Menu
Dzisiaj jest: 24 Luty 2024    |    Imieniny obchodzą: Maciej, Bogusz, Modest

obraz viber 2023 12 13 19 58 47 737

Brzozowski Uniwersytet Ludowy

Brzozowski Uniwersytet Ludowy

Rys historyczny

            Brzozowski Uniwersytet Ludowy (w skrócie BUL) utworzony został w roku 2023 z inicjatywy trzech mieszkańców miasta i gminy Brzozów, tj. Teresy Czech, Tadeusza Masłyka i Adama Pobidyńskiego.  
W marcu 2023r. Komitet Założycielski w składzie 13 osób podczas Walnego  Zebrania utworzył Brzozowski Uniwersytet Ludowy, powołując jednocześnie organy do jego działania. Uchwalony został także STATUT Stowarzyszenia.

            Komitet założycielski reprezentowały następujące osoby: Marta Cyparska, Teresa Czech, Maria Łukaszewska, Dorota Długosz, Tadeusz Masłyk, Adam Pobidyński, Jan Wolak, Małgorzata Szepelak, Jerzy Stefan Nawrocki, Damian Domoń, Józef Tadla, Dorota Kwoka i Agnieszka Mrozek.

                    W skład Zarządu weszły następujące osoby:

 1. Adam Pobidyński – Prezes Zarządu
 2. Małgorzata Szepelak – Wiceprezes
 3. Tadeusz Masłyk – Wiceprezes
 4. Dorota Długosz – Sekretarz
 5. Teresa Czech – Skarbnik
 6. Krystyna Władyka Członkini

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Jerzy Stefan Nawrocki – Przewodniczący
 2. Józef Tadla – Członek
 3. Agnieszka Mrozek – Członkini.

Reprezentanci Sądu Koleżeńskiego:

 1. Marta Cyparska – Przewodnicząca
 2. Maria Łukaszewska – Członkini
 3. Damian Domoń – Członek.

W lipcu 2023 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numerem KRS – 0001047359 powołał do życia Stowarzyszenie pod nazwą Brzozowski Uniwersytet Ludowy – nadając REGON – 525851214 oraz NIP – 686-169-86-43. Zostały też dopięte wszelkie formalności związane z prawną stroną funkcjonowania BUL. Z uwagi na to, że do rejestracji BUL potrzebny był adres oraz siedziba, a na ten czas nowo powstała instytucja takowego nie posiadała – zwrócono się do Dyrektora Brzozowskiego Domu Kultury o udostępnienie adresu korespondencyjnego, a także tymczasowej siedziby na działalność BUL. Po wyrażeniu zgody, tymczasowym adresem BUL został Brzozowski Dom Kultury w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 3,  36-200 Brzozów.

Aktualnie Brzozowski Uniwersytet Ludowy liczy 20 członków –
w tym skład Zarządu powiększono o jedną osobę – Krystynę Władyka –
z dużym doświadczeniem w pracy na rzecz byłego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie.

W sierpniu tego roku Brzozowski Uniwersytet Ludowy wystąpił z pismem do Biblioteki Narodowej w Warszawie o przyznanie 10 numerów ISBN do wydawania książek przez tut. uniwersytet. Zgoda została udzielona i we wrześniu br. numery ISBN dla BUL zostały nadane. Aktualnie BUL wydał już 2 pozycje, a kolejne książki są w planach wydawniczych.

Działalność

Po zarejestrowaniu Brzozowski Uniwersytet Ludowy jako Stowarzyszenie nabył osobowość prawną i rozpoczął działalność na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104; zm. Dz. U. z 1990 r. Nr 14 poz. 86).

Głównym celem działalności BUL jest pozyskiwanie i rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przez podnoszenie kompetencji zarówno kluczowych (szczególnie społecznych i obywatelskich), jak i zawodowych, oraz kształcenie postaw obywatelskich  w oparciu o grundvigiańską metodę dydaktyczną, która czerpie z tradycji i bogactwa  kulturowego lokalnej społeczności.

Kierunki działania BUL to m. in:

1/ rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju kulturalnego i społecznego,

2/ integracja mieszkańców powiatu brzozowskiego jako społeczeństwa obywatelskiego z mieszkańcami regionu podkarpackiego
w tworzeniu różnorakich dóbr kultury,

3/ pozyskiwanie i rozwijanie talentów u osób uzdolnionych artystycznie, zdobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu ogólnych terapii naturalnych, krzewienie w każdej grupie wiekowej kultury osobistej i zasad interakcji społecznych, szerzenie idei uniwersytetów ludowych,

4/ współpraca z krajowymi oraz międzynarodowymi organizacjami
o tym samym lub podobnym profilu działania.

            Brzozowski Uniwersytet Ludowy swoją działalność aktualnie realizuje wielotorowo, na kilku płaszczyznach, tj.: literackiej, malarskiej, rzeźbiarskiej oraz muzycznej. Na chwilę obecną w największym stopniu swoją działalność rozwinęła płaszczyzna literacka oraz malarska. Przy Brzozowskim Uniwersytecie utworzono tzw. Gościniec Literacki, który systematycznie rozwija swoją działalność. Jest to wyróżniająca się inicjatywa, która stanowi istotne forum dla znanych twórców z regionu. W swoim gronie skupił on wielu znanych literatów z regionu podkarpackiego: członków rzeszowskiego Związku Literatów Polskich, Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie oraz członków innych stowarzyszeń literackich z regionu Podkarpacia. Do takich osób należą m. in.: Jerzy Stefan Nawrocki – prozaik, dziennikarz, poeta, krytyk literacki;   Wiesław Hop – prozaik, dziennikarz; Dorota Kwoka – poetka, dziennikarka, malarka; Maria Brzoza – poetka; Dorota Długosz – poetka, malarka; Agnieszka Mrozek – poetka, malarka; Małgorzata Szepelak – poetka, blogerka; Tadeusz Masłyk – poeta, malarz; Adam Pobidyński – prozaik, poeta. Oprawę muzyczną do wydarzeń w ramach Gościńca Literackiego zapewnia Józef Tadla.

Spotkania literacko-artystyczne organizowane są zarówno na terenie naszego powiatu, jak też  na terenie powiatów ościennych, tj. rzeszowskim, rymanowskim czy iwonickim. Członkowie BUL biorą  czynny udział w spotkaniach organizowanych przez poetów i pisarzy z województwa podkarpackiego. W spotkaniach takich uczestniczą również osoby z zagranicy, m. in. ze Szwecji, USA czy Australii. Na szeroką skalę zapowiada się współpraca pomiędzy środowiskami artystycznymi z kraju i zagranicy.

            Ważnym czynnikiem wpływającym na prawidłową pracę uniwersytetu jest posiadanie odpowiedniego lokalu. Na chwilę obecną takowego BUL nie posiada. Rozmowy prowadzone z udziałem władz samorządowych naszego terenu aktualnie nie doprowadziły do pozyskania odpowiedniego lokalu lub budynku. Nadchodzący rok pokaże, w jakim stopniu BUL rozwinie swoją działalność z korzyścią dla społeczeństwa.

         Najbliższy czas zapowiada się jako istotny dla Brzozowskiego Uniwersytetu Ludowego. Można się spodziewać, że ta instytucja rozwijać będzie swoją działalność, przyczyniając się do bogacenia życia kulturalnego społeczności lokalnej oraz docelowo poza lokalnej. Potencjał współpracy pomiędzy środowiskami artystycznymi z kraju i zagranicy otwiera nowe perspektywy dla BUL, które z pewnością będą korzystne zarówno dla twórców, jak i odbiorców kultury.

Zarząd BUL

Od redakcji. Portal wzorem treści i zdjęć dot. Gościńca Literackiego udostępnia swe łamy dla informowania naszych Czytelników o podejmowanych działania przez uniwersytet.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 11 grudzień 2023 23:11
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne