Menu
Dzisiaj jest: 25 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Marek, Jarosław, Wasyl

"EGIDA-19"- w Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie

fot. arch. KPP Brzozów fot. arch. KPP Brzozów

       W Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie zostały przeprowadzone ćwiczenia pod kryptonimem "EGIDA-19". Uczestniczyło w nich 20 rezerwistów posiadających nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji, którzy przeszli przez teoretyczne i praktyczne szkolenie, zdobywając cenną wiedzą. 12-godzinne zmagania zostały uwieńczone otrzymaniem przez każdego uczestnika zaświadczenia o odbytym ćwiczeniu.

      Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem rezerw osobowych Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie, przewidzianych do militaryzacji w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub w czasie wojny.

Ćwiczenia rozpoczęły się punktualnie o godz. 7, przyjęciem 20 rezerwistów oraz ich ewidencjonowaniem. Po czynnościach organizacyjnych, nastąpiło złożenie meldunku o rozpoczęciu ćwiczeń, który przyjął I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie kom. Marcin Kozielec. Następnie w trakcie kilku paneli tematycznych, powołani rezerwiści zostali zapoznani z miejscem, gdzie w razie mobilizacji mieliby wykonywać zadania, ze specyfiką służby, podstawowymi zadaniami Policji, a także ze sprzętem i uzbrojeniem wykorzystywanym przez tę formację.

Podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań służbowych omówiła Alicja Zimoń - technik Jednoosobowego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. O zasadach ochrony informacji niejawnych przypomniała uczestnikom ćwiczeń Maria Wolińska-Fil - pełnomocnik ds. ochrony informacji.

Następnie Joanna Dopart z zespołu kadr i szkolenia omówiła zadania, obowiązki i uprawnienia osób, którym zostały nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji.

Budowę i sposoby posługiwania się bronią palną przedstawił instruktor wyszkolenia strzeleckiego mł. asp. Rafał Heś. Funkcjonariusz zaprezentował również podstawowe rodzaje broni palnej, wykorzystywanej w Policji. Natomiast tematykę ogólnopolicyjną przekazali: nadkom. Jacek Myćka, podkom. Piotr Głąb, asp. Przemysław Gembalik i sierż.szt. Tomasz Hałka.

W dalszej części ćwiczeń rezerwiści wzięli udział w wykładach poświęconych m.in. zasadom udzielania pierwszej pomocy, które zaprezentował ratownik medyczny pełniący służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie st. str. Mateusz Turek.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy, z rąk I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie kom. Marcina Kozielca, otrzymali stosowne zaświadczenia o ukończeniu specjalistycznych ćwiczeń „Egida 19”.

oficer prasowy - aspirant sztabowy Monika Dereń

Ostatnio zmienianyśroda, 20 listopad 2019 12:57
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne