Menu
Dzisiaj jest: 30 Listopad 2023    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Andrzej, Konstanty

przedzimowo

Tak było

Tak było

      23 września 2023 r. w auli szkolnej ZSzZ w Dynowie odbyły się uroczystości jubileuszowe 60-lecia szkoły. Spotkanie w sali gimnastycznej poprzedziła uroczysta msza św. w kościele parafialnym w Dynowie, której przewodniczył Metropolita Przemyski ks. Arcybiskup Adam Szal, homilię wygłosił ks. Mariusz Ryba –  absolwent szkoły, a mszę św. koncelebrowali Dziekan  Dekanatu Dynowskiego ks. prałat Norbert Podhorecki, Sekretarz Metropolity Przemyskiego, ks. Jakub Kostrząb, Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu ks. prałat Marek Wojnarowski i były katecheta szkoły ks. Józef Stepanko. Pod koniec nabożeństwa p. dyrektor Halina Cygan podziękowała ks. Arcybiskupowi Adamowi Szalowi, za uświetnienie tej szkolnej uroczystości, za życzenia i błogosławieństwo na dalsze dni i lata, a uczniowie w podziękowaniu wręczyli kwiaty i jubileuszowe pamiątki. Podziękowania zostały także skierowane do ks. proboszcza Norberta Podhoreckiego, do ks. Mariusza Ryby za wygłoszone słowo Boże, a także do pozostałych księży za modlitwę w intencji wspólnoty szkolnej.

Po przemarszu z pocztem sztandarowym do szkoły, o godzinie 10.30 rozpoczęła się centralna uroczystość, w której uczestniczyła młodzież nauczyciele i pracownicy tej szkoły, emeryci, absolwenci i liczna grupa przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych, służby mundurowe. Ponadto przybyli zaproszeni posłowie, dyrektorzy szkół, instytucji i przedstawiciele zaprzyjaźnionych zakładów. Po przywitaniu zaproszonych gości przez dyrektora szkoły - p. Halinę Cygan, młodzież zaprezentowała program artystyczny obrazujący losy szkoły na przykładzie płynącego okrętu. Pięknym występem oraz wokalem popisali się uczniowie: Alicja Kowal i Piotr Kopacki, a zespół APLAUZ swoim pokazem dostarczył dodatkowych wrażeń.

 

Podczas uroczystości wręczone zostały, przez: Wojewodę Podkarpackiego – p. Ewę Leniart Starostę Powiatu Rzeszowskiego – p. Józefa Jodłowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Rzeszowskiego

– p. Tomasza Wojtona i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rzeszowskiego - p. Jerzego Bednarza, medale „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”: emerytowanej nauczycielce ZSzZ w Dynowie p. Annie Mol i byłemu przewodniczącemu Rady Rodziców ZSzZ w Dynowie i działaczowi sportowemu - p. Zbigniewowi Duchniakowi. Laudację przed odznaczeniami wygłosił Przewodniczący Rady Powiatu – p. Tomasz Wojton.

W takcie jubileuszu nauczyciele, pracownicy szkoły otrzymali za swój trud z młodzieżą i dla młodzieży nagrody:

Nagrodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty zostały wyróżnione: dyrektor ZSzZ w Dynowie - p. Halina Cygan i nauczycielka j. polskiego ZSzZ w Dynowie - p. Beata Irzyk. Uroczystego wręczenia nagród dokonała Wojewoda Podkarpacki - p. Ewa Leniart i Wicekurator Oświaty w Rzeszowie – p. Stanisław Fundakowski.

Natomiast Nagrodę Starosty Powiatu Rzeszowskiego otrzymały: dyrektor ZSzZ w Dynowie p. Halina Cygan, nauczycielka j. polskiego ZSzZ w Dynowie - p. Bogusława Pinkowicz i nauczycielka matematyki p. Renata Mazur. Uroczystego wręczenia nagród dokonali: Starosta Powiatu Rzeszowskiego - p. Józef Jodłowski i Wicestarosta Powiatu Rzeszowski - p. Marek Sitarz. W imieniu nagrodzonych słowa podziękowania skierowała - p. Halina Cygan.

W ostatnim punkcie zostały wręczone nagrody dyrektora szkoły, a otrzymali je pracownicy administracji i obsługi: p. Agnieszka Bielec, p. Maciej Tymowicz, p. Aneta Szpak, p. Anna Gierula,  p. Renata Mocha, p. Renata Potoczna – Smaroń, p. Anna Pantoł  oraz nauczyciele: p. Piotr Zdeb, p. Marcin Kałamucki, p. Karolina Bal, p. Tomasz Chrapek, p. Piotr Cygan, p. Ryszard Dymczak, p. Wojciech Hamerla, p. Anna Kałamucka, p. Elżbieta Kiszka, p. Agata Krupa, ks. Dominik Majchrowicz, p. Jan Małachowski, p. Piotr Marcinek, p. Bogdan Sieńko, p. Katarzyna Stpiczyńska, p. Barbara Ślemp, p. Magdalena Wolańska.

Po zakończeniu wręczania nagród, głos zabrał były dyrektor, a obecnie Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie – p. Stanisław Tymowicz, który przypomniał kilka historycznych dat  związanych z tym szkolnych wydarzeniem, a także wymienił nazwiska osób, które wspomagały szkołę, były przyjazne  i pomocne szczególnie przy jej tworzeniu i budowie.

Podziękował wszystkim, którzy pracowali albo pracują na rzecz tej szkoły: nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, uczniom, rodzicom i członkom Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie.  Obecnej dyrektor szkoły - p. Halinie Cygan wyraził uznanie za duże zaangażowanie, troskę o szkołę, dbanie o bardzo dobry wizerunek szkoły i zapewnianie odpowiednich warunków do nauki i pracy. Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Ewa Trzyna i były wicedyrektor szkoły, obecnie członek SP ZSzZ w Dynowie – p. Stanisław Guzik, wręczyli Pani Dyrektor symboliczną, jubileuszową statuetkę oraz bukiet kwiatów.

Delegacja Samorządu Uczniowskiego złożyła na ręce dyrektora – p. Haliny Cygan, a także  byłego dyrektora – p. Stanisława Tymowicza. podziękowania i kwiaty.

W końcowej części tej uroczystości części głos zabierali goście: Poseł na Sejm RP– p. Krzysztof Sobolewski, Senator RP – p. Stanisław Ożóg, Starosta Rzeszowski – p. Józef Jodłowski, Wojewoda Podkarpacki – p. Ewa Leniart, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego – p. Stanisław Kruczek, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego – p. Karol Ożóg, Prorektor WSPiA w Rzeszowie – p. Bożena Sowa, Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu – ks. Marek Wojnarowski, Dziekan Dekanatu Dynowskiego – ks. Norbert Podhorecki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów – p. Krzysztof Strzyż i z-ca Nadleśniczego – p. Wojciech Łukacz, Dyrektor ZTM w Rzeszowie – p. Anna Kowalska i były Dyrektor ZST w Rzeszowie – p. Jerzy Maślanka, Burmistrz Miasta Dynów – p. Zygmunt Frańczak i Przew. Rady Miasta – p. Roman Mryczko, Wójt Gminy Dynów – p. Wojciech Piech, Dyrektor ZS w Tyczynie – p. Dorota Tarańska - Klęsk i dyrektor MOS w Rzeszowie – p. Przemysław Janik, Dyrektor  SP w Dydni – p. Iwona Pocałuń, Radna Powiatu Rzeszowskiego - p. Bogusława Czachor-Kustra, Przedstawiciel Tow. Gimn.” SOKÓŁ” w Dynowie – p. Grażyna Malawska, Dyrektor Ekonomiczny Firmy „KRUSZGEO” – p. Jadwiga Korbecka, Przedstawiciel Towarzystwa Sportowego DYNOVIA Dynów – p. Rafał Bilski, Przedstawiciel MBP w Dynowie – p. Anna Marszałek  i dyrektor MOKSiR w Dynowie – p. Łukasz Domin, były Prezes Tow. św. Brata Alberta, – p. Jan Gerula, obecny Prezes Towarzystwa – p. Krystyna Strzelczyk i Kier. DPS w Dynowie – p. Adam Sochacki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego – p. Jerzy Bednarz, Przedstawiciel PODR w Boguchwale – p. Wojciech Gróbarczyk, Radna Gminy Dynów – p. Lucyna Tworzydło, przedst. GBP w Dynowie  – p. Agnieszka Karnas i Komendant Gminny OSP w Dynowie – Grzegorz Mnich. 

                                                                               Halina Cygan i Stanisław Tymowicz

   Fot. Wojciech Hamerla

Ostatnio zmienianyczwartek, 28 wrzesień 2023 15:22
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne