Menu
Dzisiaj jest: 22 Luty 2024    |    Imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Piotr

obraz viber 2023 12 13 19 58 47 737

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego w Przysietnicy

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego w Przysietnicy

     

   Wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego na Podkarpaciu, odbyła się dziś w Zespole Szkół nr 1 w Przysietnicy koło Brzozowa.

 

 

 

   Uroczystości rozpoczęto mszą świętą pod przewodnictwem JE ks. biskupa Józefa Michalika w miejscowym kościele, po czym nastąpił przemarsz uczniów, zaproszonych gości i przedstawicieli rodziców do budynku szkoły, na dalszą część programu. Po raz pierwszy w historii wsi oraz obu szkół goszczono tak wielu znamienitych gości, przybyli bowiem między innymi: posłowie i posłanki Józefina Hrynkiewicz, Bogdan Rzońca, senator Alicja Zając, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz Śmigielska, asystenci euro posłanki Elżbiety Łukaciejewskiej i posła Piotra Tomańskiego, sekretarz Prawosławnej Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej – ks. prot. Jan Antonowicz, Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie - Jacek Wojtas, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – brygadier Bogdan Kuliga, I Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji – inspektor Andrzej Sabik, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego - płk. dypl. Zbigniew Winiarski, radny Sejmiku Podkarpackiego - Tadeusz Pióro, w imieniu samorządu województwa – marszałek Sławomir Miklicz, o.Marek Inglot SJ z Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Wojciech Walat, prorektor Politechniki Rzeszowskiej – dr.hab Adam Marciniec, Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie - młodszy inspektor Ryszard Kornaga, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie brygadier Jan Szmyd, Komendantka Chorągwi Podkarpackiej ZHP – harcmistrzyni Władysława Domagała, proboszcz z miejscowej parafii i księża z parafii ościennych, dyrektorzy Agencji Rynku Rolnego, Agencji Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i ZUS, wójtowie gmin powiatu brzozowskiego, radni Rady Miejskiej w Brzozowie i powiatu brzozowskiego, Przewodnicząca ZNP i szkolnej „Solidarności”, lokalne media, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Brzozów, przedstawiciele wykonawcy prac na obiekcie – Res-Bud a także emerytowani nauczyciele tej szkoły.

 

     Przed budynkiem Zespołu Szkół wciągnięto flagę państwową na maszt, a następnie nastąpiło przecięcie wstęgi m.in. przez wojewodę podkarpackiego Małgorzatę Chomycz, senator Alicję Zając i burmistrza Brzozowa Józefa Rzepkę, po czym biskup Michalik poświęcił nowy obiekt.

 

W dalszej części uroczystości, już na nowej sali gimnastycznej, głos zabierali: Małgorzata Chomycz – wojewoda podkarpacki, która m.in. powiedziała pierwszy dzień w szkole jest zawsze emocjonujący, szczególnie dla Was w Przysietnicy, kiedy rozpoczynacie nowy rok szkolny w prawie nowej szkole, fantastycznie wyposażonej, dlatego drodzy uczniowie, życzę Wam, ze szczerego serca, niech ten rok szkolny będzie dla Was, wielkim dobrym, pozytywnym wrażenieniem, życzę Wam abyście każdy dzień w Tej szkole spędzali uśmiechnięci, zadowoleni i oceny, które będziecie otrzymywać satysfakcjonowały was i Waszych rodziców . Z rąk wojewody dyrektor Zespołu Szkół - Wiesław Pałka otrzymał encyklopedię. Zabierający glos burmistrz Brzozowa Józef Rzepka – jako gospodarz terenu, przedstawił stan oświaty w mieście i gminie, wskazując m.in. na osiągnięcia w zakresie oświaty: 4 nowe szkoły, 8 hal sportowych, baseny i boiska wielofunkcyjne, pływalnia przy Szkole Podstawowej w Brzozowie, choć administrowana przez MOSiR, wskazał na wiele prac termoizolacyjnych w szkołach na terenie gminy, wsparcia dla niepublicznego przedszkola oraz żłobka. Wspomniał o kolejnej dużej inwestycji – hali sportowej (największej w gminie) przy Szkole Podstawowej nr 1 w Humniskach. Wspomniał też o wyróżnieniu dla kompleksu rekreacyjno - rozrywkowego, wyróżnionego w Warszawie. Dodał, że wszelkie prace były możliwe dzięki programom unijnym. Powiedział także, że w dniu dzisiejszym oddajemy 4 oddziałowe przedszkole dla 100 dzieci wraz z zapleczem kuchennym – jako segment „A”. Segment „B” to nowo utworzone gimnazjum; oba segmenty zajmują powierzchnię 2100 m kw. a koszt inwestycji to ponad 12 mln. zł. Dziękował każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynił się do tego, że mogliśmy tu się zebrać. Za wspieranie działań samorządu brzozowskiego w wielu dziedzinach, okolicznościowe, pamiątkowe statuetki z rąk burmistrza otrzymali Pani Wojewoda Chomycz- Śmigielska, marszałek Miklicz, Kurator Jacek Wojtas i euro posłanka Elżbieta Łukacijewska – za pośrednictwem jej przedstawicielki.

 

Kurator Jacek Wojtas w swym wystąpieniu zwrócił m.in. uwagę, że oświata jest jedyną, specyficzną i największą „firmą” na Podkarpaciu, bowiem liczy 3300 placówek oświatowych, 47 tys. pracujących nauczycieli i 350 tys. uczniów. To ogromna rzesza, która dziś rozpoczyna nowy rok szkolny. Życzył aby ten nowy rok szkolny spełnił oczekiwania, aby był źródłem fantazji, uśmiechu i radości; nabywania wiedzy i umiejętności, które będą procentować w przyszłości. Inaugurując nowy rok szkolny wręczył dyrektorowi Pałce komplet piłek aby służyły rozwojowi nie tylko duchowemu a także fizycznemu. Dyrektor Wiesław Pałka otrzymał nagrodę kuratora za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Życzenia dla nauczycieli i uczniów składali również parlamentarzyści a w imieniu nieobecnych (posłanki do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej i posła Piotra Tomańskiego) – ich asystenci, przedstawiciel Starosty Brzozowskiego, uczelni wyższych oraz marszałek Miklicz, przekazując okazjonalne listy gratulacyjne oraz drobne upominki dla szkoły. Podziękowania dyrektora Pałki i przedstawicielki rodziców dla przybyłych gości oraz dla Burmistrza Rzepki, pracowników urzędu i radnych zakończyły część oficjalną.

 

   W części artystycznej wystąpili uczniowie Zespołu Szkół, byli więc przedszkolacy, uczniowie „podstawówki” i gimnazjaliści. Program o charakterze rozrywkowo -wspomnieniowym z elementami dziejów szkoły i miejscowości zyskał wielką aprobatę zebranych. Potwierdzały to długie brawa po zakończeniu. Warto dodać, że było to zasługą nauczycieli, którzy program przygotowali: Haliny Błaż, Agnieszki Glazer, Małgorzaty Piróg, Janiny Przystasz, Agaty Szarek, Barbary Słowik, Marka Grządziela i Mieczysława Dąbrowskiego.

 

   My także - w nowym roku szkolnym 2012/2013 wszystkim uczniom życzymy cudownych nauczycieli a nauczycielom wielkich serc dla swoich wychowanków – (cytujemy za jednym z internautów).

 

 

 

Galeria

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne