Menu
Dzisiaj jest: 2 Kwiecień 2023    |    Imieniny obchodzą: Maria, Franciszek, Urban

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

fot. arch. ZSZ Dynów fot. arch. ZSZ Dynów

4 września w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018. Wicestarostę Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, byłego dyrektora szkoły, a zarazem Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Marię Siekaniec, wszystkich nauczycieli, pracowników niepedagogicznych - powitała Dyrektor szkoły Halina Cygan. Szczególnie serdecznie zostali powitani uczniowie klas pierwszych. Podczas uroczystości przez Wicestarostę Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza zostało uroczyście wręczone Pani Halinie Cygan powierzenie funkcji dyrektora szkoły na kolejną już 3 kadencję. Ponadto przez Wicestarostę Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza i Dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan zostały wręczone aż 10 uczniom stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2017/2018. Bardzo miłym akcentem były gratulacje i przepiękne kwiaty z okazji powierzenia funkcji dyrektora na kolejną kadencję dla Pani Haliny Cygan, przekazane przez Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza, przedstawiciela Załogi Panią Bogusławę Pinkowicz i Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Karolinę Sowę. Na ręce Dyrektora szkoły Haliny Cygan gratulacje i życzenia z okazji nowego roku szkolnego 2017/2018 przekazali także: Pan Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP, Pan Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski i Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski.  (ch)

Od redakcji: Pani Halinie Cygan, gratulujemy kolejnej kadencji w dyrektorowaniu Zespołem Szkół Zawodowych. Życzymy szkole pod Pani kierownictwem dalszego rozwoju i spektakularnych sukcesów a Pani wielu codziennych momentów satysfakcji w jakże niełatwej pracy pedagogicznej. Niechaj powyższym sukcesom, towarzyszy także niezmiennie wszelka pomyślność w życiu prywatnym !

--------------------------------------------------------

Stypendyści  z Zespołu Szkół  Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego w roku szkolnym 2017/2018 najlepsi z najlepszych …

     Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2017/2018.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stypendystami zostało aż 10 osób, a są to: Mateusz Dańczak z klasy 3TI (średnia ocen 5,69), Kamila Bułdak z klasy 3TI (średnia ocen 4,88), wychowawca Pani Barbara Ślemp,  Justyna Bugira z klasy 4THL (średnia ocen 5,31), Karolina Sowa z kl. 4THL (średnia ocen 5,31), wychowawca Pani Katarzyna Marcinek, Damian Domin z kl. 4TPS (średnia ocen 5,2), wychowawca Pani Alina Paściak, Paweł Sierant z klasy 4TI (średnia ocen 5,2), wychowawca Pani Honorata Mikoś, Kamil Nowak z klasy 3TPS (średnia ocen 5,0), wychowawca Pan Paweł Gierula, Dominik Birak z klasy 2TI (średnia ocen 4,95), wychowawca Pani Bogusława Pinkowicz, Sabina Głowacz z kl. 3TL (średnia ocen 4,88), wychowawca Pani Anna Kałamucka, Karolina Mocha z klasy 3THPS (średnia ocen 4,84), wychowawca Pani Magdalena Wolańska.

    Stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2017/2018 zostały wręczone w/w uczniom podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 przez  Wicestarostę Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza i Dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan. 

     Stypendium w wysokości 200 zł. miesięcznie przez okres od września do czerwca danego roku szkolnego tj. na okres 10 miesięcy, a w przypadku uczniów klas maturalnych przez okres od września do kwietnia tj. na okres 8 miesięcy może być przyznane uczniowi, który uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz spełnia minimum jeden z poniższych warunków: 1) uzyskał tytuł laureata olimpiady przedmiotowej bądź konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym; 2) posiada osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była bardzo duża, a stypendystami zostali najlepsi z najlepszych, nie tylko w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, ale i w Powiecie Rzeszowskim, ponieważ zostało przyznane 17 stypendiów w tym aż 10 !!!! dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.  

Ostatnio zmienianywtorek, 05 wrzesień 2017 19:05
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne