Menu
Dzisiaj jest: 19 Październik 2021    |    Imieniny obchodzą: Piotra, Michała, Ziemowita
NAJNOWSZE:

logo321

KONKURS ŻONKILOWY

KONKURS ŻONKILOWY

    15 czerwca 2014 roku już po raz piąty odbędzie się Marsz Żonkilowy organizowany przez Fundację „W Trosce o Życie”, działającej przy Domowym Hospicjum Dar-Med w Brzozowie. W ramach Żonkilowej Akcji organizujemy między innymi tematyczny konkurs plastyczny i  zachęcamy okoliczne szkoły do wzięcia w nim udziału.

Mamy zaszczyt zaprosić dzieci i młodzież do uczestnictwa w tych plastycznych zmaganiach, którym przyświeca hasło: „Nadzieja w żonkilu ukryta”.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem i załącznikami oraz o telefoniczne zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej, która z pewnością przybliży ideę organizowanej przez nas corocznie Akcji Żonkilowej na rzecz ludzi nieuleczalnie i przewlekle chorych: www.wtrosce.pl.

Służymy informacją telefoniczną dotyczącą przebiegu konkursu. Tel: 601248077

Z poważaniem:

Organizatorzy i Pracownicy Fundacji

"W Trosce o Życie"

 

Fundacja „W TROSCE O ŻYCIE”

36-200 Brzozów, ul Rynek 6a

tel.:13 43 43 122 

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

 

 KONKURS PLASTYCZNY 

„Nadzieja w żonkilu ukryta”
organizowany w ramach V Marszu Żonkilowego w Brzozowie 
15.06.2014


 [...] Nadzieja istnieje zawsze, do ostatniej chwili. Dlatego właśnie jest nadzieją […]

Jonathan Carroll

CELE KONKURSU:

- Wspieranie idei hospicyjnej realizowanej przez Fundację „W Trosce o Życie” działającej przy Domowym Hospicjum DAR-MED w Brzozowie.

- Uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby osób przewlekle chorych.

- Zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczej pracy rozwijającej ich zainteresowania plastyczne 
i wyobraźnię twórczą.

- Propagowanie idei wolontariatu poprzez wskazanie możliwości wparcia i zrobienia czegoś pozytywnego dla chorego i cierpiącego człowieka.

REGULAMIN KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, chcących nawiązać współpracę i wesprzeć swoją twórczością Fundację „W Trosce o Życie” działającą przy Domowym Hospicjum Dar-Med w Brzozowie.

1. Technika wykonania prac:

dowolna technika plastyczna płaska (w formacie A3 lub A4) lub przestrzenna (rzeźba, płaskorzeźba) związana z mottem przewodnim akcji żonkilowej. Praca musi uwzględniać w swojej treści plastycznej motyw kwiatu żonkila- symbolizującego nadzieję.

2. Należy zadbać o trwałość materiałów w pracy.

3. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną, samodzielnie wykonaną i oprawioną metodą passe-partout pracę.

4. Opis pracy (z tyłu pracy, lub na załączonej karteczce) powinien zawierać:  

- imię i nazwisko autora,

- telefon,

- adres poczty elektronicznej i adres korespondencyjny szkoły, do której uczęszcza autor pracy,

- imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna.

5. Należy też dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na publikację pracy plastycznej na stronie internetowej Organizatora, zaprezentowanie prac na wystawie w czasie podsumowania Marszu Żonkilowego i udostępnienie jej na aukcję charytatywną (załącznik1, załącznik 2).

6. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom. Zostaną skatalogowane i wystawione na aukcję podczas podsumowania Marszu Żonkilowego.  Zebrane środki pieniężne z aukcji zasilą fundusze przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla pacjentów przewlekle i nieuleczalnie chorych przebywających w domu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej i nie odpowiadających tematyce konkursu.

8. Prace należy składać do 3 czerwca 2014  w budynku Fundacji „W TROSCE O ŻYCIE” 36-200 Brzozów, ul Rynek 6a tel.: 13 43 43 122; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Można dostarczyć je osobiście, lub przesłać pocztą w dobrze zabezpieczonej kopercie.

9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac.

10. Nad przebiegiem konkursu, oceną prac konkursowych oraz wytypowaniem zwycięzców czuwać będzie profesjonalna komisja konkursowa.

11. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

Kryteriami oceny będą:

- trafność doboru tematu pracy,

- samodzielność,

- pomysłowość,

- estetyka wykonania pracy.

Załącznik 1:

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka

………....................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko autora pacy)

autora pracy w związku z jego udziałem w  Konkursie Plastycznym „Nadzieja w żonkilu ukryta”
organizowanym w ramach V Marszu Żonkilowego w Brzozowie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach 
i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez

Organizatorów Konkursu, umieszczonych danych osobowych, w zakresie prowadzenia i realizacji

konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma dobrowolności podania danych oraz, że

zostałem/łam poinformowany/na o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich

poprawiania. ……………………………………………………………………

(data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego autora pracy)

Załącznik 2:

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie przesłanej pracy

Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………………………………..

(Imię i nazwisko autora pacy)

 w Konkursie Plastycznym „Nadzieja w żonkilu ukryta”. Oświadczam, że praca jest pracą własną dziecka, nieprzedstawianą wcześniej w innych konkursach i wyrażam zgodę na rozpowszechnianie i wystawianie w aukcji charytatywnej przesłanej pracy przez Organizatora Konkursu.

……………………………………………………………………

(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy) 

 

 

 

 

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne