Menu
Dzisiaj jest: 7 Grudzień 2023    |    Imieniny obchodzą: Agata, Ambroży, Marcin

przedzimowo

ZSZ w Dynowie stawia na zawodowców!

z arch. ZSZ Dynów z arch. ZSZ Dynów

 

     Od 01.05.2012r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie rozpoczęła się realizacja projektu: "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”, który będzie realizowany w latach 2012-2014. Idea projektu skupia się na połączeniu teorii z praktyką, a co za tym idzie - wzmocnieniem więzi między światem edukacji i pracy. 

 

   Współczesny pracodawca oczekuje od pracownika umiejętności, które można byłoby przypisać kilku zawodom. Dodatkowo pracodawcy coraz częściej oczekują od absolwentów szkół konkretnych umiejętności praktycznych niż wykształcenia formalnego. W odpowiedzi na te wymogi współczesnego rynku pracy nasza szkoła bierze udział w w/w projekcie .

   W jego ramach od września do grudnia 2012r. były zrealizowane dla naszych uczniów bezpłatnie następujące kursy:

         małej księgowości,

         podstaw programowania obrabiarek sterowanych numerycznie z wykorzystaniem systemu ZERO- OSN,

         z zakresu spawania metodami MIG-MAG,

         programowanie strukturalno - obiektowe.

Przeprowadzone zostały również wyrównawcze zajęcia specjalistyczne z zakresu:

         nowoczesnej diagnostyki samochodowej,

         grafiki komputerowej: wektorowej, rastrowej i 3D,

         doskonalenia kompetencji handlowych i negocjacyjnych,

         nowoczesnych systemów elektronicznych zastosowanych w pojazdach samochodowych,

         gospodarki materiałowo-magazynowej.

Ponadto uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, których celem było:

         pomoc w przygotowaniu młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia,

         kształtowanie umiejętności planowania przyszłości.

   We wszystkich wymienionych kursach, bądź zajęciach specjalistycznych wyrównawczych czy z zakresu doradztwa zawodowego wzięło do tej pory udział w sumie 106. uczniów. Wszystkie zajęcia zakończyły się otrzymaniem specjalnego certyfikatu oraz uzyskaniem dodatkowych uprawnień, np. spawacza, małej księgowości, podstaw obsługi obrabiarki CNC, czy też z zakresu programowania. Ponadto w ramach projektu odbywały się wizyty studyjne do zakładów pracy, m.in. WSK – „PZL – Rzeszów”, „Autosan” Sanok, Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Rzeszowie, firmy branży handlowej, Izba Celna w Przemyślu, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Fabryka Fiat Auto Poland w Tychach, FIAT GM- PAWERTRAIN POLSKA Sp. z o.o. w Bielsku – Białej.

   Od stycznia 2013 r. realizowany jest kolejny etap projektu, ale dla uczniów z innych zespołów klasowych. Projekt systemowy będzie realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w porozumieniu z Powiatem Rzeszowskim, a finansowany będzie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na zawodowców !!!!!

                                                                                                                                            

         dyrektor Halina Cygan

 

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne