Menu
Dzisiaj jest: 8 Sierpień 2022    |    Imieniny obchodzą: Iza, Cyprian, Dominik

Dynów. Pożegnanie maturzystów w Zespole Szkół Zawodowych

fot. arch. ZSZ w Dynowie fot. arch. ZSZ w Dynowie

      30 kwietnia 2021 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas maturalnych (4TI – wych. Pani Renata Mazur, 4TPS – wych. Pan Piotr Marcinek, 4TL – wych. Pani Renata Łybacka). Uroczystość rozpoczęli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno –opiekuńczo –wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za trud oraz Rodzicom za pracę na rzecz szkoły. Słowa podziękowania za całoroczne prowadzenie szkoły, okazane wsparcie i zrozumienie zostały skierowane także do Organu Prowadzącego Szkołę – Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskimi, Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego. Wyróżniający się uczniowie z klas maturalnych (średnia ocen 4,75 i wyżej) z rąk Pana Wicestarosty Rzeszowskiego Marka Sitarza otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i  dyplomy wzorowego ucznia.  Ponadto każdy uczeń otrzymał na forum z rąk wychowawcy klasy świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie a wyróżniający się maturzyści nagrody, wyróżnienia, dyplomy wzorowego ucznia listy gratulacyjne dla rodziców. Wszyscy maturzyści otrzymali z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu zaświadczenia o udziale w dodatkowych zajęciach. Uczniowie klas trzecich wspólnie z wychowawcami Panią Katarzyną Marcinek, Panią Honoratą Mikoś i Panią Aliną Paściak przygotowali dla maturzystów drobne upominki.

W trakcie uroczystości odbyło się także pożegnanie Pani Małgorzaty Trybalskiej – szefa kuchni, odchodzącej na zasłużony odpoczynek. W imieniu Zarządu Powiatu Rzeszowskiego słowa podziękowania i gratulacji skierował Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz. Ponadto Pani Małgorzata Trybalska otrzymała nagrodę Dyrektora szkoły, słowa podziękowania wraz ze skromnymi upominkami i kwiatami skierowali także: Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, Pan Stanisław Tymowicz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Trzyna. Wyrazem podziękowania były przepiękne kwiaty, które otrzymali: Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz i Pani Dyrektor Halina Cygan.  

Podziękowania za czteroletni trud dydaktyczno – opiekuńczo –wychowawczy przekazali na ręce Dyrektora szkoły: Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Piotr Marcinek oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Trzyna. Na koniec uczniowie klas czwartych podziękowali pięknymi kwiatami za  trud dydaktyczno–opiekuńczo –wychowawczy Dyrektorom szkoły: Pani Halinie Cygan, Panu Stanisławowi Tymowiczowi, Panu Wicedyrektorowi Piotrowi Zdebowi, Panu Kierownikowi Szkolenia Praktycznego Marcinowi Kałamuckiemu, zaproszonym Gościom, swoim wychowawcom, przedstawicielom grona pedagogicznego,  oraz pracownikom administracji i obsługi.

Halina Cygan

Ostatnio zmienianywtorek, 04 maj 2021 13:44
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne