Menu
Dzisiaj jest: 23 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Iwona, Michał, Dezyriusz
NAJNOWSZE:

Starowiejskie ogrody

Starowiejskie ogrody

    Gmina Brzozów bierze udział w przedsięwzięciu inwestycyjnym, realizowanym na terenie Polski i Ukrainy, pod nazwą: Skarby pogranicza – ochrona dziedzictwa kulturowego. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013. Liderem zadania jest Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi, któremu partneruje Państwowy Rezerwatem Historyczno-Architektoniczny w Żółkwi oraz Gmina Brzozów. Głównym koordynatorem projektu jest Dorota Chilik.

Prace inwestycyjne w Starej Wsi zainaugurowała msza święta (26.02.br.) w bazylice pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi. Następnie rektor i proboszcz parafii w Starej Wsi o. Jan Gruszka SJ, burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, dyrektor Państwowego Rezerwatu Historyczno-Architektonicznego w Żółkwi - Włodzimierz Gerycz oraz główny koordynator projektu Dorota Chilik wzięli udział w uroczystym otwarciu projektu, które miało miejsce w Kolegium Ojców Jezuitów w Starej Wsi.

 Podczas spotkania burmistrz Józef Rzepka podkreślił, że bardzo wysoko ceni sobie współpracę z Ojcami Jezuitami ze Starej Wsi oraz, że ta współpraca zawsze układa się wzorowo:

 - Jako samorząd staramy się wspierać liczne i cenne inicjatywy, jakie wypływają ze Starej Wsi (…) wartości duchowe, a więc – sprawy wiary, historii, tradycji oraz – co za tym idzie – edukacji czyli wychowania kolejnych pokoleń zajmują bardzo istotne miejsce w życiu społecznym gminy Brzozów – powiedział burmistrz.

 W ramach zadania, realizowanego w Starej Wsi, zostaną przeprowadzone szeroko zakrojone prace inwestycyjne przy klasztorze i bazylice: prace remontowe i restauracyjne na dziedzińcu pielgrzymkowym i klasztornym wirydarzu, modernizacja organów w bazylice, przygotowanie infrastruktury okołoturystycznej przy sanktuarium, rozbudowa centrum informacji turystyczno-pielgrzymkowej oraz rekonstrukcja barokowego Ogrodu Biblijnego w Ogrodzie Jezuickim. Z kolei na zamku w Żółkwi zostaną przeprowadzone gruntowne prace rekonstrukcyjne i rewitalizacyjne: remont dachu, obniżenie dziedzińca, montaż instalacji, umocnienie fundamentów, odbudowa zachodniej wieży i dokończenie restauracji wieży wschodniej. Wartość inwestycji wyniosła ogółem blisko miliony euro przy 90-procentowym dofinansowaniu ze środków unijnych. Termin zakończenia prac przewidziano na koniec 2015 roku.

 ts

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne