Menu
Dzisiaj jest: 14 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Bazyli, Eliza, Justyna

"PODKARPACKA TĘCZA"-„Magiczne Podkarpacie”.

REGULAMIN XII EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

 

"PODKARPACKA TĘCZA"pod hasłem: „Magiczne Podkarpacie”.

Informacje wstępne

1. Organizator konkursu: Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego   w Dynowie.

2. Patronat nad konkursem sprawują: Starosta Rzeszowski, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Podkarpacki Kurator Oświaty, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Burmistrz Miasta Dynowa, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Nadleśnictwo Dynów, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie.

Cele konkursu i kategorie

1. Celem konkursu jest::

-       popularyzacja historii regionu,

-       poszerzanie wiedzy uczniów o środowisku, w którym żyją,

-       kształtowanie więzi emocjonalnej z „NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ”,

-       rozwijanie zdolności artystycznych i potrzeb estetycznych uczniów,

-       kształtowanie postawy tolerancji,

-       gromadzenie doświadczeń niezbędnych do współpracy w ramach Unii Europejskiej,

-       promocja walorów historycznych i kulturowych Podkarpacia.

2. Organizatorzy zapraszają do udziału w zmaganiach konkursowych uczniów szkół średnich Powiatu Rzeszowskiego i gimnazjów Pogórza Przemysko - Dynowskiego (w kategorii recytatorsko-inscenizacyjnej), oraz uczniów wszystkich szkół średnich i gimnazjów województwa podkarpackiego (w kategorii plastycznej i fotograficznej).3. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach artystycznych i dwóch grupach wiekowych:a)     kategoria recytatorsko – inscenizacyjna (dwie grupy wiekowe: gimnazja, szkoły średnie),

b)     kategoria plastyczna (brak podziału na grupy wiekowe),

c)     kategoria fotograficzna (brak podziału na grupy wiekowe).

4. W kategorii recytatorsko – inscenizacyjnej obowiązuje zaprezentowanie 1 dowolnego utworu (w całości lub w części) który zgodny jest z hasłem: „W trosce o zdrowie człowieka – wiersze o sposobach leczenia duszy i ciała”. Prezentację może stanowić montaż tekstów. Oczekuje się utworów różnych twórców wskazujących tradycyjne i niekonwencjonalne sposoby walki z ludzkimi słabościami (np. poprzez uczucia, wiarę, przyrodę, magię itp.). Obok wystąpień indywidualnych dopuszcza się sceny dialogowe, w których gra jednak nie więcej jak dwóch uczestników. Teatralizacja i próby umuzycznienia prezentacji są mile widziane. Czas występu nie może przekroczyć 4 minut.

   Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

§         interpretacja utworów, dobór repertuaru,

§         dobór, sposób i celowość wykorzystania środków teatralnych,

§         kultura słowa,

§         ogólny wyraz artystyczny.

5. W kategorii plastycznej uczestnicy posługując się dowolnymi technikami, przygotowują pracę będącą ilustracją wybranej legendy związanej z Podkarpaciem lub wiersza Kazimiery Iłłakowiczównej pt.: „Czarownica”. Wymagany format- A-3.

     Do pracy należy dołączyć opis: dane autora, (imię i nazwisko, szkoła, klasa), tytuł dzieła (w wypadku ilustracji legendy należy podać jej tytuł jako nazwę pracy), imię i nazwisko opiekuna.

Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

§         ciekawe rozwiązania plastyczne,

§         oryginalność pracy,

§         zdolności plastyczne.

6. Warunkiem udziału w kategorii fotograficznej jest przygotowanie zdjęcia zgodnego z hasłem:   „Magiczne Podkarpacie w obiektywie – niezwykłe postacie, miejsca, zjawiska, przyroda itp.” Wykonana indywidualnie praca może składać się maksymalnie z 3 fotografii. Oceniana będzie pomysłowość, ciekawe ujęcia i walory techniczne. Wymagany format minimum 15x20cm.

Do pracy należy dołączyć opis: dane autora, (imię i nazwisko, szkoła, klasa), tytuł dzieła, imię i nazwisko opiekuna.

Terminarz

1. Termin nadsyłania kart zgłoszeń do udziału w konkursie recytatorsko - inscenizacyjnym upływa 06.04.2012r. (piątek).

2. Opisane prace plastyczne i fotograficzne należy przesłać lub podać organizatorom do 06.04.2012r. (piątek).

3. XII edycja konkursu PODKARPACKA TĘCZA pod hasłem „Magiczne Podkarpacie”, w kategorii recytatorsko - inscenizacyjnej odbędzie się 19.04.2012r. (czwartek) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, o godzinie 8.00.  

4. Gala konkursowa, połączona z ogłoszeniem wyników, wręczeniem dyplomów i nagród uczestnikom we wszystkich kategoriach, odbędzie się tego samego dnia tj. 19.04.2012r. (czwartek) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, około godz.12.00.        

5. 20.04.2012r. (piątek) organizatorzy przewidują możliwość zwiedzania wystaw pokonkursowych przez młodzież będącą pod opieką nauczyciela (po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie szkoły)                            

Informacje organizacyjne

1. Organizatorzy zapewniają poczęstunek .

2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

3. Organizatorzy mając przekonanie o tym, że zainteresowanie młodzieży walorami naszego regionu w dużej mierze zależy od nauczycieli, przewidzieli podziękowania dla opiekunów i szkół przygotowujących uczestników.

4. Zgłoszenia i prace konkursowe prosimy przesłać na adres:

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Polna 3,36 – 065 Dynów,(z dopiskiem) Konkurs „Podkarpacka Tęcza”

5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac konkursowych.

6. W przypadku większej liczby zgłoszeń do konkursu recytatorsko-inscenizacyjnego jak 3 prezentacje ze szkół średnich i 2 prezentacje z gimnazjum, prosimy o telefoniczny kontakt z organizatorami.

7. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.zsz1dynow.republika.pl lub za pośrednictwem sekretariatu szkoły (odpowiedzialne osoby: dyrektor p. Halina Cygan i p. Anna Mol)    

   – telefonicznie (16) 652 10 45   albo mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. W przypadku ewentualnych zmian każda szkoła zostanie dodatkowo poinformowana.

 

Organizatorzy

(www.zsz1dynow)

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne