieka Narkomana – na bazie doświadczenia i bezpośredniej pracy z uzależnionym- narkomanem oraz z jego rodziną . Czas trwania – 1 godzina. Prowadzący : mgr Beata Kaczmarka

zadanie Konsekwencje prawne, – odpowiedzialność nieletniego w świetle obowiązujących przepisów prawa wobec: zażywania środków odurzających , rozprowadzania ich oraz dokonywania czynów prawem zabronionych będąc pod wpływem środków odurzających oraz - Zagrożenia - 45 minut.

Prowadzący : asp. Karaś Anna- Zespół do Spraw Nieletnich przy KPP- Brzozów i st.sierż Daniel Śnieżek – KPP Brzozów -dzielnicowy Jasienica Rosielna.

Przerwa na poczęstunek.

zadanie: zajęcia plastyczne w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jasienicy Rosielnej – Mural „ Trzymaj się swej drogi – nie wkręć się w nałogi” -praca zespołowa .         Prowadzący mgr sztuki -Sebastian Kaczmarski.

Odwóz uczestników spotkania (godz. 18.30)

Dzień II : 04.12.2013- ( od godz. 13.30 do 18.00) składa się z :

zadanie: Zajęcia plastyczne w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jasienica Rosielna- zakończenie pracy twórczej . Praca będzie gotowa do ekspozycji.

Przerwa na poczęstunek - a następnie odwóz uczestników spotkania (godz. 18.00)

Dzień III:

05.12.2013- godz. 9.00 – rozpoczęcie spotkania

Podsumowanie projektu profilaktycznego .

„ Trzymaj się swej drogi – nie wkręcaj się w nałogi” -w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jasienicy Rosielnej .

W programie :

–Dyskusja panelowa- analiza działania- pokaz zdjęć z przebiegu akcji, wręczenie upominków dla uczniów, symbolicznych certyfikatów dla Szkół i uczestników projektu pt: ”Trzymam się swej drogi- nie wkręcę się w nałogi”, poczęstunek dla wszystkich zaproszonych gości tj: Dyrektorów, pedagogów szkół, przedstawicieli jednostki KPP- Brzozów , dzieci- uczestników projektu , oraz innych zaproszonych gości- w tym przedstawicieli Urzędu Gminy w Jasienicy Rosielnej i Rady Gminy .

Uwagi końcowe :

Listę uczniów wytypowanych do projektu - wraz z podpisaną zgodą rodzica / opiekuna – na udział dziecka w projekcie według zaproponowanego wzoru ,    ( załącznik nr.1 ) ,należy przekazać drogą pocztową bądź osobiście do dnia : 27. 11.2013 .

Organizator zapewnia transport na czas trwania projektu na dzień : 03.12.2013 i 04.12.2013. Dzieci odbierane będą z placu swojej szkoły - a odwożone w miejsce zamieszkania po zakończonych zajęciach.

05.12.2013- podsumowanie : transport własny szkoły.

Wszelkich pytań udziela koordynator działania pod tel.: 13 -43- 060- 05 .

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne