Menu
Dzisiaj jest: 28 Czerwiec 2022    |    Imieniny obchodzą: Florentyna, Leon, Ireneusz
NAJNOWSZE:

reklama wojsko

bannerGRODEK

XIX Podkarpacka Tęcza. „Bezpieczne Podkarpacie”. Dynów 2019

fot. arch. ZSZ Dynów fot. arch. ZSZ Dynów

      4 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się XIX edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Bezpieczne Podkarpacie”.  

Patronat nad konkursem sprawowali: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, Radio FARA –Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego –Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie

Galę konkursową prowadziła dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, która oprócz zaprezentowania nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursów, serdecznie powitała zaproszonych gości i wszystkich którzy przybyli na konkurs, a byli to:

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie reprezentowali: Pan Tomasz Wojton – Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego, Pan Jan Sieńko – Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Pan Adam Kozak – Dyrektor Wydziału Społeczno – Oświatowego, Pani Elżbieta Kubicka inspektor w Wydziale Społeczno – Oświatowym oraz Radni Rady Powiatu Rzeszowskiego – Pani Ewa Hadam, Pan Stanisław Najda i Pan Aleksander Stochmal.

Ks. Prałat dr Stanisław Janusz – Dziekan Dekanatu Dynowskiego, Pan Janusz Stachowicz – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Pani Janina Kamińska – Zastępca Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz – Kierownik Zakładu Inżynierii Produkcji Kosmetyków i Suplementów w Instytucie Nauk Technicznych PWSW w Przemyślu, Pan Adam Kus – Kierownik Działu Multimedialnych Technik upowszechniania kultury WDK w Rzeszowie.

Komendę Miejską Policji w Rzeszowie reprezentowali – nadkomisarz Marek Worek - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie, aspirant Tomasz Surowiak - asystent Referatu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, starszy sierżant Małgorzata Dencikowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, asp. sztab. Mariusz Pilszak - Komendant Komisariatu Policji w Dynowie.

Miasto Dynów reprezentowali: Pan Zygmunt Frańczak - Burmistrz Miasta Dynowa, Pan Roman Mryczko - Przewodniczący Rady Miasta Dynowa i Radni Rady Miasta Dynowa, Pan Stanisław Tymowicz były Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, a zarazem Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pan Piotr Krupa – Radny Miasta Dynowa, Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, właściciel Zakładu Usługowo - Handlowego „KRUPP” z Dynowa, Pan Adam Tarabuła Zastępca Nadleśniczego  Nadleśnictwa Dynów, Pani Małgorzata Kaczorowska z Nadleśnictwa Dynów, Pani Łucja Bachurska – Kierownik Przychodni Rejonowej w Dynowie, Pani Henryka Papiernik – Kierownik  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie, Pan Leonard Prokop – Prezes OSP Dynów – Przedmieście, Pan Andrzej Stankiewicz - Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego –Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, Pani Grażyna Paździorna - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pani Anna Wandas – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie, Pani Renata Błońska – Siwek – Dyrektor Żłobka Miejskiego w Dynowie, Pan Jan Aleksander Gerula – Prezes Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Dynowie, Pan Adam Sochacki – Kierownik Domu Pogodnej Starości w Dynowie oraz dyrektorzy placówek oświatowych Pogórza Przemysko – Dynowskiego: Pani Elżbieta Klaczak - Łach - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, Pani Maria Biernasz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Dynowie, Pani Wiesława Marszałek – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Dynowie, Pani Magdalena Gwóźdź – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ulanicy, Pan Krzysztof Kędzierski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Harcie, Pan Tadeusz Święs - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie. Media reprezentowali Pani Anna Leśniewska z redakcji programów kultury wysokiej i publicystyki z Polskiego Radia „Rzeszów” i Pan Stanisław Gęsiorski z Radia „Fara” - Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach, którym przewodniczyły zespoły jurorskie.

Kategorię fotograficzną –na którą wpłynęło 70 prac, oceniali: Pani Iwona Pruchnicka – inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, Pani Grażyna Paździorna – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pan Maciej Grześków – Komendant Straży Leśnej w Nadleśnictwie Dynów, Pan Marcin Tupaj – inspektor w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie.

Nadesłane 24 prace multimedialne oceniali: Pani Anna Leśniewska – dziennikarka Radia Rzeszów – redakcja programów kultury wysokiej i publicystyki, Pan Adam Kus – Kierownik Działu Multimedialnych technik upowszechniania kultury Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Pani Sylwia Zegar z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, aspirant Tomasz Surowiak - asystent Referatu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w  Rzeszowie, starszy sierżant Małgorzata Dencikowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

            Komisja „plastyczna”, miała do oceny twórczość 154 uczestników; zajmowali się tym: Pani Inga Marczyńska - niezwykła artystka, która od wielu lat zajmuje się malarstwem, pisaniem ikon oraz fotografią, Pan Janusz Miklasz – właściciel „Galerii na Zabramie” w Dynowie, prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz – Kierownik Zakładu Inżynierii Produkcji Kosmetyków i Suplementów w Instytucie Nauk Technicznych PWSW w Przemyślu.

Wyniki końcowe:

Kategoria fotograficzna

I miejsce - Kamila Bułdak – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

I miejsce – Marzena Karaś – Zespół Szkół w Tyczynie

II miejsce -Kamil Nowak – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

II miejsceSzymon Kowalski – Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

III miejsce – Nikola Sawczak – Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu

III miejsce Aleksandra Rojek – Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Wyróżnienia: Wojciech Bugira – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Monika Groszek – Zespół Szkół w Błażowej, Justyna Kurasz – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Mateusz Dańczak – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Wioletta Grządziel – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Kategoria multimedialna

I miejsce - Monika Groszek – Zespół Szkół w Błażowej

I miejsceNatalia Kiełbasa – Zespół Szkół w Tyczynie

II miejsceRemigiusz Krupa – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

II miejsce Marek Stanisławczyk – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana  Wyszyńskiego w Dynowie

III miejsce Dominik Dulkiewicz – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

III miejsce Łukasz Pancerz – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Wyróżnienia: Dawid Gancarz – Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim, Jakub Grab – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Arkadiusz Kaczmarski – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Wiktoria Kądziołka – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Joanna Kuś – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Paweł Skubisz – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Kategoria plastyczna

I miejsce Katarzyna Pisarczyk – Zespół Szkół w Dzikowcu

I miejsceIzabela Niemiec –Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie im. Twórców Niepodległej Polski

II miejsce Aleksandra Socha – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

II miejsce – Marcelina Juras –Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie im. Twórców Niepodległej Polski

III miejsce Karolina Mokrzycka – Zespół Szkół w Dzikowcu

III miejsce Monika Pyrcz – Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie.

Wyróżnienia: Patrycja Tupaj – Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim, Sylwia Żywiec - Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie, Martyna Pilszyk - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie im. Twórców Niepodległej Polski, Jakub Szpak – Szkoła Podstawowa w Bachórzu, Beata Marszałek – Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, Dawid Michalik - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie im. Twórców Niepodległej Polski, Oliwia Marszałek - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie im. Twórców Niepodległej Polski, Eryk Skoczylas - Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie, Wiktoria Weselak - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie im. Twórców Niepodległej Polski, Magdalena Boroń – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Paulina Tarnawska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Harcie, Izabela Toczek – Szkoła Podstawowa w Hłudnie, Alicja Marszałek – Szkoła Podstawowa w Ulanicy, Patrycja Gołąb – Szkoła Podstawowa w Łubnie.

Każdy uczestnik XIX edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „Bezpieczne Podkarpacie”, otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,  Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Nadleśnictwo Dynów, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, Wójta Gminy Dynów, Bank Spółdzielczy w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Burmistrza Miasta Dynowa, Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Zakład Usługowo - Handlowy „KRUPP” z Dynowa a szkoła (25 szkół) i opiekunowie (45 osób), podziękowania.        

Gala konkursowa tradycyjnie rozpoczęła się, odśpiewaniem hymnu imprezy pt.: „Podkarpacie”. W podsumowaniu, zaprezentowała się Szkolna Grupa Artystyczno - Teatralna „ANTRAKT” (opiekunowie Pani Kinga Oleksa – Skubisz i Pani Magdalena Wolańska) z programem artystycznym zatytułowanym „Krótka piosenka o ratowaniu”. Ponadto galę swoim występem uświetniła Grupa „Scream” prowadzona przez Panią Annę Cichocką z Akademii Tańca i Fitness Flowdance. Grupa działa pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie. W tym roku zdobyła już II miejsce podczas Tyczyńskich Konfrontacji Muzycznych.

Przed rozpoczęciem gali na placu Centrum Kształcenia Ustawicznego miały miejsce przepiękne pokazy sprzętu gaśniczo – ratowniczego (OSP Dynów – Przedmieście i OSP Dynów) oraz pokazy samochodów,  motocykla i innych sprzętów (Komenda Miejska Policji w Rzeszowie). Natomiast na łączniku szkolnym można było poznać sprzęt i metody stosowane przez techników policyjnych (KMP Rzeszów). Porady z zakresu wyboru kariery zawodowej i technik poszukiwania pracy udzielali doradcy z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Jak co roku gali towarzyszyła także bardzo bogata oprawa scenograficzna pod hasłem: „Bezpieczne Podkarpacie” jak i prace które wpłynęły na konkurs. Na wystawie znalazł się, m.in. sprzęt ratowniczy wykorzystywany przez straż pożarną (OSP Dynów – Przedmieście i OSP Dynów), ale i służby medyczne (Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie), mundury poszczególnych służb (wojsko, policja, straż pożarna, służba leśna i ratownictwo medyczne). Ciekawym elementem wystawy było „Miasteczko Ruchu Drogowego” przygotowane przez Wojewódzki Ośrodek Drogowego w Rzeszowie i systemy zabezpieczeń domów i budynków użyteczności publicznej. Poza tym wystawie głównej towarzyszyła prezentacja Redakcji Gazetki Szkolnej „Elemencik” (opiekunowie Pani Beata Irzyk i Pani Renata Mazur), która w tym dniu obchodziła jubileusz 25 – lecia istnienia. Gazetka rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku za sprawą ówczesnego dyrektora szkoły Pana Stanisława Tymowicza.

          Końcowa część konkursu to podziękowania za jego organizację, a także gratulacje dla Redakcji Gazetki Szkolnej „Elemencik” i Jej opiekunów a przekazali je: w imieniu Pana Józefa Jodłowskiego Starosty Rzeszowskiego, Pana Marka Sitarza – Wicestarosty Rzeszowskiego oraz swoim własnym Pan Tomasz Wojton – Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego, Pan Jan Sieńko – Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego i Pan Adam Kozak – Dyrektor Wydziału Społeczno – Oświatowego,  Ks. Prałat Stanisław Janusz - Dziekan Dekanatu Dynowskiego, w imieniu inspektora Bogusława Kani - Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie i swoim własnym nadkomisarz Marek Worek Zastępca KMP w Rzeszowie, w imieniu Pana Marka Jastrzębskiego – Dyrektora WDK w Rzeszowie - Pan Adam Kus – Kierownik Działu Multimedialnych technik upowszechniania kultury Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, w imieniu Pana Roberta Pieszczocha - Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale i swoim własnym Pani Janina Kamińska – Zastępca Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Pan Zygmunt Frańczak - Burmistrz Miasta Dynowa i Pan Roman Mryczko Przewodniczący Rady Miasta Dynów, Pan Jan Aleksander Gerula – Prezes Towarzystwa im. św. Brata Alberta w Dynowie i Pan Adam Sochacki – Kierownik Domu Pogodnej Starości w Dynowie, Pan Wojciech Piech – Wójt Gminy Dynów, prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Pan Stanisław Tymowicz i Pan Piotr Krupa ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pani Grażyna Paździorna – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pan Andrzej Stankiewicz - Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego –Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, w imieniu Pana Adama Panka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie - Pani Iwona Pruchnicka z PUP w Rzeszowie.

          Tradycyjnie już przygotowano degustację wyrobów: Cukierni Elżbiety i Wiesława Dominów z Bachórza, Zakładów Przetwórstwa Mięsnego „Błażowiak” z Błażowej, piekarni Stanisława i Małgorzaty Krupów z Dynowa. Były też podziękowania od dyrekcji szkoły - za pomoc dla wielu sponsorów oraz zaproszenie do degustacji regionalnych potraw. Jak co roku gala konkursowa została wzbogacona o poczęstunek proziaki, chleb ze smalcem, masłem czosnkowym przygotowane przez „Karczmę pod Semaforem” z Bachórza oraz przepyszne krokiety, ciasta, owoce i inne smakołyki ufundowane przez sponsorów konkursu m.in. (Firma „Pierożek” z Jawornika Polskiego, Państwo Maria i Roman Nowakowie, Firma „BEWA”, Państwo Marek i Monika Pinkowiczowie ).

Mamy nadzieję, że kolejny jubileuszowy konkurs w przyszłym roku zgromadzi jeszcze większą rzeszę talentów i przysporzy więcej niespodzianek.(HC)

 

 

 

 

Ostatnio zmienianysobota, 06 kwiecień 2019 16:10
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne