Menu
Dzisiaj jest: 19 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Mikołaj, Piotr, Urban

Odsłonięcie pomnika patriotycznego w Jasienicy Rosielnej

fot. Anna Augustyn - Masłyk fot. Anna Augustyn - Masłyk

„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”

Jan Paweł II

11 listopada br. w Jasienicy Rosielnej odbyła się uroczystość odsłonięcia Pomnika Patriotycznego, który powstał przy współpracy parafii, samorządu gminy oraz mieszkańców.

W uroczystości udział wzięli: Wicestarosta Powiatu Brzozowskiego Janusz Draguła, Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego Henryk Kozik wraz z radnymi powiatowymi, Wójt Gminy Jasienica Rosielna Urszula Brzuszek, Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie Marek Twardzicki, zastępca Komendanta Powiatowego Policji Mariusz Urban, pan dzielnicowy Daniel Śnieżek, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie Bogdan Biedka, przewodniczący Rady Gminy Jasienica Rosielna Stanisław Pająk wraz z radnymi, przedstawiciele Urzędu Gminy, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu gminy oraz dyrektorzy szkół gminnych, Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej Leszek Zarych, Prezesi Jednostek OSP z gminy Jasienica Rosielna, sołtysi reprezentujący wszystkie miejscowości naszej gminy, Kompania Honorowa 16 batalionu saperów 21 brygady Strzelców Podhalańskich z Niska, osoby zaangażowane w powstanie pomnika, a także mieszkańcy gminy.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem Biskupa Stanisława Jamrozka w Kościele Parafialnym w Jasienicy Rosielnej, po której zgromadzeni przemaszerowali pod Pomnik Patriotyczny. Po odegraniu Hymnu i wciągnięciu flagi na maszt Wójt Gminy Jasienica Rosielna Urszula Brzuszek wraz z przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Pająkiem dokonali uroczystego odsłonięcia pomnika, który został poświęcony przez Biskupa Stanisława Jamrozka.

W dalszej części uroczystości odczytany został Apel Pamięci upamiętniający wszystkich walczących i poległych za ojczyznę, po którym nastąpiła trzykrotna salwa wykonana przez żołnierzy Kompanii Honorowej 16 batalionu saperów 21 brygady Strzelców Podhalańskich.

Następnie delegacje zaproszonych gości złożyli pod pomnikiem kwiaty. Uroczystość zakończyła się częścią artystyczną wykonaną przez młodzież z Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej

Pomnik Patriotyczny odsłonięty 11 listopada br. to dowód na to, że duch patriotyczny w naszym narodzie jest wciąż żywy, że nadal pragniemy pamiętać o naszych korzeniach i historii Polski, o wzlotach i upadkach naszego narodu, o podstawowych wartościach ważnych dla Polaków i najważniejszych datach w historii naszego kraju uwiecznionych na tym pomniku.

W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest, dając początek chrystianizacji ziem polskich – wydarzenie to stało się symbolem początku państwa polskiego i polskiego Kościoła. To właśnie chrześcijańskie dziedzictwo kształtuje losy Polski i Polaków oraz naszą narodową tożsamość, a w roku Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski powinniśmy szczególnie pamiętać o tym, co podkreślał Jan Paweł II „Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski”.

Konstytucja 3 Maja ustanowiona „W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego” w 1791 roku to największa w dziejach Polski reforma ustroju państwa - zbudowana wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania i pokoju umożliwiła narodowi polskiemu przetrwanie okresu zaborów, niewoli i okupacji.

11 listopada 1918 roku Polska po stu dwudziestu trzech latach zaborów odzyskała niepodległość, stała się wolnym i niezależnym państwem na mapie Europy. Ta data to symbol miłości do ojczyzny i walki o wolność, symbol ogromnej wiary i zwycięstwa, ale także hołd złożony wszystkim Polakom, którzy oddali swe życie za umiłowaną matkę – Polskę.

Zwieńczeniem pomnika są słowa „Polonia Semper Fidelis” – Polska zawsze wierna. Wierna Bogu, Ojczyźnie, prawdzie i drugiemu człowiekowi.

Anna Augustyn - Masłyk

Ostatnio zmienianyczwartek, 17 listopad 2016 14:11
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne