Menu
Dzisiaj jest: 25 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Marek, Jarosław, Wasyl

Małgorzata Chmiel - nominowana do Nagrody im. Heleny Radlińskiej

Małgorzata Chmiel - nominowana do Nagrody im. Heleny Radlińskiej

    Prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie - Małgorzata Chmiel została nominowana do Nagrody im. Heleny Radlińskiej dla Animatorów Społecznych w Ogólnopolskim Konkursie, organizowanym od 2006 roku przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej i Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Ta ogólnopolska rywalizacja skupia animatorów społecznych, których kandydatury wpływają do warszawskiej Kapituły. Są one przekazywane wraz ze szczegółową rekomendacją przez instytucje publiczne, zrzeszenia i stowarzyszenia, z którymi ów kandydat współpracuje. Celem konkursu jest przedstawienie Animatorów Społecznych - ludzi, którzy pobudzają aktywność innych, ożywiają lokalną społeczność, tworzą ciekawe inicjatywy.

    Uroczystość wręczenia nagród i nominacji odbyła się 10 października w Warszawie. Ważna jest sama definicja „animatora społecznego”, przytoczyła ją kiedyś Helena Radlińska, pedagog i społeczniczka (zm. w 1954 r.).  

„Animator społeczny idzie w gromadzie, jak towarzysz i współpracownik, nigdy nie powinien naśladować dobroczyńcy, zstępującego z wysoka do maluczkich. Wartość jego pracy mierzy się nie tym, co czyni sam, lecz tym, co potrafi wydobyć z gromady, wśród której i z którą pracuje”Helena Radlińska

Chodzi tu bowiem o umiejętność współpracy z innymi, zachęcenie do zaangażowania w jednoczące działania. Dzięki talentom organizacyjnym animator społeczny potrafi zarazić swoją pasją osoby prywatne i instytucje. Własnym przykładem wyznacza kierunek działań, stając się nauczycielem dla innych, ale również i współwykonawcą. Na jego sukces składają się również prace zaktywizowanych przez niego osób, o czym warto pamiętać.

    Fragment rekomendacji do konkursu: Małgorzata jest postrzegana w środowisku jako lokomotywa naszego stowarzyszenia, gdyż dzięki swojemu zaangażowaniu i poświęceniu jest lokalnym autorytetem i osobą godną zaufania. Jest przykładem postaw pro-obywatelskich i wzorem do naśladowania dla wielu młodych i dorosłych osób. Jest niezaprzeczalnym liderem, mądrym przywódcą, który z sercem potrafi tworzyć swój zespół, dzięki czemu wspólnie zmieniamy rzeczywistość na lepszą. Od lat konsekwentnie buduje naszą organizację, która jest oparta tylko na wolontariacie, ale przykład idzie od góry, bo Małgorzata pracuje zupełnie społecznie. Jest mądrą, przewidującą, mocno stojącą na ziemi osobą, wiedzącą, że sukces zależy od ciężkiej pracy, roztropności, a przede wszystkim od poczucia misji. Aktywizuje młodzież również tą z różnymi dysfunkcjami oraz dorosłych do uczestniczenia w życiu publicznym, a także wzmacnia młodzież jako partnera społecznego. Wnosi wiele w rozwój sektora pozarządowego w całym regionie, pełniąc różne funkcje społeczne.

     Sama nominowana zaś powiedziała nam o sobie

Nie jest trudno działać będąc etatowym pracownikiem kultury, czy samorządowcem, gdy się dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, lokalem i innymi możliwościami, niestety nasze stowarzyszenie tego nie ma, ale praca z ludźmi to wszystko mi rekompensuje... bardzo cieszę się z tego ogólnopolskiego wyróżnienia M. Chmiel

(informacja własna)

Ostatnio zmienianyśroda, 08 listopad 2023 12:49
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne