Menu
Dzisiaj jest: 26 Wrzesień 2022    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian

obraz viber 2022 09 05 19 19 51 709

Stowarzyszenie EURO-SAN z Brzozowa - rolnikom

fot. arch Stowarzyszenie EURO-SAN fot. arch Stowarzyszenie EURO-SAN

      PODKARPACKI NATURALNY WYPAS II – 400 000 złotych przekazane rolnikom przez Stowarzyszenie EURO-SAN z Brzozowa. Stowarzyszenie EURO-SAN z Brzozowie kolejny raz uczestniczy w realizacji zadania publicznego Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku. Jest to „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność” w skrócie zwanym „Podkarpackim Naturalny Wypas II”, którego budżet w 2019 roku wynosił 3 314 085 zł. Głównym celem programu jest zachęcenie rolników do ekstensywnego prowadzenia hodowli zwierząt opartego o ich wypas na pastwiskach położonych na terenach cennych przyrodniczo. W ramach tego zadanie Stowarzyszenie Euro-San współpracuje z ponad 160 hodowcami zwierząt gospodarskich z powiatu brzozowskiego, krośnieńskiego, jasielskiego, rzeszowskiego i przemyskiego. Wypas zwierząt prowadzony jest na pastwiskach o łącznej powierzchni 2500 hektarów, w tym 1950 hektarów położonych jest na terenach objętych ochroną przyrody, a 660 hektarów to pastwiska ekologiczne potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Łączna liczba zwierząt zgłoszona do tego programu przez stowarzyszenie wynosi 2655 zwierząt w tym, 1305 sztuk bydła, 64 konie, 179 owiec, 352 kóz oraz 755 jeleniowatych (danieli i jeleni szlachetnych). Kolejnym założeniem programu jest prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych wśród rolników oraz wśród dzieci i młodzieży. Pod tym względem Stowarzyszenie Euro-San przeprowadziło szereg ciekawych inicjatyw. Szkolenia z zakresu ekonomiki gospodarstw rolnych oraz zasad bezpieczeństwa w rolnictwie zostały przeprowadzone dla hodowców w gminie Nozdrzec oraz gminie Dukla i Krempnej. Ponadto przeprowadzone zostały warsztaty serowarskie we Wzdowie i warsztaty zielarskie w Hłudnie. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się konferencja pszczelarska, która pierwszy raz została zorganizowana w Brzozowie, wraz z wystawą sprzętu pszczelarskiego, kiermaszem miodów i wyrobów pszczelich oraz serów podkarpackich. Ciekawym elementem cyklu szkoleń był wyjazd studyjny do muzeum pszczelarstwa w Kamiannej, gdzie zwiedzający pasiekę „Barć” im. Księdza doktora Henryka Ostacha zapoznali się z historią pszczelarstwa w Beskidach. Ważnym elementem cyklu edukacyjnego były szkolenia skierowane do dzieci. W szkole podstawowej w Starej Wsi dzieci uczestniczyły w wykładach poświęconych hodowli pszczół i ich roli w środowisku. Wszystkie wymienione wyżej działania podjęte przez Stowarzyszenie Euro-San w ramach programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II” mają na celu podtrzymać kulturowe i tradycyjne aspekty Podkarpacia stanowiące o jego wyjątkowości. BS. Stowarzyszenie Euro-Sanu

Ostatnio zmienianywtorek, 29 październik 2019 14:19
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne