Menu
Dzisiaj jest: 28 Czerwiec 2022    |    Imieniny obchodzą: Florentyna, Leon, Ireneusz
NAJNOWSZE:

reklama wojsko

bannerGRODEK

Srebrny jubileusz „Elemencika”, szkolnej gazety ZSZ w Dynowie

fot. arch. ZSZ Dynów fot. arch. ZSZ Dynów

      Gazeta szkolna „Elemencik” doczekała się srebrnego jubileuszu. 25 lat działalności redakcji to powód do refleksji, wspomnień i podsumowań. Przez te lata zmieniali się uczniowie, opiekunowie, zmieniła się szata graficzna pisma, ale jedno nie uległo zmianie – misja i cel gazetki, czyli „dla szkoły i o szkole”.

      Pomysł, by Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie miał swoje czasopismo, pojawił się w 1994 r. za sprawą ówczesnego dyrektora szkoły pan Stanisława Tymowicza. Realizacją zajęła się pani Anna Mol, która wraz z grupą uczniów wymyśliła nazwę "Elemencik", nadała jej charakter pisemka tworzonego w całości przez młodzież. Nad całością przedsięwzięć uczniowskich zawsze czuwali opiekunowie, a byli to pani Anna Mol, pan Jacek Kędzierski, pan Ryszard Kędzierski, pani Halina Cygan, pani Elżbieta Kiszka, pan Piotr Zdeb, a obecnie już od 20 lat opiekunkami redakcji są panie - Beata Irzyk i Renata Mazur, które dbają o poprawność merytoryczną tekstów i ciekawą szatę graficzną. Zawsze na duże wsparcie młodzi dziennikarze mogą liczyć ze strony obecnej pani dyrektor szkoły Haliny Cygan.  

25 lat działalności kolegium redakcyjnego zmusza do dokonania krótkiego bilansu. W ciągu tego okresu wydano 43 numery pisma w tym 6 wydań specjalnych. Częstotliwość publikowania gazetki uległa zmianie – z 3 numerów w ciągu roku do 2, a obecnie 1.  Zmieniali się też adepci pióra – było ich aż 140 oraz opiekunowie – 7. Młodzi redaktorzy wzięli udział w wielu konkursach literackich, plastycznych, fotograficznych, w których zajmowali wysokie miejsca. Rozwój techniki wpłynął na szatę graficzną gazetki – z czarno – białej na kolorową, zmieniono jej format z A4 na A5, prosty edytor tekstu, którym posługiwano się do jej tworzenia zastąpiono programem Publisher, a wszechobecny Internet wymusił wersję elektroniczną.

4 kwietnia 2019 r. , podczas gali XIX edycji Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” , redakcja „Elemencika” obchodziła 25. urodziny. Wielu znakomitych gości uświetniło tę uroczystość, nie zabrakło więc gratulacji i podziękowań. Organ prowadzący szkołę reprezentowali pan Tomasz Wojton, Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego, pan Jan Sieńko, Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego                             i pan Adam Kozak, Dyrektor Wydziału Społeczno – Oświatowego, którzy w imieniu pana Józefa Jodłowskiego, Starosty Rzeszowskiego i pana Marka Sitarza, Wicestarosty Rzeszowskiego na ręce opiekunów przekazali statuetkę jako dowód uznania i wdzięczności „za ogrom pracy sprawiający, że „Elemencik” od lat jest ważną cząstką działalności szkolnej”. Gratulacje złożyli też pan Robert Pieszczoch, Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, pan Zygmunt Frańczak, Burmistrz Miasta Dynów, pan Roman Mryczko, Przewodniczący Rady Miasta Dynów, pan Andrzej Stankiewicz, Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, pan Wojciech Piech, Wójt Gminy Dynów, pan Jan Aleksander Gerula, Prezes Zarządu Koła Dynowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, pan Adam Sochacki, Kierownik Domu Pogodnej Starości im. Św. Brata Alberta w Dynowie, pani Grażyna Paździorna, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, pani Halina Cygan , Dyrektor ZSzZ w Dynowie, pan Stanisław Tymowicz, Prezes i pan Piotr Krupa Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie.

Podczas uroczystości nie zabrakło słów uznania, wyrazów szacunku, kwiatów, pamiątkowych zdjęć, upominków dla młodzieży i zdmuchnięcia świeczek na torcie urodzinowym. Działalność redakcji została zauważone przez lokalne media – Radio Fara i Radio Rzeszów. Młodzi adepci pióra wraz z opiekunami o swojej pracy , pasjach, zainteresowaniach i planach na przyszłość opowiadali pani redaktor Annie Leśniewskiej z Radia Rzeszów i panu Stanisławowi Gęsiorskiemu z Radia Fara. Relacja z tego jubileuszu znalazła się także na portalu „Brzozowiana”.

Z okazji srebrnego jubileuszu redakcja „Elemencika” przygotowała wydanie specjalne gazetki oraz wystawę odzwierciedlającą osiągnięcia dziennikarsko - artystyczne grupy, na której wyeksponowane zostały poszczególne numery pisma, archiwalne fotografie, prace literackie, dyplomy. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie przygotowano też pamiątkowe breloki z grawerem laserowym. Dla upamiętnienia twórczości artystycznej „Elemencika” opracowano „Jubileuszową księgę prac plastycznych i literackich twórców gazetki Elemencik”. Impulsem do jej powstania stał się jubileusz 25-lecia istnienia czasopisma. Stanowi ona świadectwo kunsztu artystycznego i wielkiej wyobraźni uczniów, których rysunki wzbogacały nie tylko szatę graficzną gazetki, ale nadawały jej oryginalny kształt. Wśród zamieszczonych w tym albumie prac można znaleźć portrety, projekty strojów, karykatury, satyryczne scenki i in. Dziś piękne akwarele, rysunki wykonane ołówkiem czy piórem mogą inspirować następne pokolenia. Do księgi dołączone zostały prace literackie wykonane przez adeptów „pióra”, którzy potwierdzenia swego talentu szukali w różnych konkursach ( przeważnie z pozytywnym skutkiem).

Na koniec pozostało jeszcze złożyć podziękowania.

Dziękujemy

 Panu Józefowi Jodłowskiemu Staroście Rzeszowskiemu,

Panu Markowi Sitarzowi Wicestaroście Rzeszowskiemu,

Pan Tomaszowi Wojtonowi, Przewodniczącemu Rady Powiatu Rzeszowskiego i Radzie Powiatu Rzeszowskiego,

Panu Janowi Sieńko, Członkowi Zarządu Powiatu Rzeszowskiego i pozostałym Członkom Zarządu Powiatu Rzeszowskiego Pani Lucynie Sokołowskiej i Panu Tadeuszowi Pachorkowi,

Panu Adamowi Kozakowi, Dyrektorowi Wydziału Społeczno – Oświatowego,

Panu Robertowi Pieszczochowi, Dyrektorowi Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego                              w Boguchwale,

Panu Zygmuntowi Frańczakowi, Burmistrzowi Miasta Dynów,

Panu Romanowi Mryczko, Przewodniczącemu Rady Miasta Dynów,

Panu Andrzejowi Stankiewiczowi, Prezesowi Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa,

Panu Wojciechowi Piechowi, Wójtowi Gminy Dynów,

Panu Janowi Aleksandrowi Geruli, Prezesowi Zarządu Koła Dynowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta,

Panu Adamowi Sochackiemu, Kierownikowi Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie,

Pani Grażynie Paździornej, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, za życzliwość, okazaną sympatię i docenienie naszej pracy.

 Dziękujemy też innym, niewymienionym z nazwy instytucjom, firmom i osobom prywatnym wspierającym działalność gazetki przez 25 lat.

 Szczególne podziękowania kierujemy do pani Dyrektor Haliny Cygan za wsparcie młodzieńczego zapału, motywowanie do dziennikarskich poszukiwań, za stworzenie warunków umożliwiających rozwój zainteresowań młodych adeptów pióra, za pomoc w przygotowaniu jubileuszu.

Dziękujemy panu Wicedyrektorowi Piotrowi Zdebowi za pomoc i współpracę przy wydawaniu pisma oraz koordynowanie działań.

Panu Dyrektorowi Stanisławowi Tymowiczowi dziękujemy za zainicjowanie w 1994 r. działalności gazetki, dokładanie starań, aby rodzące się pomysły utalentowanej młodzieży stanowiły podwaliny twórczości artystycznej i ukierunkowywały ich osobisty rozwój.

Dziękujemy wszystkim opiekunom za trud włożony w powstawanie kolejnych numerów pisma, zachęcanie do twórczych poszukiwań, czas poświęcony na przygotowanie gazety.

Słowa podziękowania kierujemy do grona pedagogicznego za pomoc w przygotowaniu jubileuszu oraz współpracę.

Wszystkim czytelnikom i sympatykom dziękujemy za to, że jesteście z nami, czytacie, że zawsze można na nich liczyć.

                                                                                                                                                    W imieniu zespołu redakcyjnego  Beata Irzyk

Ostatnio zmienianysobota, 06 kwiecień 2019 15:57
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne