Menu
Dzisiaj jest: 23 Marzec 2019    |    Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław
Admin

Admin

URL strony: http://www.brzozowiana.pl

Dydnia.Gminny konkurs palm i pisanek wielkanocnych...

REGULAMIN XIII GMINNEGO KONKURSU PALM I PISANEK WIELKANOCNYCH 2019

Organizator:

Wójt Gminy Dydnia

Zespół Szkół w Dydni

Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni

Cel imprezy:

rozwijanie zdolności plastycznych

wspieranie uzdolnień, pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniów

prezentacja zdolności plastycznych

kultywowanie tradycji wykonania palm i pisanek wielkanocnych

Temat konkursu:

wykonanie palm i pisanek wielkanocnych

Warunki uczestnictwa:

konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:

kategoria I przedszkola łącznie z klasami 0

kategoria II szkoły podstawowe klasy I-III

kategoria III szkoły podstawowe klasy IV-VI

kategoria IV szkoły podstawowe klasy VII –VIII /Gimnazjum

kategoria otwarta (z wyłączeniem Przedszkoli, Szkól Podstawowych i Gimnazjów)

Każda placówka może wystawić po 3 palmy i 3 pisanki w danej kategorii wiekowej, wyłonione wcześniej drogą eliminacji szkolnych.

Wykonanie prac:

 P a l m a

W konkursie będą uwzględnione wyłącznie kompozycje przestrzenne, technika prac dowolna (typowe i nietypowe materiały plastyczne i przyrodnicze), format od 50 do 200 cm.

P i s a n k a

Technika zdobienia jajka dowolna

Każdą pracę należy opisać:

imię i nazwisko wykonawcy, wiek autora

imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna, instruktora)

dokładny adres placówki patronującej – pieczęć numer kontaktowy

Prace nie posiadające opisu nie będą rozpatrywane.

PRACE PROSIMY DOSTARCZYĆ DO ZESPOŁU SZKÓŁ W DYDNI W TERMINIE       DO 3 KWIETNIA 2019

Powołana przez organizatorów komisja dokona oceny prac i przyzna nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.  Decyzje komisji są ostateczne, organizatorzy zastrzegają  sobie prawo do interpretacji regulaminu.

Wszystkich uczestników biorących udział w konkursie zapraszamy w dniu 09.04.2019 o godz. 11.00 do Zespołu Szkół w Dydni (świetlica) na ogłoszenie wyników  i rozdanie nagród.

Osoby biorące udział w konkursie akceptują jego regulamin oraz wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej i publikacji w mediach ich  wizerunku w postaci zdjęć oraz  imienia  nazwiska i wieku autora .

Po zakończonym postępowaniu konkursowym prosimy o pozostawienie w/w prac konkursowych. Wspomniane prace będą wyeksponowane w dniu 14.04.2019 r (Niedziela Palmowa) na placu przy kościele parafialnym w Dydni.

Rozmawiali o stanie bezpieczeństwa w Gminie Dydnia

       „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ” to kolejne spotkanie ze społeczeństwem na terenie powiatu brzozowskiego. Tym razem to mieszkańcy gminy Dydnia mieli możliwość uczestniczyć w debacie społecznej i rozmawiać na tematy związane z bezpieczeństwem. Podczas spotkania poruszono problematykę przestępstw motywowanych uprzedzeniami, program „Dzielnicowy bliżej nas”, Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikację „Moja Komenda”.

        19 kwietnia  w Gminnym Ośrodku Kultury w Dydni odbyła się debata społeczna. Spotkanie zostało zorganizowane pod patronatem Wójta Gminy Dydnia i Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie. Rozpoczęło ją przemówienie sekretarz Gminy Dydnia Edyty Kuczmy i Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie kom. Jacka Myćki. W wystąpieniach padały słowa podziękowań dla przybyłych gości za zainteresowanie i obecność na spotkaniu.

Następnie głos zabrał Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie ds. Ochrony Praw Człowieka nadkom. Łukasz Gliwa, który szczegółowo omówił problematykę przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Wyjaśnił, czym są przestępstwa z nienawiści i jakie grożą za ich popełnienie sankcje karne. W dalszej części podkom. Anna Karaś - specjalista Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego zaprezentowała programy profilaktyczne prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Brzozowie i omówiła działanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, aplikacji „Moja Komenda” oraz inicjatywy „Dzielnicowy bliżej nas”. Na zakończenie sierż. szt. Tomasz Hałka – asystent Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie zwrócił uwagę na niewłaściwe oraz niebezpieczne zachowania w ruchu drogowym, które w znacznym stopniu mają wpływ na nasze bezpieczeństwo.

Podsumowaniem debaty była dyskusja, podczas której uczestnicy mówili o swoich spostrzeżeniach i zagrożeniach dotyczących ich najbliższej okolicy.

Na zakończenie wszyscy goście wypełnili anonimowe ankiety, w których mogli wyrazić swoje zdanie na temat odbytego spotkania, zapisać swoje wnioski i wskazać tematykę, jaka powinna być poruszona na kolejnych debatach.

Wszystkim osobom serdecznie dziękujemy za przybycie na spotkanie i aktywny udział w dyskusji. (KPP Brozów)

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne