Menu
Dzisiaj jest: 15 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Brunon
NAJNOWSZE:

Podkarpacka Tęcza 2019

Podkarpacka Tęcza 2019 Podkarpacka Tęcza 2019

XIX edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza

 pod hasłem „Bezpieczne Podkarpacie”.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowieuprzejmie informuje, że w dniu 04 kwietnia 2019 r., organizuje XIX edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Bezpieczne Podkarpacie”. Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem sekretariatu szkoły (odpowiedzialne osoby: dyrektor p. Halina Cygan,wicedyrektor; p. Piotr Zdeb, p. Barbara Gierlach, p. Kinga Oleksa - Skubisz– telefonicznie (16) 652 10 45  albo e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 -----------------------------------------------------------

Terminarz

1. Opisane prace plastyczne, fotograficznemultimedialnenależy przesłać lub podać organizatorom do  (piątek) - liczy się data stempla pocztowego.

2. Gala konkursowa, połączona z ogłoszeniem wyników, wręczeniem dyplomów i nagród uczestnikom we wszystkich kategoriach, odbędzie się 04.04.2019r(czwartek) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, o godz. 10.00

 

REGULAMIN XIX EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

pt

pod hasłem:

haslo

Informacje wstępne

1. Organizator konkursu:

Zespół Szkół  Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 2. Patronat nad konkursem sprawują: Marszałek Województwa  PodkarpackiegoStarosta Rzeszowski, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, Radio FARA – Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego –Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.

Cele konkursu i kategorie

 1. Celem konkursu jest:

 • kształcenie i rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych wśród uczniów województwa podkarpackiego, 
 • popularyzacja przepisów ruchu drogowego wśród młodzieży, 
 • stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum województwa 
 • badanie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze motoryzacji i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

2. Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie (wszystkie kategorie)uczniów wszystkich szkół średnich, gimnazjów(klasy III) szkół podstawowych(klasy VI, VII, VIII)województwa podkarpackiego.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach bez podziału na grupy wiekowe

 1. kategoria multimedialna
 2. kategoria plastyczna 
 3. kategoria fotograficzna

4.  W kategorii multimedialnejnależy przedstawić spot reklamowy dotyczącyruchu drogowego, zachowania się, bezpiecznego czy zagrażającego życiu, kierowców czy pieszych na drogach np. telefony komórkowe podczas jazdy czy na przejściach dla pieszych. Czas trwania maksymalnie 5 minutFormat– avimpglubmp4. Nagranie na płycie CDDVDDo pracy należy dołączyć opis:dane autora(imię i nazwisko, szkoła, klasa), imię i nazwisko opiekuna.     

Jeden uczestnik może przygotować 1 pracę konkursową.

 Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

 • ciekawe ujęcie tematu,
 • celowe, przemyślane rozwiązania techniczne. 

5. Warunkiem udziału w kategorii plastycznejjest przygotowanie różnymi technikami prac plastycznych, które będą stanowiły własną interpretację zagrożeń oraz ich przeciwdziałania jak, bezpieczna jazda rowerem, samochodem, np. „Nie jeżdżę po alkoholu”, pierwsza pomoc, praca – rola służby medycznej, wojska, straży pożarnej, straży granicznej i innych.

Wymagany format A-3Do pracy należy dołączyć opis: dane autora, (imię i nazwisko, szkoła, klasa),imię i nazwisko opiekuna. Jeden uczestnik może przygotować max 2 prace konkursowe.

Jury dokona oceny według następujących kryteriów: 

ciekawe rozwiązania plastyczne, 

oryginalność pracy, 

zdolności plastyczne. 

6kategorii fotograficznejuczestnik przygotowuje samodzielnie1 zdjęcie lubkomplet 3 zdjęć– format A-5(barwne lub czarno – białe), np.ciekawe ujęcia bezpiecznej jazdy, sztuki samoobrony, miejsca niebezpieczne lub mocno zabezpieczone

Do pracy należy dołączyć opis: dane autora, (imię i nazwisko, szkoła, klasa),imię i nazwisko opiekuna.

Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

- zgodność z tematem konkursu,

- ciekawe rozwiązania i ujęcie tematu,

oryginalność i estetyka pracy

- technika wykonania. 

================================================

Terminarz

1. Opisane prace plastyczne, fotograficznemultimedialnenależy przesłać lub podać organizatorom do 15.03.2019r.(piątek) - liczy się data stempla pocztowego.

2. Gala konkursowa, połączona z ogłoszeniem wyników, wręczeniem dyplomów i nagród uczestnikom we wszystkich kategoriach, odbędzie się 04.04.2019r.(czwartek)w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,ogodz.10.00.     

3. 05.04.2019r.(piątek)organizatorzy przewidują możliwość zwiedzania wystaw pokonkursowych przez młodzież będącą pod opieką nauczyciela (po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie szkoły).                 

Informacje organizacyjne

1. Organizatorzy zapewniają poczęstunek .

2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

3. Organizatorzy przewidzieli podziękowania dla opiekunów i szkół przygotowujących uczestników. 

4. Zgłoszenia i prace konkursowe prosimy przesłać na adres:

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego

ul. Polna 3,36 – 065 Dynów

(z dopiskiem)Konkurs „Podkarpacka Tęcza”

5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac konkursowych.

6. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: http://www.zsz-dynow.net lub za pośrednictwem sekretariatu szkoły (odpowiedzialne osoby: dyrektor p. Halina Cygan, wicedyrektor p. Piotr Zdeb, p. Barbara Gierlach, p. Kinga Oleksa - Skubisz)  – telefonicznie (16) 652 10 45 albo e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. W przypadku ewentualnych zmian każda szkoła zostanie dodatkowo poinformowana.

Organizatorzy

                                                                                              

Ostatnio zmienianysobota, 19 styczeń 2019 15:56
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne