Menu
Dzisiaj jest: 24 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Aleks, Grzegorz, Aleksander

Robotyka „RaP STEAM w szkołach gminy Dydnia i Haczów

fot Andrzej Iskrzycki – PZPW Rzeszów fot Andrzej Iskrzycki – PZPW Rzeszów

     Z inicjatywy wójt gminy Dydnia Alicji Pocałuń w dwóch szkołach na terenie gminy Dydnia uczniowie będą rozwijać swoje kompetencje z zakresu robotyki w ramach projektu „RaP STEAM" – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego” z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Zostały nim objęte szkoły podstawowe w Jabłonce i Dydni. Innowacja pedagogiczna dotyczy nauczania informatyki z wykorzystaniem elementów robotyki edukacyjnej oraz przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych z robotyki edukacyjnej w klasach 4-8. W ramach realizacji programu centra szkoleniowe i pracownie szkolne zostaną zaopatrzone w sprzęt, wyposażenie oraz oprogramowanie niezbędne do realizacji zadań. Nauczyciele i kadra zarządzająca otrzymają merytoryczne wsparcie w postaci materiałów metodyczno-dydaktycznych. W szkołach zostaną przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne z robotyki edukacyjnej i programowania robotów, a uczniowie zostaną przygotowani do konkursów oraz zawodów związanych z robotyką. Projekt obejmie również działania promocyjne nauki programowania i robotyki, zorganizowane zostaną obozy, pikniki naukowe, warsztaty z robotyki, programowania i STEAM.

22 marca została podpisana umowa między Krystyną Wróblewską dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie a Alicją Pocałuń wójt gminy Dydnia na realizację projektu na terenie gminy Dydnia.  W spotkaniu uczestniczyli również członkini zarządu województwa podkarpackiego Anna Huk. Wójt Alicja Pocałuń wyraziła wdzięczność za możliwość realizacji programu w gminie Dydnia. Po realizacji programu Dostępna Szkoła za ponad 1,3 mln zł w Dydni i Niebocku, utworzeniu ekopracowni w Niebocku wartości 55 tys. zł, czas na rozwój robotyki w Jabłonce i Dydni. To działania zmierzające do podnoszenia jakości edukacji, wzrostu kompetencji cyfrowych i otworzenie przed najmłodszymi drzwi do świata nowoczesnych technologii. Nasze dzieci będą mogły bez kompleksów mierzyć się z rówieśnikami z większych ośrodków,  a widzę na co dzień, że uczniowie w naszych szkołach mają wielki potencjał, ogromną motywację, są zdyscyplinowani i kreatywni, dlatego też stworzenie im odpowiednich warunków do rozwoju różnych umiejętności jest dla mnie priorytetem. Cieszę się, że gmina Dydnia bierze udział w tym projekcie. 

Program ma na celu rozwijanie kompetencji niezbędnych dla rozwoju regionalnego rynku pracy, a także społecznego i edukacyjnego. Nauczanie robotyki ma wpłynąć na  wzrost zainteresowania przedmiotami ścisłymi u uczniów szkół podstawowych.

Szkoła Podstawowa w Jabłonce zostanie zaopatrzona w 10 zestawów robotów edukacyjnych, 9 zestawów sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, 1 matę robotyczną, 1 nastawkę robotyczną, a w projekcie weźmie udział 1 grupa w danym roku szkolnym, maksymalnie 3 grupy w całym szkoleniu.

Szkoła Podstawowa w Dydni zostanie zaopatrzona w 20 zestawów robotów edukacyjnych, 16 zestawów sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, 2 maty robotyczne, 1 nastawkę robotyczną, a w projekcie wezmą udział 2 grupy w danym roku szkolnym, maksymalnie 6 grup w całym szkoleniu. Program został zaplanowany do realizacji do 2029 r.

Także 22 marca w Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w obecności Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha i Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Anny Huk oraz Dyrektora PZPW Krystyny Wróblewskiej  - Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel podpisał podobną umowę o realizację projektu p.n. „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”.

Działania projektowe przyczynią się do znaczącej poprawy jakości i efektywności kształcenia w szkołach oraz będą miały trwały i pozytywny wpływ na rozwój kompetencji uczniów i uczennic w obszarze robotyki i programowania. W ramach projektu szkoły otrzymają m.in.: wyposażenie pracowni szkolnych w elementy niezbędne do wprowadzenia „innowacji pedagogicznej”, program nauczania informatyki w klasach 4 – 8 w oparciu o robotykę edukacyjną, wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, a przede wszystkim zajęcia pozalekcyjne przeznaczone dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania i umiejętności związane z robotyką i programowaniem robotów. (admin)

Zdjęcia z obu uroczystości – Andrzej Iskrzycki –  Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

Ostatnio zmienianyśroda, 27 marzec 2024 22:15
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne