Menu
Dzisiaj jest: 2 Kwiecień 2023    |    Imieniny obchodzą: Maria, Franciszek, Urban

„Biblioterapia jako forma i metoda pracy z uczniem”. Konferencja w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Brzozowie

fot. E. Szul fot. E. Szul

     26 maja w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Brzozowie odbyła się konferencja pt. „Biblioterapia jako forma i metoda pracy z uczniem”. Współorganizatorem spotkania była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie. Na spotkanie w bibliotece przybyli zaproszeni pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy Zespołu Świetlic Środowiskowych oraz inni nauczyciele zainteresowani tematem. Gości w imieniu organizatorów spotkania przywitały: Elżbieta Szul – kierownik Filii i Krystyna Przyczynek – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie. Na spotkanie przybyła także reprezentująca bibliotekę macierzystą p. Romualda Wojnar, Kierownik ds. Nadzoru Pedagogicznego i Kierownik Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie. Na początku konferencji prezentację pt. „Biblioteka pedagogiczna jako centrum edukacyjno-kulturalne regionu” przedstawił Piotr Boczar, nauczyciel bibliotekarz PBW Filii w Brzozowie.

    Wykład na temat biblioterapii wygłosiła p. Małgorzata Tajak, nauczyciel bibliotekarz PBW w Krośnie. Pani Małgorzata Tajak omówiła istotę biblioterapii, jej historię, cele i zadania, etapy procesu biblioterapeutycznego, podział biblioterapii na instytucjonalną, kliniczną i wychowawczą. Szeroko omówiła zagadnienie biblioterapii wychowawczej, m. in. w jaki sposób można redukować lęki u dzieci poprzez terapię literaturą.  W swojej prelekcji przedstawiła podstawowe techniki biblioterapeutyczne oraz omówiła jak przeprowadzać zajęcia kompensacyjne z wykorzystaniem tekstów terapeutycznych, pokazała zalety bajkoterapii i baśnioterapii. Omówiła także podział materiałów i środków biblioterapeutycznych, cechy dobrego biblioterapeuty i rolę biblioteki szkolnej jako pracowni terapeutycznej. Następnie pani Małgorzata Tajak zaprezentowała najciekawsze pozycje z zakresu biblioterapii znajdujące się w zbiorach PBW w Krośnie i Filii w Brzozowie. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali zestawienie bibliograficzne dotyczące biblioterapii.

Elżbieta Szul

Ostatnio zmienianyśroda, 04 czerwiec 2014 01:14
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne