Menu
Dzisiaj jest: 3 Październik 2022    |    Imieniny obchodzą: Teresa, Gerard, Bogumił

obraz viber 2022 09 05 19 19 51 709

XI Finał konkursu „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Praca konkursowa Julii Janusz z Domaradz; fot. arch. KRUS Praca konkursowa Julii Janusz z Domaradz; fot. arch. KRUS

      Po raz jedenasty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0-III, II grupa – klasy IV- VIII. Konkurs przebiegał w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim,  ogólnopolskim. Patronat nad konkursem objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tym roku, konkurs ten został ogłoszony pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Jego celem, było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z  prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”. Do konkursu zaproszone zostały wszystkie wiejskie szkoły podstawowe działające na terenie powiatu brzozowskiego. Do Placówki Terenowej KRUS w Brzozowie wpłynęło 205 prac        plastycznych z 21 Szkół. 7 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej etapu powiatowego. Przy ocenie prac konkursowych komisja szczególną uwagę zwracała na zgodność z  tematyką konkursu, oryginalność, pomysłowość i walory estetyczne pracy. Komisja po długich i trudnych obradach wyłoniła najlepsze prace oraz nadała wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych. Oto wyniki konkursu:

I grupa – Klasy 0 – III

 1. Anastazja Kawa - klasa II Szkoła Podstawowa  w Izdebkach
 2. Amelia Śmigiel – klasa I Szkoła Podstawowa w Grabówce
 3. Krystian Janiec – klasa II Szkoła Podstawowa w Starej Wsi

II grupa – klasy IV – VIII

 1. Julia Kozubek - klasa VI Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu
 2. Julia Janusz  - klasa VI Zespół Szkolno- Przedszkolny w  Domaradzu
 3. Nikola Rajchel - klasa VI Szkoła Podstawowa w Zmiennicy.

Powyższe  prace zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego konkursu, odbywającego się w Oddziale Regionalnym KRUS w Rzeszowie.

Uczniowie  wyróżnionych prac plastycznych w I grupie wiekowej (klasy 0-3):

 1. Oliwia Gancarz ,Kl. III, Szkoła Podstawowa w Starej Wsi.
 2. Michał Kuźniar, Kl. III, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wesołej.
 3. Michał Adamski, Kl. III, Szkoła Podstawowa we Wzdowie.
 4. Zuzanna Czapor, I Szkoła Podstawowa we Wzdowie.
 5. Michał Kawa, KL. 0, Szkoła Podstawowa w Izdebkach.

Uczniowie  wyróżnionych  prac plastycznych w II grupie wiekowej (klasy 4-8):

 1. Mateusz Krupiński, Kl. VII, Szkoła Podstawowa w Jabłonce.
 2. Julia Fiedeń, Kl. IV, Szkoła Podstawowa w Turzym Polu.
 3. Tobiasz Łukasik, Kl. IV, Szkoła Podstawowa w Malinówce.
 4. Hubert Pelc, Kl. VI, Szkoła Podstawowa w Starej Wsi.
 5. Gabriel Komorkiewicz, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przysietnicy.

Na etapie wojewódzkim reprezentantki naszego powiatu zdobyły aż dwie nagrody.

Praca Julii Kozubek, zwyciężczyni pierwszego etapu w drugiej grupie wiekowej  zajęła II miejsce na etapie wojewódzkim, oraz otrzymała wyróżnienie Prezesa KRUS na etapie ogólnopolskim. Nagrody jakie otrzymała to m.in. tablet, głośnik bezprzewodowy,  gadżety z KRUS oraz upominki ufundowane przez Starostę Brzozowskiego, Panią Wójt
z  Gminy Dydnia i Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Ubezpieczenia Pocztowe”. Młodej artystce serdecznie gratulujemy.

III miejsce, również na etapie wojewódzkim zajęła Nikola Rajchel z klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Zmiennicy. Dla niej nagrodą były m. in. słuchawki firmy Sony, gadżety
 z KRUS oraz upominki ufundowane przez Starostę Brzozowskiego i Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Ubezpieczenia Pocztowe”.

Rozdanie nagród odbyło się odpowiednio: 1 czerwca Wójt Gminy Haczów, Pan Stanisław Jakiel wręczył nagrody i dyplomy uczestnikom konkursu tejże gminy. 21 czerwca  Wójt  Gminy Dydnia, Pani  Alicja Pocałuń wraz z kierownikiem Placówki Terenowej w Brzozowie Krystyną Paradysz oraz pracownikiem prewencji Panią Agnieszką Seńko wręczyły dyplomy i upominki uczestnikom konkursu tejże gminy. 22 czerwca  nastąpiło rozdanie nagród w gminie Domaradz. Julia Kozubek, uczestniczka etapu krajowego oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy z rąk Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pani Lucyny Cichockiej – Gosztyły, kierownika PT KRUS w Brzozowie Krystyny Paradysz oraz Pani Agnieszki Seńko. 23 czerwca  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zmiennicy Pan Jan Piotrowski, kierownik PT KRUS w Brzozowie Krystyna Paradysz oraz Pani Agnieszka Seńko wręczyli dyplomy i  upominki laureatom i uczestnikom konkursu tej szkoły. Dyplomy oraz upominki dla wszystkich pozostałych laureatów i uczestników konkursu zostały dostarczone przez Panią Agnieszkę Seńko do szkół z których dzieci brały udział w  konkursie. Na spotkaniach w Dydni, w Domaradzu oraz w Zmiennicy odczytany został list Pani Prezes dr Aleksandry Hadzik KRUS do dzieci w sprawie zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. Na zakończenie Placówka Terenowa w Brzozowie pragnie złożyć podziękowania Panu Zdzisławowi Szmydowi, Staroście Powiatu Brzozowskiego za ufundowanie nagród dla laureatów oraz wyróżnionych uczestników konkursu na szczeblu powiatowym. Pani Alicji Pocałuń Wójtowi Gminy Dydnia za nagrody dla laureatów konkursu oraz uzestników
z Gminy Dydnia, jak również Panu Stanisławowi Jakielowi, Wójtowi Gminy Haczów za dyplomy i nagrody dla uczestników z gminy Haczów oraz Panu Janowi Kędrze Wójtowi Gminy Domaradz za nagrody dla Julii Kozubek.

Wykaz Szkół z powiatu brzozowskiego biorących udział w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

Lp.

Gmina

Nazwa szkoły

Liczba uczestników

 

1

Brzozów

Szkoła Podstawowa im. Najświętszego Serca Jezusa w Starej Wsi

            50

 
   

Szkoła Podstawowa w Zmiennicy

              5

 
   

Zespołu Szkół Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy

             11

 
   

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Pawła Komborskiego w Przysietnicy

               6

 
   

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Humniskach

               1

 
   

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Humniskach

               3

 
   

Szkoła Podstawowa im. Waleriana Pańki w Turzem Polu

              5

 

2

Domaradz

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ks. Prałata Antoniego Kołodzieja w Domaradzu

            35

 

3

Dydnia

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce

             7

 
   

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Niebocku

              3

 
   

Szkoła Podstawowa w Grabówce            

              1 

 

4

Nozdrzec

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach

              22

 
   

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie

               3

 
   

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

               3

 
   

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej                  

               5         

 

5

Haczów

Szkoła Podstawowa im. Jana Wyżykowskiego w Haczowie

               7

 
   

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej we Wzdowie

               7

 
   

Szkoła Podstawowa w Malinówce

             10

 
   

Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej

               1

 

6

Jasienica Rosielna

Szkoła Podstawowa im. Ks. bpa Jakuba Glazera w Woli Jasienickiej

              15 

 
   

Szkoła Podstawowa w Orzechówce

                5

 

Krystyna Paradysz

Kierownik PT KRUS w Brzozowie

Ostatnio zmienianyczwartek, 24 czerwiec 2021 20:38
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne