Menu
Dzisiaj jest: 17 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Albert, Laura, Adolf

Nie! Dla likwidacji sądu w Brzozowie.

Nie! Dla likwidacji sądu w Brzozowie.

    W niedzielę 15.07.2012 r. rozpoczęła się, zainicjowana przez Polskie Stronnictwo Ludowe, akcja zbierania podpisów przeciwko planowanej reorganizacji sądów rejonowych. PSL wyraziło swój sprzeciw wobec likwidacji 79 placówek, w tym 8 na terenie województwa podkarpackiego. Dotyczy to sądów w Lubaczowie, Przeworsku, Leżajsku, Kolbuszowej, Nisku, Ropczycach, Strzyżowie i Brzozowie. PSL chce przedstawić obywatelski projekt blokujący te zmiany.

 

   Pretekstem do wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą, był przygotowywany przez ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina projekt rozporządzenia reorganizującego sądy powszechne, poprzez likwidację małych sądów. Aby obronić te placówki powołano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, który ma zebrać minimum 100 tys. podpisów obywateli popierających tę inicjatywę.

 

   W akcję zbierania podpisów od początku czynnie zaangażowali się działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego, samorządowcy, a także pracownicy zagrożonych sądów. Poparcie wyrazili także księża, którzy podczas niedzielnych mszy zachęcali do wsparcia inicjatywy. Efektem wspólnej akcji wielu środowisk było duże zainteresowanie mieszkańców powiatów, w których znajdują się zagrożone sądy. W miejscach, w których można było złożyć podpis, popierający koncepcję PSL-u gromadziło się wiele osób. Zdaniem inicjatorów akcji, zainteresowanie jest tak duże, że na pewno uda się zebrać o wiele więcej niż potrzebne 100 tys. podpisów.

 

   Ludowcy uważają, że likwidacja tak wielkiej liczby sądów może przyczynić się do nieprzestrzegania prawa na terenie wielu powiatów. To właśnie sądy rejonowe są jednymi z głównych gwarantów bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych, wyznaczając standardy prawa. Na uwagę zasługuje także ich skuteczność oraz bliski kontakt z mieszkańcami powiatów. Likwidacja tych placówek będzie się wiązać z oddaleniem wymiaru sprawiedliwości od obywateli.

 

Sądy w województwie podkarpackim, pod którymi zbierano podpisy:

 

 • Nisko – Pl. Wolności 14, 37-400 Nisko
 • Lubaczów – ul. Mickiewicza 24, 37-600 Lubaczów
 • Brzozów – ul. 3-go Maja 2a, 36-200 Brzozów
 • Przeworsk – ul. Lwowska 9, 37-200 Przeworsk
 • Ropczyce – ul. Słowackiego 7, 39-100 Ropczyce
 • Leżajsk – ul. Mickiewicza 47, 37-300 Leżajsk
 • Kolbuszowa – ul. Tyszkiewiczów 4, 36-100 Kolbuszowa
 • Strzyżów – ul. 3-go Maja 14, 38-100 Strzyżów

 

   Swoje podpisy pod inicjatywą obywatelską złożyli także parlamentarzyści Polskiego Stronnictwa z Podkarpacia: Poseł Jan Bury przy siedzibie sądu rejonowego w Przeworsku, a Poseł Mieczysław Kasprzak przy siedzibie sądu rejonowego w Lubaczowie.

 

   Poparcie projektu będzie można nadal wyrazić poprzez złożenie podpisu w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Rzeszowie (Plac Ofiar Getta 2) oraz w siedzibach Zarządów Powiatowych PSL w powiatach: lubaczowskim, przeworskim, leżajskim, kolbuszowskim, niżańskim, ropczycko-sędziszowskim, strzyżowskim i brzozowskim. Inicjatywę w poszczególnych powiatach koordynować będą Prezesi Zarządów Powiatowych PSL.

 

Zdjęcia z akcji zbierania podpisów pojawią się wkrótce na stronie ZW PSL w Rzeszowie: psl.rzeszow.pl

 

 

Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie – Jan Bury

 

 

   Przed siedzibą sądu rejonowego w Brzozowie zebrano 690 podpisów, wśród osób prowadzących tą inicjatywę znaleźli się m.in.: Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Brzozowie – Marek Owsiany oraz miejscowi samorządowcy.

 

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne