Ostrzeżenie
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 913.
Menu
Dzisiaj jest: 2 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodzą: Marianna, Marzena, Erazm

XIV "Podkarpacka Tęcza" ZSZ Dynów

XIV "Podkarpacka Tęcza" ZSZ Dynów

REGULAMIN  XIV EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU                                                              

 pod hasłem: „PODKARPACKIE ŚLADY ŚWIĘTOŚCI”.

Informacje wstępne

1. Organizator konkursu:

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Dynowie.

 2. Patronat nad konkursem sprawują: Starosta Rzeszowski, Burmistrz Miasta Dynowa,Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Podkarpacki Kurator Oświaty, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum Archidiecezjalne im. świętego Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie,  Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Nadleśnictwo Dynów, Miejski Ośrodek  Kultury w Dynowie.

Cele konkursu i kategorie

1. Celem konkursu jest::

ü  popularyzacja historii regionu,

ü  poszerzanie wiedzy uczniów o środowisku, w którym żyją,

ü  kształtowanie więzi emocjonalnej z „NASZĄ  MAŁĄ  OJCZYZNĄ”,

ü  rozwijanie zdolności artystycznych i potrzeb estetycznych uczniów,

ü  kształtowanie postawy tolerancji i patriotyzmu,

ü  gromadzenie doświadczeń niezbędnych do współpracy w ramach Unii Europejskiej,

ü  promocja walorów historycznych ikulturowych Podkarpacia.

2. Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie uczniów szkół średnich Powiatu Rzeszowskiego i gimnazjów Pogórza Dynowskiego (w kategorii recytatorsko-inscenizacyjnej), oraz uczniów wszystkich szkół średnich i gimnazjów województwa podkarpackiego (w kategorii plastycznej i kategorii fotograficznej).

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach i dwóch grupach wiekowych:

 1. kategoria recytatorsko  inscenizacyjna (dwie grupy wiekowe: gimnazja, szkoły średnie),
 2. kategoria plastyczna -(brak podziału na grupy wiekowe),
 3. kategoria fotograficzna - (brak podziału na grupy wiekowe).

4. W kategorii recytatorsko – inscenizacyjnej obowiązuje zaprezentowanie 1 utworu poetyckiego lub dramatycznego (w całości lub w części),nawiązującego do trzech najważniejszych wartości w życiu człowieka – wiary, nadziei i miłości. Prezentację może  stanowić  montaż tekstów. Autorzy utworów nie muszą być związani z Podkarpaciem. Obok wystąpień indywidualnych dopuszcza się sceny dialogowe, w których gra jednak nie więcej jak dwóch uczestnikówTeatralizacja i próby umuzycznienia prezentacji są mile widziane. Czas występu nie może przekroczyć 4 minut.

   Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

 • interpretacja utworów,
 • dobór repertuaru,
 • dobór, sposób i celowość wykorzystania środków teatralnych,
 • kultura słowa,
 • ciekawe rozwiązania plastyczne,
 • zdolności plastyczne.
 • ciekawe ujęcie tematu,
 • walory fotografii.

5. W kategorii plastycznej uczestnicy posługując się dowolnymi technikami przygotowują pracę będącą portretem świętych i  błogosławionych  wywodzących  się  z  Podkarpacia  lub  przedstawieniem  miejsca  związanego z ich życiem i działalnością. Tematem może być także  zilustrowanie hasła: „Podkarpacie w życiu Karola Wojtyły – Jana Pawła II”.

Wymagany format - A-3.  Do pracy należy dołączyć opisdane autora, (imię i nazwisko, szkoła, klasa), tytuł pracy, imię i nazwisko  opiekuna.

   Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

6kategorii fotograficznej należy przedstawić maksymalnie trzy samodzielnie wykonane zdjęcia, które związane są z głównym hasłem imprezy – „Podkarpackie ślady świętości”. Prace mogą przedstawiać znajdujące się w naszym regionie miejsca kultu religijnego (świątynie, kapliczki, cmentarze, pomniki itp.), wydarzenia religijne lub obiekty świeckie, które upamiętniają świętych i błogosławionych (ulice, place, szkoły itp.).

Wymagany format – minimum 15x21 cmDo pracy należy dołączyć opis: dane autora, (imię i nazwisko, szkoła, klasa), tytuł pracy, imię i nazwisko  opiekuna.

   Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

                Terminarz

1. Termin nadsyłania kart zgłoszeń do udziału w konkursie recytatorsko - inscenizacyjnym upływa

     28.03.2014r.(piątek) – liczy się data stempla pocztowego.

2. Opisane prace plastyczne i fotograficzne należy przesłać lub podać organizatorom

     do 28.03.2014r. (piątek) - liczy się data stempla pocztowego.

3. XIV edycja konkursu PODKARPACKA TĘCZA pod hasłem: „Podkarpackie ślady świętości”,

    w kategorii recytatorsko - inscenizacyjnej odbędzie się 10.04.2014r. (czwartek) w Zespole

    Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, o godzinie 8.00.      

4. Gala konkursowa, połączona z ogłoszeniem wyników, wręczeniem dyplomów i nagród uczestnikom

    we wszystkich kategoriach, odbędzie się tego samego dnia tj. 10.04.2014r(czwartek) w sali

    gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,

    około godz.12.00.        

5. 11.04.2014r(piątek)organizatorzy przewidują możliwość zwiedzania wystaw pokonkursowych

    przez młodzież będącą pod opieką nauczyciela (po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie szkoły).                            

Informacje organizacyjne

1. Organizatorzy zapewniają poczęstunek .

2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

3. Organizatorzy mając przekonanie o tym, że zainteresowanie młodzieży walorami naszego regionu w dużej

     mierze zależy od nauczycieli, przewidzieli podziękowania dla opiekunów i szkół przygotowujących

     uczestników.

4. Zgłoszenia i prace konkursowe prosimy przesłać na adres:

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego

ul. Polna 3, 36 – 065 Dynów

(z dopiskiem) Konkurs „Podkarpacka Tęcza”

5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac konkursowych.

6. W przypadku większej liczby zgłoszeń do konkursu recytatorsko-inscenizacyjnego jak  3 prezentacje

    ze szkół średnich i 2 prezentacje z gimnazjum, prosimy o telefoniczny kontakt z organizatorami.

7. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej  www.zsz1dynow.republika.pl lub

    za pośrednictwem sekretariatu szkoły (odpowiedzialne osoby: dyrektor p. Halina Cygan i p. Anna Mol)    

    – telefonicznie (16) 652 10 45 albo%Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

8. W przypadku ewentualnych zmian każda szkoła zostanie dodatkowo poinformowana.

                                                                                                                                        Organizatorzy

 

 
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne