Menu
Dzisiaj jest: 26 Wrzesień 2022    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian

obraz viber 2022 09 05 19 19 51 709

„Podkarpacki Naturalny Wypas II” – program brzozowskiego Euro-Sanu

fot. ze zbiorów "Euro-San" w Brzozowie fot. ze zbiorów "Euro-San" w Brzozowie

     „Podkarpacki Naturalny Wypas II” – program brzozowskiego Euro-Sanu  - to niezwykły projekt Samorządu Województwa Podkarpackiego, który w jednym miejscu skupia elementy stanowiące o wyjątkowości naszego regionu. Niezwykłe bogactwo natury, unikalny krajobraz oraz tradycje kulturowe to wszystko składa się na obraz naszego regionu. Promocja ekstensywnego prowadzenia hodowli zwierząt poprzez ich wypas, ma wpływ zarówno na dobrostan zwierząt jak i bioróżnorodność podkarpackich łąk i pastwisk. Podkarpacki Naturalny Wypas to realne wsparcie finansowe dla hodowców bydła, koni, owiec, kóz oraz jeleniowatych.

Stowarzyszenie EURO-SAN przystąpiło do programu PODKARPACKI NATURALNY WYPAS, w roku 2013 we współpracy ze Stowarzyszeniem Rolników OSTOJA z Nagórzan. Pierwszą samodzielną ofertę na realizację zadania złożyliśmy w roku 2014. Obejmował ona wówczas współpracę z 70 rolnikami prowadzącymi wypas na łącznej powierzchni 762 hektarów, z czego 588 hektarów powierzchni pastwisk położonych było na obszarach objętych różnego rodzaju formami ochrony przyrody. W 2014 roku zgłosiliśmy do projektu łącznie 739 zwierząt: bydło 587 szt., owce 104 szt., konie 33 szt., kozy 6 szt. oraz jeleniowate/daniele w liczbie 9 szt.

W kolejnych latach 2015 – 2019 Stowarzyszenie EURO-SAN zgłaszało własne oferty do programu systematycznie powiększając grono współpracujących z nim rolników.

Stowarzyszenie EURO-SAN w roku 2020, zamykającym drugą edycję programu „PODKARPACKI NATURALNY WYPAS II”, podjęło współpracę ze 166 rolnikami z całego Podkarpacia. Do projektu zgłoszonych zostało 2650 hektarów trwałych użytków zielonych, w tym 2169 hektarów położonych jest na obszarach cennych przyrodniczo: m. in. Obszary Natura 2000, Czarnorzeckim Obszar Chronionego Krajobrazu, Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym, Hyżeńsko-Gwoźnicki OCHK, Kuryłowski OCHK, Magurski Park Narodowy i jego otulina, OCHK Beskidu Niskiego, Wschodniobeskidzkiego OCHK, Przemysko-Dynowskiego OCHK, Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski OCHK, Roztoczański OCHK, Ciśniańsko-Wetliński PK oraz Bieszczadzki PN i jego otuliny.

W bieżącym roku wypasem objętych zostało 2749 zwierząt z pięciu gatunków: bydło - 1350 szt., owce - 165 szt., konie - 130 szt., kozy - 374 szt. oraz jeleniowate - 730 szt.

W ramach projektu realizowane były również szkolenia w zakresie rozwoju i hodowli zwierząt, nowoczesnych metod rozwoju rolnictwa, bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie oraz ekologii. Zorganizowana została konferencja pszczelarska dla pszczelarzy z powiatu brzozowskiego. Dla dzieci prowadzone były warsztaty doświadczalne z pszczelarstwa, a dla dorosłych warsztaty serowarskie i zielarskie. Wśród wykładowców gościliśmy prof. dr hab. inż. Marię Ruda, dr Jarosława Jędraszczyka i pracowników MCB Krasne, dr Stanisława Zająca, botanika i eksperta przyrodniczego Zdzisława Gładysza, miłośnika rolnictwa naturalnego Tadeusza Rolnika, farmaceutkę, zielarka i dietetyczkę Jolantę Miklar oraz serowarki Danutę Banaś i Jolantę Dal. Wiedzę o owadach najmłodszym uczestnikom szkoleń przekazywały pszczelarki Panie Danuta Naleśnik i Justyna Naleśnik.

Ponadto wykłady prowadzili pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW SA.

Aktywizacja rolników realizowane była poprzez wyjazdy studyjne m. in. do Muzeum Pszczelarstwa - Bartnik Sądecki, Muzeum pszczelarstwa w Kamiannej, Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnem, hodowli konia huculskiego Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz największej w Europie hodowli hucułów w Regietowie.

PODKARPACKI NATURALNY WYPAS II to PROGRAM REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ZAKRESIE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO W LATACH 2017 - 2020 R. Program realizowany w ramach strategii rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-20020 dotyczący aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność. Wartość zadania dla całego województwa w roku 2020 wynosiła 3.314.085,00 zł.

W imieniu zarządu stowarzyszenia EURO-SAN kieruję ogromne podziękowania do osób realizujących projekt „PODKARPACKI NATURALNY WYPAS” w ramach naszej oferty za ich pracę, trud i zaangażowanie.

Szczególne podziękowania składam hodowcom zwierząt gospodarskich i pszczelarzom, którzy nam zaufali i podjęli z nami współpracę.

Bogusław Surmacz - Prezes Stowarzyszenia Euro-San

Artykuł sponsorowany

Ostatnio zmienianyśroda, 28 październik 2020 23:59
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne