Menu
Dzisiaj jest: 18 Kwiecień 2021    |    Imieniny obchodzą: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław

Brzozów. „Taksówka społeczna” dla niepełnosprawnych, 800 tys. dofinansowania

     Ostatniego dnia minionego roku dowiedzieliśmy się od p. naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Alicji Tomoń, że 23 grudnia Burmistrz Brzozowa podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu pod nazwą  „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

      Oznacza to, iż już od połowy stycznia 2021 roku do połowy października 2022 roku mieszkańcy Gminy Brzozów powyżej 18 – tego roku życia posiadający problemy z mobilnością oraz trudności w korzystaniu z transportu publicznego, będą mogli korzystać z darmowego transportu (w razie potrzeby z opiekunem lub psem asystującym) w celu zapewnienia swoich potrzeb w zakresie społecznym, zawodowym, edukacyjnym czy zdrowotnym. Niezwykle cenny jest fakt, iż wydostanie się z czterech ścian własnego mieszkania pomoże asystent oraz schodołaz pozwalający na transport osób na wózkach inwalidzkich po schodach. Ponadto przeprowadzone zostaną prace adaptacyjne jednego z budynków wielomieszkalnych w Brzozowie, polegające na dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wartość dofinansowania wynosi ponad 800 tysięcy zł. W najbliższym czasie szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej gminy. Zapraszamy też do wysłuchania relacji Polskiego Radia Rzeszów pod linkiem https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/37533/darmowa-taksowka-w-brzozowie (red.)

Ostatnio zmienianyniedziela, 03 styczeń 2021 17:45
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne