Menu
Dzisiaj jest: 25 Marzec 2023    |    Imieniny obchodzą: Maria, Wieńczysław, Ireneusz

„Wy jesteście solą ziemi” czyli 25 lat sióstr dominikanek w Warze

Fot. A. Potocka Fot. A. Potocka

   6 października 2013 r. w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Warze świętowano jubileusz 25-lecia powstania Domu Zakonnego Sióstr ze Zgromadzenia św. Dominika. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się o godz. 11 Mszą Św. dziękczynną w kościele parafialnym. Uroczystą Eucharystię celebrował wraz z licznie przybyłymi kapłanami i Słowo Boże skierował do wiernych ks. Kanonik Tadeusz Pieniążek- pierwszy proboszcz parafii Wara.

   Za 25 lat istnienia sióstr w naszej miejscowości dziękowali licznie przybyli parafianie. Wśród zaproszonych gości na czele z Matką Generalną s. Beniaminą Potoczną przybyły Siostry Dominikanki rodaczki i pracujące dotychczas w parafii. Zaproszenie przyjęli także poprzedni księża proboszczowie parafii: ks. Kanonik Tadeusz Pieniążek, ks. Kanonik Edward Szarek. Przybyli także księża rodacy: ks. Stanisław Kociuba, o. Marek Potoczny i br. Krzysztof Duda.

   W obchodach jubileuszowych udział wzięli również Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala wraz z małżonką, Dyrektor Zespołu Szkół w Warze Aleksander Fil z żoną, Sołtys wsi Wara Marian Szewczyk z żoną oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Warze na czele sztandaru.

   „Jubileusz to czas refleksji, to czas błogosławiony. Jest to okazja do wspomnień i do dziękczynienia za wielkie dobro, jakie dokonało się w przeciągu tych 25 lat posługi Sióstr w Warze”- tak w swoim przemówieniu podkreślała Matka Generalna. Swoje słowa skierowała do obecnych, dziękując wszystkim za stałą modlitwę, za rodzime powołania do zgromadzenia, za kapłanów, z którymi przyszło Siostrom pracować. Wyraziła wdzięczność ks. Kanonikowi T. Pieniążkowi jako pierwszemu proboszczowi parafii, który zaprosił Siostry do pracy w Warze, ks. Kanonikowi E. Szarkowi za to, że podtrzymywał tę niezwykle ważną umiejętność przyjaźni i pracy Sióstr. Obecnemu ks. Proboszczowi E. H. Szpili za to, że dba o miłą i przyjazną atmosferę, za codzienną życzliwość okazywaną Siostrom.

   Słowa uznania Matka Generalna skierowała do Władz Gminy i Szkoły , dziękując za otwartość i hojność, jakiej Siostry doświadczają każdego dnia z ich strony. W dalszej części swego przemówienia przypomniała historię założenia domu Zakonnego i początki pracy Sióstr w Warze.

   Główny celebrans ks. Pieniążek mówił, że jubileuszowa Eucharystia zamyka niejako wszelkie podziękowania i prośby, które pojawiają się w tym szczególnym dniu. Przypomniał początki swojego probostwa, gdzie jako proboszcz w tej parafii stawiał tu swoje pierwsze kroki. Dziękował Bogu za natchnienie, które pozwoliło mu prosić władze generalne w Krakowie o powstanie w tej miejscowości Domu Sióstr Dominikanek. Dziękował ówczesnej Matce Generalnej, obecnej również wśród nas Matce Barbarze, która przychyliła się do jego prośby i pozwoliła Bożym planom rozwijać się w Warze.

   Słyszeliśmy w homilii, że „…tą małą cząstką kościoła, tą wyciągniętą ręką Boga do ludzi jest właśnie ta parafia, która wydała wiele sióstr zakonnych i wielu kapłanów. I właśnie tu z woli Boga powstała ponad 28 lat temu ta parafia.”.

   Kolejnym gestem Miłosierdzia Bożego, jak mówił ks. Pieniążek, w postaci natchnienia było prosić władze dominikańskie o to, aby Siostry chciały tutaj współuczestniczyć w uświęcaniu tej parafii. Niech Bóg będzie uwielbiony za te dary powołań zakonnych i kapłańskich.

   Jubileusz to piękna okazja, aby zapomnieć, co było niedoskonałe i przykre. Jubileusze uwypuklają to wszystko, co piękne. Życzył więc Siostrom, aby wytrwały w swoim powołaniu, aby były świadkami i nauczycielami Bożego Słowa. Na zakończenie Eucharystii głos zabrała młodzież, która w szczególny sposób dziękowała za przekazanie im Jezusa w katechezie, angażowanie ich w życie parafii poprzez prowadzenie scholi, chóru, a także za przykład dbałości o Kościół duchowy i zewnętrzny.

   W imieniu parafian podziękowanie dla sióstr złożyła prezes Akcji Katolickiej w Warze Pani Małgorzata Szewczyk. „Składamy Wam gratulacje, wyrazy podziwu i uznania za trud i poświęcenie, które przez wszystkie lata w dobroci serca nam ofiarowałyście”. Życzyła, aby Boże błogosławieństwo towarzyszyło Siostrom w dalszych latach posługi w naszym Kościele. Niech Chrystus obdarza Siostry zdrowiem i wytrwałością w realizowaniu powołania, wyprasza potrzebne łaski, a praca i modlitwa sióstr niech przynosi obfite owoce na chwałę Bożą z pożytkiem dla świata.

     W imieniu władz samorządowych głos zabrał Pan Antoni Gromala Wójt Gminy Nozdrzec, który wyraził ogromną wdzięczność za pracę Sióstr w Warze. Pracując w naszej miejscowości, jak mówił Pan Wójt, Siostry pełnią wiele posług: uczą, opiekują się chorymi, pomagają biednym. Ta ich praca apostolska jest widoczna w każdym miejscu i przez cały czas. Na ręce Matki Generalnej złożył grawerton upamiętniający jubileuszowe obchody 25-lecia Sióstr. Wiele ciepłych i serdecznych słów popłynęło od Pana Dyrektora ZS w Warze Aleksandra Fila, który dziękował Siostrom za ich ofiarną pracę w szkole i w parafii, za pracę z dziećmi i młodzieżą. Siostry obdarowane zostały pięknymi różami, które wręczyły im dzieci. Również księża otrzymali bukiety kwiatów wyrażające wdzięczność za wspólnie spędzone lata i za ich obecność wśród nas.

W tym dniu był również z nami ks. Kanonik z Nozdrzca, ks. Józef Pruchnicki. Przywitany gromkimi brawami uczestniczył także w jubileuszowych obchodach.

   Ks. Proboszcz E. H. Szpila podkreślił, że jubileusz to ważne wydarzenie duchowe Sióstr, a także okazja do integracji ich wspólnoty. Wspólnoty, która jest imponująca, a która powstała dzięki ich założycielce Słudze Bożej Matce Kolumbie Białeckiej. Jak mówił, „ jesteśmy dumni, że cząstka tej wielkiej wspólnoty jest u nas, w naszej parafii.”

     Dziękujemy za Waszą cichą, skromną i ofiarną posługę. Za to, że jesteście dla nas znakiem, że trwać to znaczy miłować, a miłować to znaczy trwać. Życzymy Siostrom Dominikankom, aby ich życie stało się ofiarą i dziękczynieniem dla Pana.

Elżbieta Skubisz

Zobacz galerię zdjęć: KLIKNIJ

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne