Menu
Dzisiaj jest: 2 Kwiecień 2023    |    Imieniny obchodzą: Maria, Franciszek, Urban

NOWE OBLICZE WIEJSKICH ŚWIETLIC

fot. M. Bobola fot. M. Bobola

    Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu początkiem listopada zakończył prace związane z realizacją operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013” pn. „Nowe oblicze wiejskiej świetlicy – wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Nozdrzec”. 

   Zgodnie z założeniem zakupione zostało wyposażenie do czterech świetlic wiejskich na terenie Gminy w miejscowościach: Izdebki, Izdebki – Rudawiec, Wara i Wesoła. Świetlice w Wesołej oraz Izdebkach – Rudawcu wzbogaciły się o zestaw 3 stołów do gry: piłkarzyki, bilard oraz Airhockeya; świetlica funkcjonująca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Nozdrzcu z siedzibą w Warze o stół do airhockeya oraz „piłkarzyki”, natomiast w filii bibliotecznej w Izdebkach dzieci i młodzież mogą korzystać ze stołu do gry w piłkarzyki.

   Doposażenie świetlic w znaczącej mierze przyczynia się do rozwijania aktywności społeczności lokalnej, wzbogaca ofertę placówek, które są centrami życia kulturalnego mieszkańców.

   Całkowite koszty projektu: 29 534,00 zł. Kwota refundacji: 19 209,09 zł. Projekt współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. (nozdrzec.blogspot.com)

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne