Menu
Dzisiaj jest: 8 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodzą: Iza, Cyprian, Dominik
plus brzozow
reklama

Wakacyjne wieści z "Grodka"Nowe media, nowe kierunki...

Wakacyjne wieści z "Grodka"Nowe media, nowe kierunki...

Nowe media, nowe możliwości

Aby zaistnieć na rynku pracy i mieć bogate CV nie wystarczy sama teoria. To właśnie dzięki praktyce, ćwiczeniom i warsztatom prowadzonym podczas zajęć studenci nowych mediów zdobywają doświadczenie, które ma wpływ na ich przyszłą karierę.

Nowe media, reklama, kultura współczesna to kierunek, który łączy w sobie wiedzę
z zakresu fotografii, filmu, kultury, grafiki komputerowej oraz dziennikarstwa. Podczas trzech lat nauki można dowiedzieć się o tym, jak działają media, jak zorganizować eventy, wydarzenia kulturalne, jak poprawnie pisać i redagować teksty – także artykuły prasowe. Pierwszy rok studiów pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy, odnalezienia swojej pasji – tak, aby dalszą naukę kontynuować wybierając specjalność. Studenci mają do dyspozycji grafikę komputerową lub film i fotografię. Niezależnie od wyboru, czeka ich współpraca z wykwalifikowaną kadrą oraz praktyka z wykorzystaniem bogatego sprzętu jaki oferuje uczelnia. Studenci mają możliwość nauki obsługiwania kamery, tworzenia filmów, grafik komputerowych, zapoznają się z reportażem radiowym, uczą się także zasad wykonywania zdjęć oraz fotografii artystycznej.
Ilość studentów w grupie jest mniejsza niż w większych uczelniach, dzięki czemu wykładowcy podchodzą do każdego studenta w sposób indywidualny. Pozwala to na zrozumienie każdego zagadnienia i konsultację wykonywanej pracy. Okazja do rozwijania swoich pasji to także uczestniczenie w kołach naukowych. Studenci nowych mediów chętnie wybierają Dziennikarskie Koło Naukowe „ZOOM”, które daje możliwość redagowania „Ob.sesji” – jednego z najlepszych studenckich magazynów w Polsce, organizacji konferencji czy też warsztatów. Warsztaty są organizowane również w Multimedialnym Kole Naukowym „Kontrast”, jego członkowie poznają wiele technik fotograficznych, czy też organizują wystawy. Ponieważ praktyka zawodowa jest najważniejsza, oprócz zajęć które przygotowują do pracyz programami graficznymi, kamerą czy aparatem, studenci odbywają praktyki w wybranych placówkach. Dzięki temu poznają działalność instytucji związanych z mediami i kulturą od podszewki.

„Nowe media, reklama, kultura współczesna, jest to kierunek potrzebny gdy mamy wszędzie aplikacje, Internet a kultura także się zmienia. Dla mnie jako studenta najciekawsze są zajęcia z projektowania graficznego oraz składu. Mogę od kulis nauczyć się jak powstaje książka, czasopismo. Dla mnie mola książkowego jest to ważne. Dodatkowo analiza dzieła literackiego, czy zajęcia z mass mediów, pozwoliły inaczej spojrzeć na kino, telewizję czy gazetę. Pobudzały mnie do kreatywnego myślenia, szukania własnych rozwiązań i pytań. Studia te rozwijają, po raz pierwszy zetknęłam się z kamerą i tak na poważnie z aparatem. Wiem, jak stworzyć krótki film i relację video, co niewątpliwie przyda się w przyszłości tak jak robienie lepszych zdjęć. Jednak my jako studenci nie ograniczamy się do siedzenia w ławce. Organizowane są też wyjazdy, ostatnio w ramach zajęć, pojechaliśmy do Muzeum Andy’ego Warhola w Medzilaborcach. Często działamy w terenie, kręcimy filmy z bieżących wydarzeń lub tworzymy teksty do studenckiej gazety. Jako osoba niepełnosprawna, też muszę powiedzieć, że trudności w czasie studiów, które się pojawiały zostały rozwiązane. Kameralność kierunku i przyjazna atmosfera temu sprzyjały. To, że uczelnia jest mniejsza sprawia, że wykładowcy mają czas rozwiać wątpliwości studentów, odpowiedzieć na ich pytania.” – opowiada o swoim doświadczeniu studentka, Klaudia Chrapko.

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Studiuj w Sanoku! Przed Tobą wiele możliwości!

Jeśli zastanawiasz się, jakie studia wybrać, a nie chcesz z różnych względów wyjeżdżać daleko od domu, sanocka PWSZ ma dla Ciebie atrakcyjną, wciąż poszerzaną, ofertę edukacyjną. W tym roku jest to dziewięć kierunków licencjackich i inżynierskich, trzy magisterskie, studia podyplomowe, do tego rozbudowany system stypendiów naukowych, socjalnych i innych, czy wreszcie program płatnych praktyk. Chcesz wyjechać zagranicę? Nic prostszego. Ułatwi Ci to program Erasmus+

Od tego roku na wszystkich kierunkach PWSZ wprowadziła także innowacyjne rozwiązanie w postaci studiów 26+ .

Studia 26+ to alternatywa dla studiów niestacjonarnych, ponieważ zajęcia i praktyki, tak przecież istotne na wszystkich kierunkach o profilu zawodowym odbywają się popołudniami. Studia w ramach tego systemu są bezpłatne, a więc przyszli studenci uzyskają wykształcenie wyższe realizowane na wysokim poziomie, nie narażając swoich domowych budżetów, tak bardzo nadwyrężonych w dzisiejszych czasach.

Na studiach licencjackich uczelnia oferuje praktyczną naukę zawodu z dużymi możliwościami znalezienia pracy po ich zakończeniu, gdyż jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa szczególny nacisk kładzie na praktyczną stronę edukacji. Czuwają nad tym nie tylko władze uczelni i dyrektorzy poszczególnych instytutów, ale i uczelniane Biuro Karier, Promocji i Współpracy, organizując targi pracy, wyjazdy na stypendia, spotkania z pracodawcami, a także monitorując losy absolwentów i oferując im szeroko zakrojoną pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.

STUDIA LICENCJACKIE

kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

•         ze specjalnością: rytmika w edukacji i wychowaniu

•         ze specjalnością: zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce estradowej

kierunek: EKONOMIA

•         bez specjalności

•         ze specjalnością: ekonomika handlu i sprzedaży

•         ze specjalnością: rachunkowość i podatki

kierunek: NOWE MEDIA, REKLAMA, KULTURA WSPÓŁCZESNA

•         bez specjalności

•         ze specjalnością: grafika komputerowa

•         ze specjalnością: fotografia i film

kierunek: PEDAGOGIKA

•         ze specjalnością: edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

•         ze specjalnością: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

•         ze specjalnością: logopedia i terapia pedagogiczna

kierunek: PRACA SOCJALNA

•         ze specjalnością: praca socjalna z resocjalizacją

•         ze specjalnością: praca socjalna z opieką instytucjonalną i środowiskową

•         ze specjalnością: praca socjalna z opieką nad osobą starszą i niepełnosprawną

kierunek: PIELĘGNIARSTWO

kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Na dwóch kierunkach studiów inżynierskich do wyboru są przyszłościowe specjalizacje – za programami nauczania i ich tworzeniem stoją tu solidne badania rynku pracy i ścisła współpraca z lokalnymi pracodawcami. Absolwenci kierunków inżynierskich to poszukiwani i cenieni na rynku specjaliści, zawierający kontrakty o pracę często jeszcze przed ukończeniem studiów.

STUDIA INŻYNIERSKIE

kierunek: GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH

kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

•         ze specjalnością: informatyka stosowana w budowie maszyn

•         ze specjalnością: mechatronika z informatyką

•         ze specjalnością: programowanie i obsługa obrabiarek CNC

•         ze specjalnością: logistyka w przedsiębiorstwie

•         ze specjalnością: zarządzanie jakością produkcji

PWSZ kształci także magistrów – w tej chwili studia magisterskie podjąć mogą licencjaci pielęgniarstwa, pracy socjalnej i gospodarki w ekosystemach rolnych i leśnych.

STUDIA MAGISTERSKIE

kierunek: PIELĘGNIARSTWO

kierunek: PRACA SOCJALNA Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

kierunek: GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH - NOWOŚĆ!

Sanocka uczelnia oferuje także studia podyplomowe. Jest w czym wybierać – sprawdź, czy znajdziesz coś, co umożliwi Ci podniesienie bądź zmianę kwalifikacji zawodowych.

STUDIA PODYPLOMOWE

•         EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Z DIAGNOZĄ I TERAPIĄ PSYCHOPEDAGOGICZNĄ

•         EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI SPEKTRUM AUTYZMU

•         GOSPODARKA ŁOWIECKA W GÓRSKICH EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH – nowość!

•         KOMPUTEROWE STEROWANIE OBRABIARKAMI NUMERYCZNYMI CNC

•         KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA INŻYNIERSKIEGO

•         OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

•         OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – nowość!

•         PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

•         RESOCJALIZACJA Z PROFILATYKĄ SPOŁECZNĄ (Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM)

•         ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW NIEROLNICZYCH

•         STOSOWANA PSYCHOLOGIA SPORTU

•         SOCJOTERAPIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

•         ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

•         ZARZĄDZANIE JAKOŚĆIĄ TQM

•         ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI

Oferta edukacyjna sanockiej PWSZ to także kursy i szkolenia, umożliwiające szybkie podniesienie kwalifikacji.

KURS I SZKOLENIA

•         SZKOLENIE W ZAKRESIE SPECJALIZACJI I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

•         SZKOLENIE W ZAKRESIE SPECJALIZACJI II STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

•         SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

•         SZKOLENIE NA ASYSTENTA RODZINY

•         OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Jeżeli jeszcze nie podjąłeś decyzji co do swojej przyszłości nie zastanawiaj się dłużej i studiuj w Sanoku! Przed Tobą wiele możliwości!

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 13 sierpień 2018 13:14
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne