Menu
Dzisiaj jest: 9 Grudzień 2022    |    Imieniny obchodzą: Aneta, Leokadia, Wiesław

mikolajkowo

Admin

Admin

URL strony: http://www.brzozowiana.pl

Euro-San. II Konferencja Pszczelarska w Brzozowie – post factum

 • Dział: Nowe

      Blisko 100 uczestników wzięło udział w konferencji pszczelarskiej zorganizowanej w Brzozowie w dniu 26 listopada w Hotelu Alta przez brzozowskie Stowarzyszenie "Euro-San". Przedsięwzięcie zrealizowaliśmy w ramach zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”. Patronat nad konferencją objęła Podkarpacka Izba Rolnicza.

      Temat przewodni konferencji brzmiał „Pszczoły a bioróżnorodność Podkarpacia” ale w trakcie wykładów zostało poruszonych wiele rożnych aspektów związanych z pszczelarstwem. Wykład na temat nowoczesnych kierunków w pszczelarstwie wygłosił ks. Tomasz Gałuszka z Pogórzańskiej Pasieki Rodziny Gałuszka w Sieklówce. Problematykę roślin miododajnych zaprezentowała Anna Wyrwa przedstawiciel firmy nasiennej Sowul & Sowul Sp. z o.o., natomiast możliwości pozyskania środków dla działalności pszczelarskiej w nowej perspektywie finansowej omówił Marek Owsiany Przewodniczący Powiatowej Rady Izby Rolniczej w Brzozowie.

Z satysfakcją i wdzięcznością obserwowaliśmy, iż trafny dobór tematów przedstawionych w kompetentny i ciekawy sposób przez prelegentów sprawił, że Uczestnicy z dużym zainteresowaniem wysłuchali wszystkich przygotowanych wykładów, a zdobyte informacje zapewne przyczynią się do rozwoju lokalnych pasiek - jak to w podsumowaniu powiedział prowadzący konferencję Prezes Stowarzyszenia Euro-San Bogusław Surmacz.

Uczestnicy wydarzenia mogli również zapoznać się z nowoczesnym sprzętem pszczelarskim, zaprezentowanym przez hurtownię pszczelarską PH Barć z Biszczy (p. Włodzimierz Cyc).

Na konferencji byli także obecni samorządowcy: Zdzisław Szmyd Starosta Brzozowski, Wiesław Marchel – Dyrektor - Członek Zarządu Powiatu w Brzozowie, dr Dariusz Sobieraj – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Andrzej Kot – Prezes Powiatowego Zrzeszenia Sołtysów. Podkarpacką Izbę Rolniczą reprezentował Wiceprezes Zarządu PIR Jerzy Bator.

Miły akcent niespodzianka - to rozlosowanie wśród zgromadzonych pszczelarzy małych upominków  ufundowanych przez firmę Sowul&Sowul Sp. z o.o.., a dodatkową atrakcją dla pszczelarzy ale także dla mieszkańców Brzozowa był mini kiermasz miodów, wyrobów na bazie produktów pszczelarskich oraz lokalnych serów, który zorganizowano w ramach przebiegu Konferencji Pszczelarskiej.

Serdecznie dziękujemy przewodniczącym kół pszczelarskich z powiatu brzozowskiego: Stanisławowi Szmydowi, Zbigniewowi Chorążakowi, Damianowi Kobiałce oraz Stefanowi Wolaninowi za rozpropagowanie informacji o konferencji wśród pszczelarzy.

Podziękowania: wszystkim uczestnikom konferencji, a wiemy że niektórzy przyjechali z daleka np. aż z Sędziszowa; Firmie Alta Sieć Handlowa Sp. z o.o. Hotel Restauracja Alta za techniczne przygotowanie konferencji; wszystkim prelegentom i firmom współpracującym - tym Wszystkim wymienionym powyżej oraz Pasji Sera i Foto-chili.; przedstawicielom Zarządu Starostwa Powiatowego w Brzozowie i Sejmiku Wojewódzkiego -  dr nauk med. Dariuszowi Sobierajowi za uczestnictwo a Podkarpackiej Izbie Rolniczej za Patronat nad konferencją. (Zarząd Euro-San)

Od redakcji: Przepraszamy za „bałagan” w galerii, która już po opublikowaniu materiału była kilka razy jeszcze uzupełniania.

 

Cztery lata pracy dla mieszkańców Gminy Dydnia

     19 listopada 2022 r. minęły dokładnie cztery lata od dnia, w którym Pani Wójt Alicja Pocałuń  złożyła ślubowanie i objęła obowiązki Wójta Gminy Dydnia. Jest to dobra okazja do podsumowania czterech lat obecnej  kadencji:

      ,,19 listopada 2018 r. to dla mnie ważna data, w tym dniu podjęłam odpowiedzialność za przyszłość Gminy Dydnia. Mijające lata były niełatwe, pełne wyzwań i nowych doświadczeń, a przede wszystkim obfitujące w niezliczoną ilością spotkań z mieszkańcami, zarówno w urzędzie i na różnorakich lokalnych uroczystościach i zebraniach. Dla mnie osobiście to bardzo cenny czas, który starałam się jak najlepiej wykorzystać dla naszego wspólnego dobra. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim za wszelkie słowa – zarówno te dobre, jak i krytyczne. Dzięki temu wiem, że nie jestem sama w realizacji planów i zamierzeń, a z krytyki wyciągam wnioski”.

Pani Wójt, 19 listopada minęły 4 lata od objęcia obowiązków gospodarza Gminy Dydnia. Nadszedł zatem czas na podsumowanie dotychczasowego dorobku. Jak Pani ocenia ten okres?

To moja pierwsza kadencja w roli Wójta Gminy… był to okres niełatwy, okres wytężonej pracy na rzecz gminy. To liczne inwestycje. Jedne już się zakończyły, w przypadku innych realizacja już się rozpoczęła, a kolejne niebawem wystartują. Napawa to człowieka dumą i radością, gdy naocznie widzi efekty swojej pracy. Jednakże kierowanie gminą to nie tylko inwestycje. To przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Od początku mówiłam, że moje drzwi będą zawsze otwarte dla wszystkich mieszkańców, że będę wspierać Koła Gospodyń Wiejskich, OSP … I już wiem, że mi się to udało. Nasza gmina to  fantastyczni mieszkańcy, którzy przekonali się, że mogą mieć wpływ na rozwój swojego otoczenia, że mogą to otoczenie kreować. Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, OSP, Kluby Sportowe, Radni, Sołtysi…  dzisiaj wspólnie decydujemy, jak ma wyglądać nasze otoczenie. Jest ono takie, jakie wspólnie chcemy, żeby było.

Nawet się nie obejrzałam, a już zleciały 4 lata – jak jeden dzień. Bycie wójtem to bardzo dynamiczne, intensywne zajęcie. Mam szczęście bo bardzo lubię moją pracę – szczególnie poznawanie nowych osób i bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami naszej gminy. Choć nie brakuje momentów trudnych, praca daje mi naprawdę wiele satysfakcji.

Wspominała Pani na wstępie, że był to okres jednak niełatwy, co miała Pani na myśli?

To bardzo wymagająca kadencja, w roku 2020 rozpoczęła się  pandemia Covid-19 w Polsce, następnie upadek Banku PBS, a teraz wojna na Ukrainie. Wszystkie te wydarzenia zbiegły się w jednym czasie. Prawdą jest jednak fakt, że w trudnych chwilach potrafimy się jednoczyć. To mnie bardzo cieszy. Gdy rzuciłam hasło szycia maseczek, w akcję włączyło się wielu mieszkańców. Pomagali młodsi i starsi, strażacy i koła gospodyń wiejskich. Tak samo było w przypadku zbiórki żywności i odzieży dla naszych sąsiadów, i tym razem nasi mieszkańcy wykazali się wielkim sercem. To cieszy i napawa dumą.

A z czego jest Pani Wójt najbardziej dumna?

Dumna …. Z  tego, że równomiernie realizujemy inwestycje we wszystkich miejscowościach gminy, według ważności i potrzeb. Mamy też dobre relacje z władzami Województwa Podkarpackiego i  Powiatu Brzozowskiego – to też przekłada się na efektywną realizację wielu wspólnych inwestycji. Najbardziej cieszy mnie fakt ciągłego rozwoju gminy. Co może być ważniejsze dla wójta każdej gminy, niż poprawa jakości życia mieszkańców. Wyznaczamy wiele kierunków rozwoju, tak, aby każdy mógł dostrzec poprawę. Powstał Gminny Żłobek, ale także Kluby Seniora dla starszych mieszkańców. Poprawił się dostęp do przedszkoli i do usług medycznych. Poprawiła się infrastruktura drogowa, ale także inwestowaliśmy w rozwój bazy rekreacyjno-sportowej i infrastrukturę kultury. Każdy z mieszkańców ma inne potrzeby, moim zadaniem jest sukcesywne realizowanie tych potrzeb. Dlatego staram się pozyskiwać jak najwięcej środków zewnętrznych, cały czas pracujemy nad nowymi projektami.

Co Pani Wójt uważa za największy sukces tych czterech lat kadencji?

Myślę, że największym sukcesem jest zaufanie mieszkańców, dzięki któremu mogę sprawować funkcję włodarza tej gminy oraz to jak zmieniła się gmina przez te cztery lata, co udało się osiągnąć przy tak niskich dochodach własnych. Jest to mój sukces, ale możliwy do osiągnięcia dzięki pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych oraz ludziom, z którymi współpracuję. Każdy z nich ma w tym swój udział i dołożył swoją mniejszą bądź większą cegiełkę i za to im dziękuję.

Jakie najważniejsze inwestycje przeprowadzono w ciągu tych ostatnich czterech lat?

Jest ich naprawdę wiele. Wszystkie zadania inwestycyjne są dla mnie ważne, ponieważ każde z nich charakteryzuje przesłanie dotyczące poprawy standardu i jakości życia mieszkańców. Niezależnie czy są małe, czy duże, wszystkie służą mieszkańcom i decydują o rozwoju gminy. Wybierając te największe wskazałabym: Żłobek, Kluby Seniora, Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne, rozbudowa sali gimnastycznej w Niebocku, modernizacja świetlicy w Krzywym na Izbę Regionalną, dalsza rozbudowa sieci drogowej, kanalizacyjnej i co bardzo ważne wodociągowej. Warte podkreślenia jest to, że nie zaciągaliśmy kredytów.

Czy to wszystkie inwestycje, którymi gmina może się pochwalić? Przecież powstały chodniki przy drodze powiatowej i wojewódzkiej, są remontowane zarówno drogi dojazdowe do gruntów rolnych oraz droga wojewódzka .

Tak. W ostatnim czasie na terenie całej gminy przebudowaliśmy wiele kilometrów dróg, wspólnie z powiatem i województwem wybudowaliśmy nowe chodniki oraz wyremontowaliśmy te najbardziej zniszczone. Realizacja zadań inwestycyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców to jeden z moich głównych celów. To odpowiedzialne zadanie, niesie ze sobą ogromne konsekwencje, w tym finansowe. Nie byłoby tych zadań, gdyby opierać się tylko o budżet gminy i środki własne. Sztuką było skuteczne pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz i udało się to dzięki konsekwencji, zaangażowaniu i odpowiedniemu ustaleniu priorytetów w działaniu.

Z pewnością nie byłoby tych inwestycji bez wsparcia rządowego…..

To prawda. Cieszę się, że pojawiły się takie środki jak z programu Polskich Inwestycji Strategicznych. W ostatnich edycjach „Polskiego Ładu” Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie o łącznej wartości 9 400 000 zł. Środki te stanowią bardzo dużą pomoc dla samorządu Gminy Dydnia. Umożliwią one bowiem realizację długo wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji – gruntowną modernizację infrastruktury drogowej, budowę oświetlenia, a także infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, co przełoży się bezpośrednio na jakość oraz komfort życia w Naszej Gminie.

 To też niezwykle ważne inwestycje w kontekście rozwoju gminy pod względem turystycznym i ekologicznym.

Inwestycje są bardzo ważne, ale istotną sprawą jest też wspieranie lokalnych inicjatyw, wydarzeń kulturalnych czy sportowych. Co ciekawego działo się w ostatnim roku w gminie?

W ostatnim roku działo się dużo, ale najważniejsze chyba to Dni Gminy Dydnia, które odbyły się tradycyjnie w wakacje. Była to okazja do spotkania i wspólnego, radosnego spędzenia czasu przez wszystkich mieszkańców Naszej Gminy i zaproszonych gości. Pierwsza ich część odbyła się w parku dworskim w Temeszowie, było to tak zwane „Święto proziaka”, podczas którego rozegrany został strażacki turniej „Oldboy’s. Drugą częścią były Dożynki Gminne, które odbyły się w Wydrnej.

Kolejną cykliczną i równie ważną uroczystością w Naszej Gminie są obchody Święta Niepodległości, które w tym roku były w Końskiem. Za nami również gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej czy Dzień Seniora. Nowością jest „Uniwersytet Samorządności” oraz program „Z Dydyńskiego Ogrodu na Stół”.

Ostatnio było dużo inwestycji dla OSP: nowe samochody, przyczepka, quad, sprzęt. Chciałabym zapytać o Pani zaangażowanie w działalność  Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego to się wzięło? Czy jest to Pani  pasja?

Z zamiłowania do społecznej pracy … i chęci pomocy. Gdy zostałam Wójtem, zostałam również druhem ochotnikiem, co jest i dumą i zobowiązaniem. Na terenie Gminy Dydnia funkcjonuje 11 jednostek OSP, w tym trzy z nich działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Co roku doposażamy jednostki w nowy sprzęt. Inwestujemy w OSP, gdyż mam świadomość, że bez tej formacji trudno mówić o skutecznym reagowaniu w sytuacjach kryzysowych na terenach wiejskich. W jednostkach OSP gminy Dydnia zrzeszonych jest ponad 400 druhów ochotników. To duży i skuteczny potencjał w sytuacji likwidacji zagrożeń i usuwaniu skutków różnego rodzaju zdarzeń. Druhowie mają moje pełne wsparcie zarówno jako Wójta jak i strażaka ratownika. Dlatego wspomagamy jednostki, również pozyskując środki z zewnątrz na prowadzone inwestycje – by były jak najlepiej wyposażone.

Przed Panią  ostatni rok kadencji. Chciałabym, żeby opowiedziała Pani  naszym Czytelnikom o swoich planach na przyszły rok. Jakie inwestycje gmina planuje zrealizować?

Mam bardzo dużo planów. Plany są ważne bo one ustawiają przyszłość, ale najważniejsza jest realizacja zadań już zakontraktowanych. Wartość zadań inwestycyjnych na rok 2023 przekracza 22 mln zł. Obecnie przygotowujemy przetargi oraz kolejne wnioski o dofinansowanie różnych inwestycji. Czy nam się to uda? Tego nie wiem. Ale mogę obiecać, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby właśnie tak się stało. Dążę do dalszego rozwoju gminy, pragnę, aby Gmina Dydnia była dobrym miejscem do życia, ale też do spędzania wolnego czasu. Mogę powiedzieć, że wiele pomysłów, wiąże się z szeroko rozumianą turystyką i rekreacją.

Jeszcze zapytam Panią, skąd czerpie Pani motywację do pracy i co jest Pani największym sukcesem?

W sumie muszę powiedzieć, że jest to praca, którą można polubić. Motywację czerpię głównie ze spotkań z mieszkańcami i też od ludzi z którymi współpracuję. W urzędzie nie da się działać samodzielnie, ale nie można też zaplanować każdego dnia pracy. Czasem coś spektakularnego wydarzy się po jednym telefonie czy e-mailu. Wtedy trzeba mieć „fajnych” ludzi obok siebie, z którymi podejmie się nowe wyzwanie. A moim największym sukcesem są moi mieszkańcy. Nie budynki, nie drogi, a ludzie. Dlatego też jestem im wdzięczna za daną szansę i  regularnie się z nimi spotykam, co bardzo sobie cenię. Co jest moim sukcesem? To ten niesamowity kontakt z mieszkańcami gminy, który przez cztery lata udało się nam zbudować i chęć podtrzymywania tego kontaktu.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała - Kamila Sokołowska-Białas.

„Olimpia” Brzozów na III Międzynarodowym Pucharze Karpat

     III Międzynarodowy Puchar Karpat w Przemyślu zorganizowany był przez Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski przy współpracy z Przemyskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Zawody zgromadziły ponad 140 zawodników, kobiet i mężczyzn, w tym z Węgier, Irlandii, Rumunii, Słowacji, Czech i Ukrainy. Do udziału w tej imprezie został zaproszony między innymi Brzozowski Klub Bokserski „Olimpia”, który reprezentowało pięcioro pięściarzy.

Z grona brzozowskich zawodników pierwszego dnia turnieju Klaudia Hnat stoczyła walkę pokazową z reprezentantką Irlandii Corie Gleeson. Walka pokazowa, ale ognia nie zabrakło. Podobnie jak w przypadku naszego najmłodszego zawodnika Huberta Marczaka, który w swojej walce pokazowej skrzyżował rękawice z przedstawicielem słowackiej szkoły boksu Mathiasem Lenka lecz w drugiej kolejce przegrywa z przedstawicielem Mrówki Brzozów Marcinem Ogrodnikiem. Wojtek Nowak w swoim debiucie (w kategorii wagowej 57 kg) jednogłośną decyzją sędziów pokonał reprezentanta klubu Halny Nowy Sącz Kacpra Szczurka ale w drugiej uległ bardziej doświadczonemu reprezentantowi z Ukrainy Ovodowi Yarema. Kacper Rzepka (67 kg) po dynamicznej walce decyzją sędziów 2:1 ulega znakomitemu Węgrowi Horvath Milan (ekipa węgierska składała się z samych mistrzów tego kraju). Prezes Klubu Marek Górecki (92 kg+) jednogłośną decyzją sędziów pokonał Wiktora Skibę z klubu Stal Stalowa Wola Boxing Team.

Ostatecznie Marek Górecki zajął pierwsze miejsce w kategorii wagowej (92kg+). Drugie miejsca uzyskali: Wojciech Nowak - w kategorii wagowej (57kg) i  kadet  Hubert Marczak (40kg) - U12. Nad naszymi zawodnikami czuwał trener Maksymilian Gibadło. (mg)

Po zawodach trener  Gibadło powiedział: Osobiście uważam turniej za bardzo udany Klaudia stoczyła walkę pokazową ze świetną Irlandką co na pewno zaowocuje w przyszłości, Hubert toczy dwie walki co też dla niego w tak młodym wieku jest ogromnym doświadczeniem wierzę że przed nim duże sukcesy bo chłopak ma talent. Trzeba to poprzeć wytrwałością i pracą i wszystko przed nim. Wojtek w debiucie pokonuje chłopaka z Nowego Sącza, pokazuje charakter również jest to dobry prognostyk na przyszłość, niestety w następnej walce spotkał się z doświadczonym Ukraińcem i niestety pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Kacper Rzepka toczy walkę z mistrzem Węgier który ma stoczonych około stu walk i uważam że spokojnie mogli podnieść Kacpra rękę do góry, ale stosunkiem głosów wygrywa Węgier. Na pewno może być zadowolony z tej walki bo pokazał wysoki poziom a i tak walka ta była tak na prawdę przetarciem przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski Seniorów w Zabrzu. Kolejnym fajnym wynikiem może pochwalić się Marek Górecki gdzie w wadze ciężkiej pewnie, technicznym boksem pokonuje zawodnika z Stalowej Woli. Kolejny wyjazd, kolejne zwycięstwa i kolejne lekcje. Cały czas się rozwijamy, a to dopiero początek.

Nowa nawierzchnia ulicy Okulickiego

     Zakończyły się prace przy ulicy Okulickiego w Brzozowie. Kolejna droga w mieście zyskała nową nawierzchnię. W ramach zadania Przebudowa drogi na działce gruntowej 2910,2893 w miejscowości Brzozów zmodernizowano nawierzchnię drogi asfaltowej na nową nawierzchnię z betonu asfaltowego. Ponadto dokonano regulacji istniejących studzienek kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Wartość inwestycji to blisko 230 tys. zł. Prace sfinansowano z programu Polski Ład oraz z budżetu gminy Brzozów.

Dzięki inwestycji znacznie poprawi się komfort jazdy wszystkim korzystającym z tej ulicy oraz poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców. (UMiG Brzozów)

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne