Menu
Dzisiaj jest: 6 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodzą: Dominika, Laura, Norbert

WAKACJE – CZAS ODPOCZYNKU ORAZ SZANSA NA ZDOBYCIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO.

fot. arch. ZSZ w Dynowie fot. arch. ZSZ w Dynowie

Po dziesięciu miesiącach nauki w szkole nadchodzi upragniony czas wakacji. Młodzież różnie spędza ten czas. Jedni przeznaczyli go tylko na odpoczynek, inni wyjechali za granicę gdzie zwiedzają inne kraje oraz chcą zarobić trochę pieniędzy, jeszcze inni zostaną w kraju gdzie będą odpoczywać a także „dorywczo” pracować.

W miesiącach wakacyjnych uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbywają staże w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt systemowyjest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w porozumieniu z Powiatem Rzeszowskim. Uczestnicząc w tych stażach w miesiącu lipcu i sierpniu 2013 r., 71 uczniów zdobędzie dodatkowe doświadczenie zawodowe przez udział w stażach realizowanych w wybranych zakładach pracy. Uczniowie - stażyści odbywają czterotygodniowy staż (150 godzin) w zakładach pracy związanych z wybranym kierunkiem kształcenia.

W stażu w roku szkolnym 2012/2013 weźmie udział 33 uczniów Technikum kształcących się w zawodzie technik informatyk, którzy realizują go w następujących firmach informatycznych: „APOLLO” Rzeszów, FROG Rzeszów, INFORES Przemyśl, NET - LAND Dynów oraz sklepach komputerowych: Wirtualny Świat Dynów oraz AG-Comp Dynów.

Kolejną grupą będzie 14 uczniów Technikum kształcących się w zawodzie technik logistyk, realizują oni staż w firmach prowadzących działalność logistyczną: „SziK” Tyczyn, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Dynów i Spółdzielnia Inwalidów Dynów.

Następna grupa to 20 uczniów Technikum kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Odbywają oni staż w firmach usługowo - naprawczych pojazdów samochodowych: „RESMOTORS” Rzeszów, „GAZ – STOL” Dynów oraz „Morfeusz” Dynów.

Po zakończeniu stażu każdy uczeń otrzyma stypendium stażowe wynoszące ok. 790 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opiekunowie stażystów w zakładach pracy także otrzymają dodatkowe wynagrodzenie za opiekę i dokształcanie uczniów.

Staż oraz praktyka zawodowa stwarzają dodatkowe szanse dla uczniów na poznanie zasad funkcjonowania zakładów pracy, zdobycie doświadczenia zawodowego, a po ukończeniu szkoły łatwiejsze znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie. W roku szkolnym 2013/2014 dla kolejnej grupy uczniów w ramach w/w projektu są również planowane płatne staże uczniowskie.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na zawodowców!!!

 

Halina Cygan

dyrektor ZSZ

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne