Menu
Dzisiaj jest: 25 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Marek, Jarosław, Wasyl

Nie ma pieniędzy na ośrodek transplantacji szpiku w Brzozowie

Nie ma pieniędzy na ośrodek transplantacji szpiku w Brzozowie

 

W Szpitalu Specjalistycznym Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie nie powstanie oddział onkologii dziecięcej. Taka decyzja zapadła w Rzeszowie. Nie ma też pieniędzy na dokończenie pawilonu onkologicznego, w którym planowano utworzyć ośrodek transplantacji szpiku.

   W 2011 roku narodziły się poważne plany uruchomienia w brzozowskim szpitalu onkologii dziecięcej. Oddział miał powstać, aby kontynuować leczenie dzieci zdiagnozowanych w specjalistycznych klinikach. Dzięki brzozowskiej placówce mali pacjenci nie musieliby dojeżdżać na leczenie do Krakowa, czy Warszawy. W połowie br. nastąpiła jednak zmiana planów. Okazało się, że w budżecie wojewódzkim zarezerwowano pieniądze na utworzenie onkohematologii dziecięcej w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.

   - Za taką lokalizacją przemawia fakt, iż funkcjonuje tam kompleks wielu specjalności pediatrycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania onkohematologii, a mianowicie oddział intensywnej terapii dla dzieci, oddział chirurgii dziecięcej, oddział ortopedii i traumatologii dziecięcej, pododdziały neurologii, endokrynologii, pulmonologii i gastrologii dziecięcej, a także poradnie specjalistyczne dla dzieci – napisał Sławomir Miklicz, członek zarządu województwa podkarpackiego, w odpowiedzi dla brzozowskiego szpitala.

Wszystko rozbija się o 5 mln zł

- Po rezygnacji z onkologii dziecięcej naszym głównym celem jest uruchomienie leczenia chorób nowotworowych w oddziale hematologii metodą przeszczepów - mówi Antoni Kolbuch, dyrektor Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie.

- Perspektywa jest jednak trudna, gdyż nikt nam nie chce pomóc. Kosztorys opiewa na 7 mln zł. 2 mln zł bylibyśmy w stanie wyłożyć z własnej kasy, więc tak naprawdę potrzeba nam tylko 5 mln zł. Mamy w takcie specjalizacji lekarzy i po zakończeniu procesu inwestycyjnego będziemy spełniać wszystkie wymagania kadrowe, bo równolegle szkolimy też personel pielęgniarski.

   Pieniądze potrzebne są na dokończenie inwestycji podzielonej na dwa etapy. Pierwszy, rozpoczęty w 2011 roku, udało się zrealizować w przeciągu półtora roku. Nowy pawilon lecznictwa onkologicznego, w którym znalazły się oddziały: chemioterapii, hematologii i dziecięcy, a także poradnie onkologiczne i tzw. dzienna chemioterapia, otwarto w maju br.. W pawilonie znalazło się również miejsce na hotelik (26 miejsc) dla pacjentów leczonych ambulatoryjnie chemioterapią i radioterapią oraz ich opiekunów.

   Pierwsza część inwestycji kosztowała 13 mln zł, z czego 5 mln zł pochodziło z budżetu samorządu podkarpackiego, a 6 mln zł z kredytu bankowego zabezpieczonego hipoteką majątku powiatu brzozowskiego. Kolejne 2 mln zł pochłonęła już realizacja drugiej części inwestycji.

   W nowym budynku, który powstaje w sąsiedztwie pierwszego, ma znaleźć się pierwszy na Podkarpaciu bank komórek macierzystych i ośrodek przeszczepów szpiku, apteka z pracownią leków cytostatycznych i pracownia żywienia pozajelitowego. Termin powstania tego segmentu wyznaczono wstępnie na 2014 rok, ale jest duża obawa, że z powodu braku pieniędzy ten termin nie zostanie dotrzymany. Budynek jest już zaś w stanie surowym otwartym.

   Samorząd województwa popiera, ale pieniędzy nie daje. Dyrekcja brzozowskiego szpitala kilka razy występowała do samorządu wojewódzkiego o dofinansowanie. Bezskutecznie.

- Samorząd województwa podkarpackiego z uwagi na zaplanowane wydatki w pierwszej kolejności dofinansowuje wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej, dla których jest organem nadzorującym. Ponadto napięte dochody województwa nie zawsze pozwalają na szersze dotowanie szpitali powiatowych – napisał w październiku marszałek Mirosław Karapyta.

   Z kolei wicemarszałek Zygmunt Cholewiński w listopadzie br. nadmienia, że:

- Samorząd województwa w pełni popiera działania przyczyniające się do podnoszenia standardu usług medycznych świadczonych przez polskie szpitale, wprowadzające nowoczesne procedury medyczne. Sukcesywnie w miarę możliwości finansowych wspiera działalność szpitali poprzez dofinansowanie inwestycji oraz zakupu specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego. Napięte dochody województwa nie zawsze jednak pozwalają na szersze dotowanie innowacyjnych działań .

   Rozbudowa ośrodka onkologicznego w Brzozowie jest konieczna. Do leczenia onkologicznego kwalifikowanych jest coraz więcej osób. W ciągu ostatnich trzech lat hospitalizacja na wszystkich oddziałach onkologicznych w Brzozowie wzrosła o ponad 62 procent.

Dorota Mękarska (brzozów24, esanok)

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne