Menu
Dzisiaj jest: 25 Marzec 2023    |    Imieniny obchodzą: Maria, Wieńczysław, Ireneusz

XXI Podkarpacka Tęcza. „NieZapomniane Podkarpacie”

Jedna z nagrodzonych prac konkursowych;   fot. ze zbiorów ZSZ w Dynowie Jedna z nagrodzonych prac konkursowych; fot. ze zbiorów ZSZ w Dynowie

      W kwietniu 2021 r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był organizatorem XXI edycji Wojewódzkiego Konkursu XXI Podkarpacka Tęcza pod hasłem „NieZapomniane Podkarpacie”.

Patronat nad konkursem sprawowali: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Muzeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Radio FARA – Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej, Via – Katolickie Radio Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: plastycznej, fotograficznej i informatyczno - krajoznawcza oraz w dwóch grupach wiekowych (szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa).

14 kwietnia odbyły się obrady jury, oceniającego prace w kategorii fotograficznej. Warunkiem udziału w kategorii fotograficznej  było przygotowanie 1 zdjęcia (barwne lub czarno – białe), które tematycznie nawiązywało do hasła: „Zapomniane Podkarpacie”. Zdjęcie mogło przedstawiać ciekawych ludzi i ich pasje, dawne zawody, czynności gospodarskie i zajęcia domowe, obrzędy i zwyczaje ludowe, uroczystości związane z rokiem liturgicznym i inne które według autora odchodzą w zapomnienie i warto je uwiecznić w kadrze. Prace konkursowe (65) oceniali jurorzy w następującym składzie: Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Ks. Robert Ryba z Radia „Fara” - Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej, Pan Marcin Sowiński z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, ks. Marek Wojnarowski – Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu oraz Diecezjalny Konserwator Zabytków.

 Jurorzy oceniali prace, m.in. według następujących kryteriów: oryginalność pracy, ciekawe ujęcie tematu,  szata graficzna, efekt wizualny, celowe, przemyślane rozwiązania techniczne.

Wyniki konkursu:

Szkoła podstawowa

I miejsce Wiktor Elwertowski – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Futomie

I miejsce  Paweł Kozłowski – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rączynie

II miejsceNikola Ziaja –Zespół Szkół w Malawie

II miejsceMelania Kocyła – Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach

III miejsce – Amelia Jakielaszek - Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

III miejsceJulia Wielgos  - Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Futomie

Wyróżnienie:

Mateusz Irzyk - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Daria Kustra - Szkoła Podstawowa w Łubnie

Zuzanna Tomaszewska - Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Futomie

Szkoła ponadpodstawowa

I miejsce –Aleksandra Gierula – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

I miejsceJoanna Popowczak – Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku

II miejsceKrzysztof Krzywiński – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

II miejsceIzabela Toczek – Zespół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie

III miejsceMiłosz Gredes  - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie

III miejsce Mateusz Sieńko – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Wyróżnienie:

Kamil Czenczek – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Jakub Cichoń – III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

Łukasz Tymowicz – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Aleksandra Szpak – Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie.

15 kwietnia oceniano prace w kategorii plastycznej. Warunkiem udziału w kategorii plastycznej było samodzielne przygotowanie plakatu, który będzie reklamował, promował Podkarpacie. Miały cechować go umowność znaków i zapisów, skojarzenia graficzne, symboliczne, czytelny przekaz, wyrazistość, intensywność kolorów itp. Każdy uczestnik mógł przygotować 1 pracę w postacie jednostronnego plakatu w formacie A3 dowolną techniką plastyczną ( np. malarstwo, rysunek, collage, grafika, techniki mieszane itp.). Prace konkursowe (178 – rekordowa liczba) oceniali jurorzy w następującym składzie: Pani Katarzyna Płodzień – Błażej ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie,  Pani Jolanta Pyś – Miklasz i Pan Janusz Miklasz – właściciele „Galerii na Zabramie” w Dynowie oraz Pani Karolina Kwiatkowska  z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Jurorzy oceniali prace, m.in. według następujących kryteriów: ciekawe rozwiązania plastyczne,  oryginalność pracy, zdolności plastyczne.

Wyniki konkursu:

Szkoła podstawowa

I miejsce Wiktoria Jaśkowiak – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzyskach

I miejsce  Zuzanna Gierula  - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

II miejsceJudyta Zubel – Zespół Szkół w Niebocku

II miejsceMaciej Bobruś – Filialna Szkoła Podstawowa w Tywoni

III miejsce Gabriela Miazga  - Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu

III miejsceYasmina Taslaq - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie.

Wyróżnienie:

Kacper Kucharczyk – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dubiecku

Wiktoria Wielgos - Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Futomie

Klaudia Strzempa – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Błażowej Dolnej

Maja Oleksa – Skubisz – Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

Zuzanna Rokicka – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dubiecku

Miłosz Sacharzec - Szkoła Podstawowa nr 1im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Natalia Gierula - Szkoła Podstawowa w Łubnie

Miłosz Wancio - Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Futomie

Jakub Radzyniak – Filialna Szkoła Podstawowa w Tywoni

Maja Prorok Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dubiecku

Ewa Pleśniak - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Martyna Twardak – Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Harcie

Dina Taslaq - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Gloria Rebizak  - Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

Szkoła ponadpodstawowa

I miejsce – Paweł Bielec – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

I miejsceIzabela Wrotniak – Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

II miejsceFranciszek Mikoś – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

II miejsceAdam Dziura - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

III miejsceKlaudia Dudek - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

III miejsce Julia Dobrowolska – Zespół Szkół  w Tyczynie

Wyróżnienie:

Oliwia Tworzydło - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Izabela Toczek – Zespół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie

Anna Szteliga - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Marcelina Juras – Liceum Ogólnokształcące   im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

16 kwietnia  skupiono się na ocenie kategorii informatyczno - krajoznawczej. Warunkiem udziału w kategorii informatyczno - krajoznawczej  było przygotowanie wirtualnego przewodnika nawiązujący do tematu: „NieZapomniane Podkarpacie”. Przewodnik miał zawierać przegląd atrakcji turystycznych regionu, informacje o obiektach, miejscach, szlaki turystyczne, ciekawostki itp. Praca mogła być prezentacją (np. PowerPoint itp. - do 10 slajdów) lub filmem wykonanym w dowolnym edytorze wideo z rozszerzeniem *mp4 (np. HitFilm, DaVinci, Vegas Pro  itp. - czas trwania do 8 minut). Prace konkursowe (41) oceniali jurorzy w następującym składzie: Pani Małgorzata Kaczorowska - specjalista ds. stanu posiadania i edukacji leśnej w Nadleśnictwie Dynów, Pan Adam Kus – Kierownik Działu Multimedialnych technik upowszechniania kultury Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Pan Jan Kądziołka Kierownik Biura Handlowego, Z-ca Dyrektora ds. Handlowych Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA w RzeszowieJurorzy oceniali prace, m.in. według następujących kryteriów: oryginalność pracy, zawartość merytoryczna, ciekawe ujęcie tematu, szata graficzna, efekt wizualny, celowe, przemyślane rozwiązania techniczne.

Wyniki konkursu:

Szkoła podstawowa

I miejsce Wiktoria Kulas – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rączynie

I miejsce  Wiktoria Krasny  - Szkoła Podstawowa nr 27 im. Ignacego Paderewskiego w Rzeszowie

II miejscePatryk Gratkowski – Zespół Szkół w Niebocku

II miejsceAleksandra Grzesik  - Zespół Szkół w Błażowej

III miejsce Maja Cag - Zespół Szkół w Błażowej

III miejsceOliwia Wiśniowska  - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego  w Babicach

Wyróżnienie:

Weronika Banat - Zespół Szkół w Błażowej

Adrian Dymek- Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Futomie

Kacper Ślączka - Zespół Szkół w Błażowej

Mateusz Byjoś – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Racławówce

Szkoła ponadpodstawowa

I miejsce – Natalia Gierlach – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

I miejsceGrzegorz Bieńczak – Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie

II miejsceMiłosz Gredes – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie           

II miejsceSzymon Ciurkiewicz - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana  Wyszyńskiego w Dynowie

III miejsceKarol Sarnicki  - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

III miejsce Patryk Trzyna – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie

Wyróżnienie:

Aleksandra Gierula – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Julita Czepiel – Zespół Szkół w Kańczudze

Kamil Toczek – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Każdy uczestnik (284 osoby) otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA w Rzeszowie, Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Bank Spółdzielczy w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Burmistrza Miasta Dynowa, Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie. Każda szkoła (40) oraz opiekunowie (80 osób) otrzymali podziękowania. Ze względu na panujące warunki – zagrożenie zakażeniem COVID -19, w tym roku nie będzie organizowana gala konkursowa, a wszystkie nagrody zostały przekazane laureatom za pośrednictwem opiekunów lub dyrektorów szkół. 

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy!!!

Dyrektor Halina Cygan

Ostatnio zmienianysobota, 24 kwiecień 2021 02:58
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne