Menu
Dzisiaj jest: 1 Grudzień 2023    |    Imieniny obchodzą: Natalia, Blanka, Eligiusz

przedzimowo

Koło PZW "Bajkał" w Brzozowie ma nowe władze

Koło PZW "Bajkał" w Brzozowie ma nowe władze

 

   Wczoraj odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze koła Polskiego Związku Wędkarskiego „Bajkał” w Brzozowie. Zebranie zaszczycił swa obecnością Stanisław Wróbel – Wiceprezes ds. Młodzieży Okręgu PZW Krosno. Zebrani minutą ciszy – uczcili pamięci Leszka Szeląga – długoletniego wędkarza, działacza PZW i wieloletniego członka władz Koła.

   Sprawozdanie z pracy Zarządu przedstawił Kazimierz Tympalski, informując min. o tym, że na zarybianie w ciągu minionych 4 lat wynosiło ponad 11 ton ryby (2009 – 2,1t., 2010 – 3t., 2011 – 2,9t., 2012 – 3,6t.) Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej złożył Wacław Konieczko. Warto wspomnieć, że wędkarze w minionym roku, w ramach akcji sprzątania okolic Sanu i stawów - zebrali prawie jedną tonę śmieci!!!. Koło, pod dotychczasowym zarządem uzyskało dodatni bilans 9 tys. zł.

   W przeprowadzonych wyborach władz Prezesem został nadal: Kazimierz Tympalski, Vice-prezesem - Wacław Konieczko, sekretarzem - Waldemar Korfanty a skarbnikiem - Wacław Słota. Do Zarządu weszli jeszcze A. Ścibor, A. Fedak, K. Śmietana.

Komisję Rewizyjną w tej kadencji stanowią: P. Bodniak, B. Bodniak, M. Siwak.

Delegatami na zjazd okręgowy zostali wybrani: K. Tympalski, W. Słota, W. Konieczko, A. Ścibor, (zast. K. Śmietana)

Nowy Zarząd Koła do planu pracy na obecną kadencję otrzymał następujące zadania: budowa drugiej altanki – miejsce do ustalenia; wyłączenie jednego stawu, dla wędkarzy stosujących zasadę „no kill” (złów i wypuść), wprowadzenia nad stawami ciszy nocnej od 22 do 6 rano, ograniczenie do jednego tygodnia pobytu przyczep campingowych.

 

   Korzystając z okazji – zamieszczamy wybrane fragmenty Uchwały nr 1/12/12 Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie reasumpcji uchwały ZO z dnia 20.10.2012 nr 1/10/2012 dotyczącej wysokości okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2013 r.

I. Wody ogólnodostępne na obwodach rybackich:

Członkowie PZW:

1.       Składka roczna:

podstawowa pełna - 180 zł,

ulgowa dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach górskich - 120 zł

2.       Zasady stosowania ulg i zwolnień:

 

a.       członkowie PZW Okręgu Krosno odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami" są zwolnieni ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód,

 

b.       członkowie PZW Okręg Krosno odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW",     a także członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód. Członkowie uczestnicy są zwolnieni z opłat egzaminacyjnych i opłaty wpisowego,

c.       członkowie innych okręgów są zwolnieni ze składki korzystają z ulg i zwolnień na zasadnie wzajemności,

d.       opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się.

3.       Składka roczna dla członka - uczestnika pełna - 60 zł, wody nizinne - 50 zł.

       Składka okręgowa wniesiona przez uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach nizinnych w całym kraju,

4.       Składka okresowa jeden dzień na wodach górskich - 40 zł,

5.       Składka okresowa jeden dzień na wodach nizinnych - 30 zł,

Przy składkach okręgowych jednodniowych nie stosuje się ulg i zwolnień.

6.       W razie rezygnacji z ulgi na wody nizinne ustala się składkę uzupełniającą do składki podstawowej pełnej w kwocie 60 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

II. Składki na łowiska poza obwodami rybackimi.

Składka roczna członków PZW:

 ·         na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd                  - 100 zł,

 ·         na zbiorniki w Hłomczy                                                  - 100 zł,

 ·         na stawy Sanok Sosenki                                               - 100 zł,

 ·         na zbiorniki w Rzepedzi                                                 - 80 zł,

 ·         na zbiornik w Jedliczu                                                    - 80 zł,

 ·         na zbiornik w Dukli                                                      - 100 zł,

 ·         na zbiornik w Haczowie                                                  - 50 zł,

 ·         na zbiorniki w Temeszowie                                                   - 100 zł,

 ·         na zbiornik Nozdrzec - Izdebki                                          - 50 zł,

 ·         na zbiornik w Baligrodzie                                                 - 50 zł,

 ·         na zbiornik w Cisnej                                                        - 50 zł.

Składka jednodniowa członków PZW:

 ·         na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd                      - 25 zł,

·         na zbiorniki w Hłomczy                                                       - 20 zł,

 ·         na stawy Sanok Sosenki                                                    - 20 zł,

·         na zbiorniki w Rzepedzi                                                      - 20 zł,

·         na zbiornik w Jedliczu                                                         - 12 zł,

·         na zbiorniki w Polance                                                        - 12 zł,

 ·         na zbiornik w Dukli                                                            - 15 zł,

 ·         na zbiornik w Haczowie                                                      - 12 zł,

 ·         na zbiorniki w Temeszowie                                                         - 25 zł,

 ·         na zbiorniki w Nozdrzec - Izdebki                                        - 12 zł,

 ·         na zbiornik w Baligrodzie                                                   - 12 zł,

 ·         na zbiornik Glinianka w Turaszówce                                     - 12 zł,

 ·         na zbiorniki w Bartoszowie                                                 - 12 zł,

 ·         na zbiornik w Cisnej                                                          - 12 zł.

W składkach stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Składki zapłacone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół - gospodarzy łowisk z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk. Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.

III. Opłaty za wędkowanie na obwodach rybackich dla niezrzeszonych i obcokrajowców wynoszą:

roczna podstawowa pełna                                                - 700 zł,

jednodniowa na wody górskie                                            - 70 zł,

roczna podstawowa na wody nizinne                                  - 500 zł,

jednodniowa na wody nizinne                                             - 50 zł.

Niezrzeszeni i cudzoziemcy opłaty za wędkowanie wnoszą jedynie w wyznaczonych punktach sprzedaży.

IV. Składka na łowisko ochronne San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:

roczna                                                                                  - 1500 zł,

jednodniowa                                                                         -     75 zł.

Obowiązuje regulamin łowiska.

7.       Wniesienie składki rocznej podstawowej pełnej upoważnia wędkarza do połowu w obwodach rybackich wymienionych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w czasie 40 dni wędkowania dowolnie wybranych w ciągu roku kalendarzowego, za który składka została wniesiona.

8.       Za dzień wędkowania uważa się każdy dzień kalendarzowy, w którym wędkarz rozpoczął połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do Rejestru Połowu.

9.       Wraz z potwierdzeniem wniesienia składki w legitymacji członkowskiej, wędkarz otrzyma Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu z rubrykami obejmującymi 40 dni - dokument przewidziany do rozliczenia wykorzystanych dni wędkowania w wodach „górskich" oraz ewidencji zabranych z łowisk ryb. Rejestr Połowu jest drukiem ścisłego zarachowania, a fakt jego wydania zostanie odnotowany w specjalnie prowadzonym zestawieniu wydanych Rejestrów przez skarbnika koła przyjmującego składkę i wydającego Rejestr. Wydanie Rejestru Połowu zostanie również odnotowane w legitymacji członkowskiej przez wpisanie daty wydania i numeru Rejestru. Zwrócenie Rejestru zostanie potwierdzone w sposób analogiczny.

10.   Po wykorzystaniu składki rocznej wędkarz może wykupić składkę okresową 1-dniową.

11.   Wymieniona w pkt. 9 liczba dni wędkowania dotyczy wyłącznie wędkowania w wodach „górskich" okręgu metodą spinningową i muchową z użyciem sztucznych przynęt i sztucznych much. Dzień wędkowania na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach „górskich" gdzie takie inne metody i przynęty są dopuszczone - należy zarejestrować w odrębnym Rejestrze Połowu obejmującym wody nizinne.

12.   Rozliczenie wykorzystania limitu dni wędkowania prowadzi się przez wpisanie daty w odpowiedniej rubryce Rejestru Połowu na wody górskie przed rozpoczęciem wędkowania w każdym dniu. Po wykorzystaniu przez wędkarza limitu 40 dni wędkowania lub po zakończeniu roku kalendarzowego uprawnienia do wędkowania wynikające z wniesienia składki wygasają, a Rejestr Połowu traci ważność i podlega zwrotowi.

13.   Po wpisaniu w Rejestrze Połowu daty wędkowania i/lub zabranej ryby nie wolno dokonywać zmian ani poprawek. Wszelkie błędy dokonane przy wypełnianiu Rejestru Połowu obciążają dokonującego wpisu. Poprawianie wpisów w Rejestrze Połowu spowoduje unieważnienie rubryki w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.

14.   Utrata Rejestru Połowu przez wędkarza, niezależnie od przyczyny, powoduje wyczerpanie limitu dni wędkowania w wodach „górskich" okręgu, związanego z wniesioną składką roczną.

15.   W przypadku ujawnienia braku aktualnego wpisu w rejestrze lub dokonania w nim niedozwolonych zmian lub poprawek sporządzona zostanie notatka służbowa i przekazana do sądu koleżeńskiego.

16.   Składki roczne wymienione w pkt.1 mogą być wnoszone przez wędkarzy członków PZW nie będących członkami okręgu krośnieńskiego osobiście w kołach PZW okręgu krośnieńskiego i punktach sprzedaży opłat. Możliwa jest również wpłata przekazem pocztowym lecz wówczas należy zaopatrzyć się osobiście w Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu w kołach PZW okręgu krośnieńskiego lub punktach sprzedaży opłat.

 

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne