Menu
Dzisiaj jest: 22 Marzec 2023    |    Imieniny obchodzą: Bogusław, Katarzyna, Oktawian

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Nozdrzcu.

Fot. M. Bobola Fot. M. Bobola

   Pożary, powodzie czy inne kataklizmy towarzyszą człowiekowi od początków ludzkości, będąc powodem wielu zniszczeń i tragedii. Zawsze jednak znalazł się ktoś, kto ryzykując często własne zdrowie i życie ratował innych, pomagał w dramatycznej chwili.

   Dla lepszej ochrony przed skutkami żywiołów zaistniała potrzeba stworzenia jednostek, w których zrzeszaliby się ludzie, chcący w każdej chwili nieść pomoc mieszkańcom danego terenu. Zaowocowało to tworzeniu w polskich gminach, powiatach i województwach straży pożarnych – ochotniczych i zawodowych. 

   Ochotnicze Staże Pożarne to najprościej mówiąc umundurowana, zaopatrzona  w specjalistyczny sprzęt organizacja o charakterze społecznym, której najważniejszym zadaniem jest walka z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi zagrożeniami. Ponadto OSP ma na celu działać na rzecz ochrony środowiska, informować mieszkańców o niebezpieczeństwach pożarowych i ekologicznych, upowszechniać wśród swoich członków troskę o rozwój fizyczny, jak również prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej – w tym najważniejsze według mnie – wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

   Jednym ze sposobów sprawdzenia się w akcji, w czasie gdy nie występują zagrożenia, jest organizowanie zawodów sportowo-pożarniczych.

Celem takich zawodów jest w szczególności: mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz  przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla tj. powiatowych (organizowane są co 2 lata), wojewódzkich (co 4 lata) oraz  zawodów ogólnopolskich (również co 4 lata).

   24 sierpnia br. na stadionie w Nozdrzcu Wójt Gminy Nozdrzec oraz Zarząd Gminny OSP RP w Nozdrzcu zorganizowali Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Poprzedziła je zbiórka drużyn przed Domem Strażaka w Nozdrzcu, skąd nastąpił przemarsz na miejsce zawodów. Imprezę otworzył gospodarz Gminy, który w kilku słowach powitał wszystkich zaproszonych gości na czele ze Starostą Brzozowskim Zygmuntem Błażem, druhów i druhny, mieszkańców Gminy Nozdrzec oraz turystów.

   Do swojego święta (bo przecież dzień w którym odbywają się tak ważne dla strażaków-ochotników zawody można nazwać ich świętem) przygotowało się 16 drużyn strażackich, w tym: 11 drużyn w grupie A – seniorów, 3 drużyny w grupie C kobiet i 2 drużyny MDP dziewcząt.

   Wynik ten jest naprawdę imponujący, ale nie dziwi. Przypomnę tylko, że historia zorganizowanej ochrony przed pożarami w Gminie Nozdrzec ma długą tradycję. Najstarsze jednostki strażackie to: powstałe na początku XX wieku w Wesołej (1910) i w Izdebkach (1911). Kolejne powołane zostały do istnienia w Nozdrzcu (1933), Warze (1947), Wesołej – Magierowie (1954),  Siedliskach (1956), Hucie Poręby (1969), Hłudnie (1985) i jednostka w Rudawcu (1988). Wszystkie drużyny strażackie od początku ich istnienia, mając do dyspozycji odpowiednie wyposażenie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Nozdrzec i gmin sąsiednich.

   Powrócę jednak do zawodów, których przebieg nadzorowany był przez Komisję sędziowską, w skład której weszli funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie oraz druhowie OSP z terenu gminy Brzozów. Sędzią głównym był kpt. Bogdan Biedka.

   Zawody rozegrane zostały w czterech konkurencjach:

- Bieg sztafetowy 400 m dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,

- Sztafeta pożarnicza 7 x50 m z przeszkodami dla drużyn grupy A i C,

- Rozwinięcie bojowe dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,

- Ćwiczenie bojowe dla drużyn grupy A i C.

   Ostateczna klasyfikacja gminnych zawodów przedstawia się następująco:

MDP dziewcząt:

1.Nozdrzec (978,9 pkt); 2. Wara (874,5); 

Grupa C kobiet:

1.Nozdrzec (119,5 pkt); 2. Wara (137,0) 3. Wesoła (139,4)

Grupa a seniorów:

1.Wesoła (102,0 pkt); 2. Nozdrzec (102,4); 3. Izdebki (108,0); 4. Siedliska (126,9); 5. Ryta Górka (127,8); 6. Wara (128,2); 7. Magierów (130,5); 8. Rudawiec (138,5); 9. Hłudno (139,5); 10. Huta Poręby (174,6); 11. Ujazdy (210,1)

    Co godne podkreślenia, podczas zawodów nie doszło do żadnego wypadku, a do Komisji sędziowskiej nie wpłynęły żadne protesty związane z ich przebiegiem.   Po raz kolejny można było nie tylko świetnie się bawić, ale też zapoznać z tajnikami działania strażaków.

 Michał Zięzio

 Zobacz galerię zdjęć: https://plus.google.com/photos/107655785478777183569/albums/5917820599427795889

   

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne