Menu
Dzisiaj jest: 25 Marzec 2023    |    Imieniny obchodzą: Maria, Wieńczysław, Ireneusz

Gaudeamus Igitur w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

fot. arch. UP im. Grodka w Sanoku fot. arch. UP im. Grodka w Sanoku

      1 października br. w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku po raz dziewiętnasty rozbrzmiało Gaudeamus Igitur inaugurując nowy rok akademicki 2019/2020. Okazja była szczególna bowiem po raz pierwszy inauguracja odbyła się po zmianie nazwy Uczelni. Wraz ze studentami rok akademicki zainaugurowali także słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Naukę w nowym roku akademickim rozpoczęło blisko 1300 studentów, w tym  rekordowa liczba prawie 600 studentów pierwszego roku.

      Uroczystość, w której udział wzięli rektorzy i delegaci szkół wyższych, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, parlamentarzyści, duchowni, reprezentanci środowisk lokalnych, biznesu oraz studenci rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w intencji społeczności akademickiej i słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu III Wieku w Kościele Przemienienia Pańskiego. Mszy świętej przewodniczył oraz wygłosił homilię ks. proboszcz Roman Froń. Istotnym elementem mszy było poświęcenie nowego sztandaru Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

Po zakończonej eucharystii uczestnicy uroczystości  w asyście Orkiestry Dętej PGNiG Oddział w Sanoku pod dyrekcją Grzegorza Mroczkowskiego przeszli do Centrum Sportowo-Dydaktycznego. Aula CSD wypełniła się do ostatniego miejsca. Licznie  zgromadzonych gości przywitała JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Cipora. W swoim wystąpieniu inauguracyjnym Pani Rektor podsumowując miniony rok akademicki oraz wyzwania na przyszłość podkreślała:

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku kształci studentów wyłącznie na kierunkach studiów o profilu praktycznym, na którym istotnym elementem jest nauka zawodu odbywająca się w naturalnych warunkach pracy. Praktyki zawodowe na studiach pierwszego stopnia trwają co najmniej 6 miesięcy, a na studiach drugiego stopnia 3 miesiące. Realizacja takiego programu kształcenia nie byłaby możliwa bez dobrej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, tj. z przedsiębiorstwami, firmami i podmiotami leczniczymi. Serdecznie dziękuję prezesom, dyrektorom, właścicielom firm i spółek, wszystkim osobom zarządzającym w różnych sektorach i branżach za ogromną życzliwość, współpracę i wsparcie w realizacji procesu dydaktycznego. Wszystkim naszym Partnerom i Przyjaciołom życzę satysfakcji ze wspólnie podejmowanych inicjatyw i pomyślności w ich realizacji. Dziękuję Państwu za wkład wniesiony w rozwój Uczelni.

W dalszej cześci przemówienia Pani Rektor zwróciła się do studentów rozpoczynających naukę w Uczelni oraz do wszystkich pracowników:

Drodzy Studenci Pierwszego Roku, witam Was szczególnie serdecznie w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Życzę Państwu, aby okres studiów był dla Was wyjątkowym czasem, który wykorzystacie w pełni - na naukę oraz na rozwijanie swoich pasji, zainteresowań i pomnażanie talentów. Okres studiów niech będzie dla Was czasem nie tylko przygody intelektualnej, ale również okazją do poznawania świata, zdobywania doświadczeń i zawierania nowych przyjaźni.Pracownikom i wszystkim Studentom życzę udanego roku akademickiego 2019/2020, zdrowia, satysfakcji z pracy i studiów w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku oraz powodzenia w życiu osobistym. 

Po przemówieniu inauguracyjnym list od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina skierowany na ręce Pani Rektor odczytała Pani Dorota Łukaszyk – przedstawiciel Ministra.

Tradycyjnie po przemówieniu inauguracyjnym i Gaude Mater Polonia nastąpiła immatrykulacja studentów rozpoczynających naukę w sanockiej Uczelni. Akt ślubowania odczytała Prorektor ds. dydaktyki dr Magdalena Konieczny, a Pani Rektor symbolicznym wskazaniem berła przyjęła reprezentantów poszczególnych kierunków w poczet studentów Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

W wystąpieniach zaproszonych gości wszyscy zgodnie podkreślali jak wielkie znaczenie w funkcjonowaniu społeczności miasta, powiatu, województwa odgrywa sanocka Alma Mater. Składali na ręce Pani Rektor podziękowania za trud i pracę wkładaną w rozwój uczelni.

W imieniu studentów głos zabrała Amelia Piegdoń studentka 2 roku studiów mgr na kierunku "gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych".

Wykład inauguracyjny pt: „Leczenie ortopedyczne chorych z artropatią hemofilową stawów” wygłosił prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela Kierownika Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Ostatnim akcentem inauguracji roku akademickiego był występ nauczyciela akademickiego Uczelni dr Moniki Brewczak, która przeniosła zgromadzonych w świat muzyki filmowej Ennio Morricone. 

Inauguracja roku akademickiego to już historia. Przed nami rok szczególny, zwłaszcza, że naukę na I roku studiów rozpocznie rekordowa liczba studentów oraz ruszy budowa największej inwestycji w historii Uczelni – Centrum Symulacji Medycznej. Inwestycji wartej blisko 35 mln złotych. (materiał nadesłany)

Od Redakcji, Jak zauważają czytelnicy portalu, dość dokładnie trzymamy się granic regionu, którego wydarzenia i ludzi opisujemy, reklamujemy na portalu. Zostaliśmy zaproszeni do grona Partnerów  Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku (dotychczasowy PWSZ) - stąd na portalu zakładka uczelniana i wiadomości oraz wydarzenia z sanockiego,  studenckiego środowiska Grodkowego.

Ostatnio zmienianyśroda, 02 październik 2019 14:31
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne