Menu
Dzisiaj jest: 4 Marzec 2024    |    Imieniny obchodzą: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz

Średnia egzaminu maturalnego w I LO wyższa od krajowej

fot. arch I LO Brzozów fot. arch I LO Brzozów

   Na 170 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie przystępujących do tegorocznej matury 167 pomyślnie przebrnęło przez egzamin dojrzałości. Z 3 osób, którym się nie powiodło, 2 nie zdało języka polskiego, a 1 matematyki. Zdawalność w ogólniaku wyniosła zatem 98 procent, co przewyższa średnią krajową o 8 procent. Takie informacje przekazał Stanisław Pilszak – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie na ostatniej Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 30 sierpnia br.

   W II LO, funkcjonującym w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie, na 45 osób podchodzących do matury pozytywnie egzamin zaliczyło 40. Dzięki tym wynikom powiat brzozowski z wysoką średnią zdawalności, wynoszącą 97 procent, uplasował się na pierwszym miejscu ex aequo z powiatem kolbuszowskim wśród wszystkich liceów ogólnokształcących w województwie podkarpackim. Wyprzedził między innymi miasto Tarnobrzeg, powiaty: dębicki i strzyżowski oraz miasto Krosno.

   Wynikiem lepszym od średniej krajowej mogą pochwalić się również absolwenci Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych. Z 84 maturzystów zdało 63, co stanowi 75 procent i przewyższa średnią krajową o 4 procent. W Zespole Szkół Budowlanych na 54 absolwentów zdało 34 (63 procent). – Wśród techników jesteśmy na 8 miejscu w województwie wraz z miastem Tarnobrzeg, powiatem rzeszowskim i łańcuckim. Ogółem, powiat brzozowski na 25 powiatów w województwie podkarpackim, z wynikiem 78 procent zajął 10 miejsce, licząc wszystkie typy szkół łącznie z technikami i liceami uzupełniającymi – powiedział Stanisław Pilszak – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie.

   Do klas pierwszych w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie przyjęto 185 uczniów, zaś łącznie w szkole naukę pobiera 611 uczniów w 21 oddziałach. W pierwszych klasach Zespołu Szkół Budowlanych naukę podjęło 150 uczniów, a w całej szkole uczy się 500 uczniów w 19 oddziałach. Pierwsze klasy Zespołu Szkół Ekonomicznych liczą w sumie 137 uczniów (1 oddział II LO, 4 technikum), natomiast wszystkich uczniów w „ekonomiku” jest 495 (22 oddziały). W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Brzozowie uczy się 154 uczniów w 18 oddziałach (trzy typy szkół), a w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie, od stycznia br., do konsultacji przyjęto 434 osoby (dzieci i młodzież). Poza tym wydano 258 orzeczeń do nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Na inwestycje, remonty, zakupy, usługi oraz inne zadania w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat brzozowski, wydatkowano ogółem kwotę blisko 300 tysięcy złotych... (czytamy na www.powiatbrzozow.pl)

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne