Menu
Dzisiaj jest: 27 Luty 2021    |    Imieniny obchodzą: Anastazja, Wiktor, Gabriel
NAJNOWSZE:

sercomania

Debata społeczna o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Debata społeczna o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

      Wczoraj (12 XII) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzozowie odbyła się „I Debata Społeczna”. Spotkanie było poświęcone problemowi przemocy w rodzinie. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie mł.insp. Ryszard Kornaga. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji pomocowych, a także mieszkańcy powiatu.   

   Wczoraj, o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzozowie odbyła się „I Debata Społeczna”. Spotkanie było poświęcone problemowi przemocy w rodzinie. Jej podstawowym celem było wyjaśnienie kwestii dotyczących współpracy międzyinstytucjonalnej oraz poznanie oczekiwań społeczeństwa w zakresie zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie i podejmowania działań pomocowych wobec rodzin dotkniętych tym problemem na terenie powiatu brzozowskiego.

    W debacie udział wzięli: przedstawiciele samorządów lokalnych, wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji, których zadaniem jest niesienie pomocy ofiarom przemocy, a także pedagodzy szkół z terenu gminy Brzozów i mieszkańcy powiatu.

    Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie mł. insp. Ryszard Kornaga. Komendant w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie zorganizowanej debaty oraz jej tematykę. 

    Następnie I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie mł. insp. Adam Paczosa za pomocą prezentacji multimedialnej przestawił przepisy prawne regulujące problematykę przemocy w rodzinie oraz dane statystyczne dotyczące przeprowadzonych interwencji w związku z przemocą w rodzinie, a także realizacji procedury „niebieskiej karty”. Ponadto omówił działania prewencyjne Policji, których celem jest zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie. 

    W dalszej części debaty głos zabrali przedstawiciele poszczególnych instytucji. Wszyscy w swoich wystąpieniach omówili zakres działalności danej instytucji, rodzaj świadczonej pomocy ofiarom przemocy.  

    Po wygłoszonych referatach uczestnicy debaty mieli możliwość zadawania pytań dotyczących omawianego problemu lub zgłoszenia swoich propozycji. Ta część spotkania pozwoliła na zdiagnozowanie potrzeb społeczeństwa i oczekiwań od Policji czy Instytucji Pomocowych w zakresie problemu przemocy w rodzinie. Dzięki takiej wymianie informacji w przyszłości będą mogły zostać wypracowane sposoby i metody eliminowania zagrożeń, jakie niesie ze sobą przemoc w rodzinie.

    Dziękujemy wszystkim za obecność na debacie i aktywny udział w dyskusji.

 

rzecznik prasowy mł.asp. Monika Dereń

 

 

Media

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne