Menu
Dzisiaj jest: 31 Marzec 2023    |    Imieniny obchodzą: Balbina, Beniamin, Gwidon

Obradowało SLT w Brzozowie

    

    Wczoraj odbyło się pierwsze zebranie sprawozdawcze, działającego od prawie trzech lat - Stowarzyszenia Ludzi Twórczych (SLT) w Brzozowie. O działalności Stowarzyszenia piszemy na portalu w miarę często. 

 

   Zebranie prowadziła wiceprezes - Halina Kościńska. Na podstawie listy obecności stwierdzono, że bierze udział 26 osób na 40 zrzeszonych, więc zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał.

   Małgorzata Chmiel – prezes Stowarzyszenia zapoznała zebranych z działalnością zarządu, a Józef Łoś przedstawił sprawozdanie komisji rewizyjnej, łącznie z wnioskiem o udzielenie zarządowi SLT absolutorium, co zostało przyjęte jednogłośnie. I nie ma się czym dziwić, biorąc pod uwagę aktywność zarządu w działalności choćby minionego roku, co obrazowano filmem i slajdami. Prezentacje twórczości członków Stowarzyszenia dotyczyły popytu w Rzeszowie na Podpromiu, gdzie na 111 stoiskach gościli min. twórcy z Euregionu Karpackiego, w Busku Zdroju, promocji folderu Stowarzyszenia w siedzibie Starostwa Brzozowskiego. Stowarzyszenie zauważone zostalo przez zarząd „Cepelii”, co skutkowało zaproszeniem na prezentację osiągnięć brzozowskich ludzi twórczych na czerwcowy kiermasz w Warszawie. Poinformowano także , że na konwencji wójtów w Starostwie przedstawiono informację o działalności Stowarzyszenia, składając listy intencyjne, każdemu z obecnych, celem wsparcia działań SLT.

   Na zabraniu zaprezentowały swój kunszt nowi członkowie - Anna Matuszewska z Przysietnicy – pisanki i Krystyna Ryba z Brzozowa – lalki. 

   Wakat w składzie zarządu uzupełniono o p. Grażynę Hanus, a w komisji rewizyjnej o p. Krystynę Wojtoń.

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

- wydać drugi folder promujący Stowarzyszenie, zawierający pozostałych twórców z regionu;

- uzgodnić z władzami miasta lub powiatu miejsce na comiesięczne (co 2 – miesiące?) spotkania członków z Zarządem;

- sporządzić listę kont e-mailowych wszystkich członków dla szybkiej wzajemnej wymiany informacji;

- przygotować wyjazd do Warszawy w czerwcu br. dla minimum 11 osób oraz wyjazdy do Rymanowa, Rzeszowa-Podpromie, Buska Zdroju, ;

- zorganizować szkolenie dla wybranych członków stowarzyszenia dot. sporządzania wniosków o dotacje;

- przygotować jesienią zebranie sprawozdawczo-wyborcze;

 

   

 

 

 

 

 

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne