Menu
Dzisiaj jest: 27 Wrzesień 2021    |    Imieniny obchodzą: Damian, Wincenty, Kosma
NAJNOWSZE:

logo321

reklama

Świętowali strażacy

     Uroczyste obchody Dnia Strażaka 2013 w Komendzie Powiatowej PSP w Brzozowie miały miejsce 9 maja br. i rozpoczęły się o godz. 13.00 Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Brzozowie. Następnie o godz. 14.00  na placu tutejszej komendy odbył się uroczysty Apel. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście w osobach: Senator RP - Alicja Zając, Podkarpacki Komendant Wojewódzki - st. bryg. Bogdan Kuliga, Proboszcz parafii p.w. bł. Karoliny Kózki w Rzeszowie - ks. prałat bryg. dr Jan Krynicki, Asystentka, Posłanki do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej – Ewa Mrugała, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie -Tadeusz Pióro, Emerytowany Komendant Wojewódzki, Zastępcę Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego i Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. w st. spocz. Stanisław Pająk, Kawaler Kapituły Komandorii Polskiej Wojskowego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy - Bartosz Panek, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej - Małgorzata Szybiak, Starosta Powiatu Brzozowskiego - Zygmunt Błaż, Wice Starosta Powiatu Brzozowskiego - Janusz Draguła, Przewodniczący Rady Powiatu - Henryk Kozik, Komendant Powiatowy PSP w Sanoku - bryg. Krzysztof Dżugan, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie - bryg. Mariusz Bieńczak, Zastępca Komendanta Powiatowego w Strzyżowie - mł. bryg. Marek Rysz, Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie - insp. Ryszard Kornaga, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie - insp. Adam Paczosa, Sekretarz Powiatu Brzozów- Ewa Tabisz, Skarbnik Powiatu Brzozów- Marta Częczek, Vice Burmistrz Gminy Brzozów - Maria Rymarz, Wójt Gminy Domaradz - Jan Pilch, Przedstawiciel Wójta Gminy Haczów – Krzysztof Rachwał, Wójt Gminy Jasienica Rosielna - Marek Ćwiąkała, Radny Powiatu Brzozowskiego, Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie - Marek Owsiany,Emerytowani Komendanci Powiatowi PSP w Brzozowie: st. bryg. w st. spocz. Zbigniew Sieniawski, bryg. w st. spocz. Mirosław Szmyd, asp. sztab. w st. spocz. Leon Ziemiański,Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Presovie z delegacją – mjr. Mag. Martin Vaclavek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Brzozowie - dh Edward Rozenbajgier, Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie oraz Komendanci Gminni OSP powiatu brzozowskiego, Prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Brzozowie -Władysław Leń, Proboszcz Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie - ks. prałat Franciszek Goch, Rektor – Proboszcz Kolegium Ojców Jezuitów w Starej Wsi - O. Jan Gruszka, Kapelan Brzozowskich strażaków - O. Tomasz Nogaj, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie - Józef Kołodziej, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie - Antoni Kolbuch, Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzozów reprezentowali - Paweł Biernacki Główny Księgowy i Edward Dudek Sekretarz Nadleśnictwa, Naczelnik Wydziału Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich - Jerzy Szubra, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Brzozowie - Stanisław Bober, Vice Prezes Fundacji Promocji Zdrowia na rzecz Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie - Anna Mendyka,Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwone Krzyża – Danuta Gwizdała, Emeryci z Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Brzozowie, Przewodniczący Zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” przy KP PSP w Brzozowie - st. asp. Oktawian Bujacz, Redaktor Tygodnika Regionalnego „Nowe Podkarpacie - Andrzej Józefczyk, Redaktor Naczelny Gazety Powiatowej w Brzozowie - Magdalena Pilawska, Prezes OSP Orzechówka - dh Henryk Leśniak, Gospodarstwo Rolne Jasionów - Jacek Frydrych - sponsor, Właściciel Firmy Biskar - Józef Skarbek - sponsor, Przedstawiciele lokalnych mediów, Pracownicy cywilni KP w Brzozowie, druhowie OSP.

         Uczestników uroczystego spotkania powitał Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. Jan Szmyd, który złożył życzenia  funkcjonariuszom, druhom OSP, pracownikom cywilnym oraz emerytom pożarnictwa z okazji Dnia Strażaka 2013. Do życzeń z okazji Dnia Strażaka dołączyli się również zaproszeni goście. W czasie uroczystości wręczono przyznane z okazji Dnia Strażaka odznaczenia resortowe oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe.

    Odznaczeniami i medalami wyróżnione zostały następujące osoby: 

 Za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej strażacy tutejszej komendy oraz strażacy ochotnicy zostali wyróżnieni medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa": 

-  złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został: st. asp. Michał Ziemiański, ogn. Krzysztof Chrobak, st. ogn. w st. spocz. Bogusław Winiarski,

- brązowym Medalem  „Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczony został: st. sekc. Mieczysław Pojnar, sekc. Marcin Siwy, st. sekc. Zbigniew Smoleń, sekc. Rafał Wojtowicz

 Z okazji święta Patrona Strażaków św. Floriana i obchodzonego „Dnia Strażaka” funkcjonariusze PSP pełniący służbę w naszej jednostce otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe.

 Stopień starszego aspiranta: asp. Oktawian Bujacz, asp. Michał Ziemiański,

 Stopień starszego ogniomistrza: ogn. Jacek Kuśnierczyk,

 Stopień starszego sekcyjnego: sekc. Andrzej Kowalczyk, sekc. Zbigniew Smoleń,

 Stopień starszego strażaka otrzymali: str. Tomasz Bukowczyk, str. Rafał Szmyd.

     Na wniosek Komendanta Powiatowego, Komendant Główny PSP uhonorował okolicznościowym medalem z okazji 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej osoby: Dariusza Sobieraja, Tadeusza Zygarowicza i Władysława Lenia.

     W trakcie uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. Jan Szmyd za okazywaną pomoc i współpracę dla naszej jednostki wręczył  okolicznościowe statuetki  następującym osobom: 

 1.Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie – st. bryg. Bogdanowi Kulidze.

 1. 2.Staroście Brzozowskiemu –Zygmuntowi Błażowi,
 2. 3.Vice Burmistrzowski Brzozowa – Marii Rymarz,
 3. 4.Komendantowi Powiatowemu Policji w Brzozowie – insp. Ryszardowi Kornadze,
 4. 5.Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie – Józefowi Kołodziejowi.

     Na zakończenie uroczystości odczytano okolicznościowe listy gratulacyjne z okazji Dnia Strażaka, które wpłynęły na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie – st. bryg. Jana Szmyda od:

           Posła na Sejm RP – Marka Rząsy,

 • Posła na Sejm RP – Bogdana Rzońcy,
 • Posła do parlamentu Europejskiego – Elżbiety Łukacijewskiej,
 • Komendanta Głównego PSP - gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza,
 • Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP - dh Waldemara Pawlaka,
 • Marszałka Województwa Podkarpackiego,
 • Wicewojewody Podkarpackiego – Alicji Wosik,
 • WKU w Sanoku –ppłk. Marka Staronia. 

kpt. Tomasz Mielcarek

 

 

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne