Menu
Dzisiaj jest: 21 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks

Jesienne spotkanie z Ruchem Poetyckim „Zgrzyt” w Pedagogicznej Bibliotece w Brzozowie

fot. arch. Biblioteka Pedagogiczna w Brzozowie fot. arch. Biblioteka Pedagogiczna w Brzozowie

       20 września 2019 r. w brzozowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie odbyło się kolejne spotkanie autorskie z poetami Ruchu Poetyckiego „Zgrzyt”. W piątkowe popołudnie przybyli do biblioteki goście wysłuchali najnowszych wierszy Anny Ziemby-Lonc, Katarzyny Terchy-Frankiewicz, Anny Wiatrak, Agnieszki Mrozek, Magdaleny Kondrackiej, Jana Organa oraz Krzysztofa Grabonia. Uczestnicy spotkania mieli także okazję zakupić antologie poetyckie oraz najnowsze tomiki wierszy poetów „Zgrzytu”. Spotkanie zakończyły rozmowy kuluarowe przy ciastku i kawie.

Spotkanie było okazją do przypomnienia dorobku twórczego poetów:

Katarzyna Tercha-Frankiewicz – jest związana z Ruchem Poetyckim „Zgrzyt” od początku istnienia grupy oraz Stowarzyszeniem Ludzi Twórczych w Brzozowie. Zadebiutowała tomikiem wierszy Zapiski powracającego człowieczeństwa  w 2010 r.  Opracowała publikację Brzozów w legendach (2016).  Kolejne wydane tomiki poetyckie to: PKSem do Brzozowa (2017) oraz Domagam się (2019). Swoje wiersze publikowała w „Brzozowskiej Gazecie Powiatowej”, „Wiadomościach Brzozowskich”, „Gazecie Sanockiej”, almanachach, m.in. Almanachu Ruchu Poetyckiego „Zgrzyt”, Sanockim almanachu literackim oraz w antologiach.

Anna Ziemba-Lonc  debiutowała w 1999 roku na łamach pisma „Dębina”. Jej wiersze ukazywały się w prasie ogólnopolskiej i lokalnej oraz kilkunastu antologiach i almanachach poetyckich. Pod jej redakcją ukazały się ogólnopolskie antologie: Notes poetycki (2016),  Poezja współczesna o wielu twarzach (2017) oraz Almanach wierszy krakowskich (2018). Współtworzy Ruch Poetycki „Zgrzyt”. Od wielu  lat należy do Stowarzyszenia Kulturalnego  „Debina” w Krościenku Wyżnym oraz Klubu Literackiego działającego przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Wydała tomiki wierszy We wszystkich kolorach tęczy  (2014),  Czyjeś życie (2016) oraz wierszowaną opowieść Dwie historie (2016).

Anna Wiatrak – w 1997 r. wydała zbiór wierszy pt. Drabina. Publikowała na łamach dwutygodnika „Droga”, czasopism „Wiadomości Brzozowskie”, oraz w „Brzozowskiej Gazecie Powiatowej”. Jej wiersze ukazały się również w Almanachach Ruchu Poetyckiego „Zgrzyt (2017,2018) oraz antologiach Poezja współczesna o wielu twarzach (2017) Almanach wierszy krakowskich (2018). W 2018 r. wydała tomik Dusza w hamaku. Jest członkinią Ruchu Poetyckiego „Zgrzyt” od 2017 r.

Agnieszka Mrozek – Od września 2017 r. związana z Ruchem Poetyckim „Zgrzyt”. Debiutowała w antologii Poezja współczesna o wielu twarzach. Jej wiersze znajdują się w  kilku antologiach i almanachach m. in. Almanachu Ruchu Poetyckiego „Zgrzyt” (2018), Almanachu wierszy krakowskich (2018). Publikuje m.in. w „Wiadomościach Brzozowskich” i w internecie. W ubiegłym roku wydała swój pierwszy tomik poezji zatytułowany Bo….

Magdalena Kondracka – Jest członkinią „Zgrzytu” od 2018 r. Wiersze pisze od niedawna. Ich inspiracją jest przede wszystkim przyroda, jej niezwykłość i piękno. Swoje wiersze publikuje na profilach grup internetowych. Szczególnie związana z „Bieszczadzką Strefą Dobrej Energii” i „Klubem Poetów Niepokornych”.

Jan Organ – po 1989 r. publikował felietony i komentarze w „Obserwatorze Bieszczadzkim” oraz w „Nowym Podkarpaciu” pod pseudonimem Jan Michał Orion. Wydał dwa tomiki miniatur prozą, tom dzienników Widząc Ciebie oraz 12 tomików poetyckich: Spokój wam przynoszę, Odgłosy traw izdebskich, Mgnienie życia, Poetyckie peryferie, Confiteor, Orka wyobraźni, Znicze pamięci, Liryki hiszpańskie, Wahadło poetyckie, Niezapominajki – wybór wierszy, Twarze wolności, Znaki czasu. W 2019 r. wydał zbiór opowieści pt. Pod gwiazdą wolności. Publikował wiersze w wielu antologiach poetyckich oraz w czasopismach literackich, m. in. „Akant”, „Topos”, „Tygiel Kultury”. Od wielu lat współpracuje z „Wiadomościami Brzozowskimi”. Należy do Ruchu Poetyckiego „Zgrzyt” w Brzozowie, Stowarzyszenia Literackiego Nauczycieli w Krośnie oraz Koła Literatów Polskich we Wrocławiu.

Krzysztof Graboń – poeta, prozaik, autor recenzji literackich. Opublikował tomiki poezji: Wschód i zachód, Dziennik studenta, Próba inicjacji, Panorama zwierzeń, Szelest otchłani, Ucieczka od niepamięci, Wierna historia,  Rosiczki koło fontanny, W otwartej teczce. Obecnie publikuje na łamach pism: „Radostowa”, „Wiadomości Brzozowskie” oraz serwisów internetowych Pogranicze.pl i Prometej New. Jego poezja była prezentowana w wielu antologiach i almanachach. Należy do: Stowarzyszenia Autorów Polskich, Stowarzyszenia Literackiego Nauczycieli w Krośnie, Krośnieńskiego Klubu Literackiego działającego przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza oraz Ruchu Poetyckiego „Zgrzyt”.

Elżbieta Szul, fot. Piotr. Boczar

Ostatnio zmienianyczwartek, 26 wrzesień 2019 00:12
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne