Menu
Dzisiaj jest: 24 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Aleks, Grzegorz, Aleksander

Nowoczesna sala terapeutyczna w Izdebkach

Nowoczesna sala terapeutyczna w Izdebkach

     W Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach  powstała pierwsza na terenie gminy Nozdrzec piękna i nowoczesna sala terapeutyczna do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

       To wyjątkowe miejsce zostało utworzone dzięki otrzymanemu grantowi w ramach XXX akcji charytatywnej TVP – Reklama Dzieciom 2022. Całkowity koszt projektu wyniósł 23552,69 zł. Na realizację zadania ,,Przyjazny świat dziecka” szkoła otrzymała 20000 zł z dotacji. Pozostałe koszty utworzenia sali terapeutycznej wynoszące 3552,69 zł to środki wkładu własnego. Inicjatywą zostali objęci uczniowie, którzy doświadczają różnych trudności w codziennym funkcjonowaniu. W nowopowstałej sali prowadzone są zajęcia specjalistyczne z dziećmi, które poprzez zabawę, ćwiczenia oraz ruch pod okiem i wsparciem terapeutów usprawniają takie obszary jak: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowo- słuchowa, pamięć i komunikacja. Pomieszczenie zostało wyposażone w kabinę SI wraz z osprzętem, ścieżki gimnastycznej, drabinki ściennej, kącika zabaw oraz programu terapeutycznego ,,Mówik 2”. Cele projektu obejmują: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im ciekawych, atrakcyjnych pomocy dydaktycznych; zaspokojenia potrzeb oraz zapewnienie poczucia własnych wartości; doskonalenie kompetencji społecznych, pozwalających zbudować pozytywny obraz samego siebie i pokonać lęk przed otoczeniem; rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji z innymi osobami odpowiednio do pełnionych ról społecznych;rozwijanie mocnych stron, walorów u uczniów;kształtowanie umiejętności współżycia i współpracy oraz komunikowania się na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności.Rewalidacja i terapia uczniów jest  bardzo ważną częścią procesu dydaktycznego w kształceniu specjalnym, dlatego istotne jest, aby formy i metody pracy były urozmaicone i atrakcyjne dla danego ucznia. Środki pozyskane w ramach projektu ,,Reklama Dzieciom 2022” znacząco wpłynęły na poprawę jakości pracy ucznia i nauczyciela. Serdecznie dziękujemy Władzom Gminy Nozdrzec na czele z Panem Wójtem Stanisławem Żelaznowskim za wsparcie tej inicjatywy, która wzbogaciła ofertę szkoły w Izdebkach. (AS)

Ostatnio zmienianysobota, 23 marzec 2024 02:12
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne