Menu
Dzisiaj jest: 27 Maj 2020    |    Imieniny obchodzą: Juliusz, Magdalena, Jan

40 lcie

Konkursy na czaskorona wirusa (5)

"Domowe śpiewanie"

ORGANIZATOR:

Brzozowski Dom Kultury Armii Krajowej 3  36-200 Brzozów

tel./fax 13 43 419 38 w godz. od 9:00 do 16:00

kom. 509 027 876 w godz. od 15:00 do 20:00

od poniedziałku do piątku

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konkurs wokalny "Domowe śpiewanie" jest przeznaczony dla dzieci klas od IV do VI, oraz dla osób dorosłych w wieku od 20 lat w górę.

Zadaniem konkursu jest rozwijanie zdolności wokalnych dzieci oraz zaktywizowanie dorosłych w kierunku artystycznym.

 1. Cel Konkursu.

- poznanie ciekawych wykonawców i sposobów interpretacji piosenek

- popularyzacja śpiewu jako formy aktywności muzycznej

- rozwijanie zainteresowań twórczych.

- odkrywanie młodych talentów wokalnych i rozwijanie zdolności muzycznych dla dorosłych

 1. Warunki uczestnictwa.

- w konkursie może wziąć udział uczennica lub uczeń kl. IV, V i VI Szkoły Podstawowej, oraz panie i panowie powyżej 20 roku życie z powiatu brzozowskiego.

- dopuszcza się również udział duetów wokalnych lub instrumentalno-wokalnych (np. Rodzic z dzieckiem lub dziadkowie z wnuczkami).

- Konkurs przeprowadzony będzie zdalnie.

- Uczestnik wysyła film z piosenką nagraną telefonem, aparatem lub kamerą, podaje również imię i nazwisko i numer telefoniczny.

- Piosenka powinna być wykonana z podkładem lub innym akompaniamentem instrumentalnym – w wyjątkowych wypadkach może być wykonanie "a capella"( bez podkładu).

 1. Plik z wykonywaną piosenką należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin wysłania filmu do 13 czerwca 2020 r.

Zachęcamy do przesyłania plików za pośrednictwem platformy WeTransfer

 1. Kategorie wiekowe

 - I kategoria ( klasy IV do VI, Sz.P. )

 - II kategoria ( dorośli powyżej 20 r. ż.).

 - III kategoria ( duety mieszane).

 1. Organizacja konkursu

- Komisja konkursowa, którą powoła organizator ( min. 3 osoby) oceni prezentacje i wyłoni po trzy najlepsze wykonania piosenek z każdej kategorii.

- Komisja Jury oceniać będzie: emisję i artykulację, interpretację oraz dobór repertuaru.

- Wyniki konkursu będą podane na stronie Brzozowskiego Domu Kultury do 16 czerwca b.r.

 1. Repertuar do wyboru.

 Prosimy o wybór głównie piosenek polskich, ale dopuszczamy również piosenkę obcojęzyczną.

 1. Akompaniament.

Bardzo dużo podkładów jest dostępnych w sieci internetowej, jeżeli jednak nie będzie podkładu do wybranej piosenki, pomocą służą instruktorzy BDK (kontakt podany na początku tekstu).

Piosenkę można zaśpiewać również z akompaniamentem nagranym na gitarze, instrumencie klawiszowym lub innym instrumencie harmonicznym.

Jeżeli na filmie będzie prezentowana piosenka solisty z akompaniatorem, który również śpiewa, prezentacja będzie oceniana jako duet.

 1. Laureaci poszczególnych kategorii, będą mieć możliwość dokonania profesjonalnego nagrania piosenki i umieszczenia jej na stronie internetowej BDK.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO,

Brzozowski Dom Kultury informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Brzozowski Dom Kultury z siedzibą w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 3, 36-200 Brzozów.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Małgorzata Koczara-Wilusz, kontakt do IOD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie "Domowe śpiewanie".
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy Brzozowskiego Domu Kultury obsługujący konkurs.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie „Domowe śpiewanie”.
 3. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Proszę o zaznaczenie w poniższej tabeli TAK lub NIE /można usunąć niepotrzebne w Microsoft Word/ a następnie o wysłanie zeskanowanej całej strony KLAUZULA INFORMACYJNA na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres e-mail Brzozowskiego Domu Kultury w Brzozowie.

Za osoby poniżej 16-go roku życia podpis składa rodzic

.................................................................. .....................................................

 Miejscowość, dnia Podpis czytelny

Czytaj dalej...

"Wytańcz nudę z domu" konkurs BDK

REGULAMIN KONKURSU #WYTAŃCZ NUDĘ Z DOMU

Według obowiązujących zaleceń wciąż warto pozostać w domach. Nie znaczy to jednak, że musi to być czas pełen nudy. Brzozowski Dom Kultury zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do aktywnego spędzania wolnego czasu w domu.

Zatem bądź kreatywny i „Wytańcz nudę z domu” interaktywnie i konkursowo. To takie proste! Wystarczy wybrać piosenkę, ułożyć do niej krótką choreografię, nakręcić filmik i wysłać na podany poniżej adres internetowy. Konkurs rusza już 10 maja 2020 r.  i potrwa do Dni Dziecka - 1 czerwca 2020 r. W tym dniu zostaną ogłoszone wyniki i opublikowane nagrodzone filmy.

ZAKRES

 1. Regulamin określa zasady, a także warunki udziału w Konkursie pn. „Wytańcz nudę z domu”.
 2. Konkurs rozpocznie się w dniu 10 maja 2020 roku i zakończy się 01 czerwca 2020 r.
 3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez niego całości regulaminu, w tym warunków i zasad Konkursu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Brzozowski Dom Kultury z siedzibą w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 3,36-200 Brzozów.
 2. Głównym celem konkursu jest zachęcenie do tanecznych aktywności ruchowych i zaangażowanie do udziału w aktywnym spędzaniu wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.
 3. Szczegóły dotyczące Konkursu, w tym regulamin zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora www.bdk.net.pl oraz na fanpage’u BDK https://www.facebook.com/Brzozowski-DomKultury-165390726929511/

UDZIAŁ W KONKURSIE

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób bez względu na wiek z terenu województwa podkarpackiego.
 2. W konkursie mogą brać udział osoby niepełnoletnie pod warunkiem dokonania zgłoszenia konkursowego przez ich rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy:
 4. nagrać własny występ taneczny do wybranego przez siebie utworu (czas prezentacji konkursowej nie może przekroczyć 5 minut),
 5. przesłać do Brzozowskiego Domu Kultury wiadomość prywatną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zawierającą: dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail) wraz z nagranym filmem konkursowym. Duże pliki video można przesłać za pośrednictwem platformy WeTransfer
 6. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zamieszczonego przez niego materiału, także bez podania autorstwa, w działaniach promocyjnych związanych z działalnością artystyczną Brzozowskiego Domu Kultury, w tym na jego powielanie i rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych przez czas nieograniczony oraz posiada prawo do wykorzystania wizerunku osoby znajdującej się na nagraniu.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów, unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności (w tym słów lub gestów uznawanych powszechnie za obraźliwe), a także bezwzględnego unikania wszelkich wystąpień natury politycznej. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami Uczestnicy.
 8. Uczestnik Konkursu umieszczając nagrany występ oświadcza, że zaznajomił się z treścią regulaminu Konkursu, a także zapoznał się z postanowieniami zawartymi w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 9. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanego materiału i posiada do niego prawa autorskie, a także, że jego publikacja nie narusza praw osób trzecich.

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Termin przesyłania nagrań upływa 30 maja 2020 roku.
 2. Wyboru najciekawszych występów tanecznych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, informując o tym uczestników do dnia 1 czerwca na stronie internetowej Brzozowskiego Domu Kultury.
 3. Spośród zgłoszonych przez Uczestników występów tanecznych wyłonieni zostaną laureaci i wyróżnieni z uwzględnieniem podziału na kategorie wiekowe uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia, które nie jest zgodne z regulaminem.

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu – Brzozowski Dom Kultury, ul. Armii Krajowej 3, 36-200 Brzozów. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: ul. Armii Krajowej 3, 36-200 Brzozów.
 2. Uczestnik przystępujący do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Konkursem, w tym: w celu wyłonienia i ogłoszenia Laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczenia nagród. Podanie danych wymaganych w tym celu regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie
 3. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu – w celu identyfikacji uczestnika konkursu, wydania nagrody oraz (w razie wystąpienia takiej potrzeby) publicznego podania imienia i nazwiska laureata konkursu, w tym również na stronach internetowych Organizatora i mediach społecznościowych. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Dane Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż do przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub do momentu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści regulaminu. O wszelkich zmianach regulaminu uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej, dedykowanej Konkursowi, na której zamieszczono regulamin.
 3. W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu Konkursu okaże się, iż Uczestnik w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator może wstrzymać przekazanie nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości lub odmówić przekazania jej Uczestnikowi. W przypadku nagród już przekazanych Organizator może domagać się ich zwrotu. W powyższych przypadkach zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory powstałe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.
 5. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator

Proszę o zaznaczenie w poniższej tabeli TAK lub NIE /można usunąć niepotrzebne w Microsoft Word/ a następnie o wysłanie zeskanowanej całej strony KLAUZULA INFORMACYJNA na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres e-mail Brzozowskiego Domu Kultury w Brzozowie.

Za osoby poniżej 16-go roku życia podpis składa rodzic

.................................................................. .....................................................

 Miejscowość, dnia Podpis czytelny

Czytaj dalej...

Nie takie stare - 2020

VII KONKURS PIOSENKI POLSKIEJ .. „NIE TAKIE STARE ... (JAK ŚWIAT)” - 2020 r.

W związku z wyjątkową sytuacja tegoroczne eliminacje zostaną przeprowadzone zdalnie poprzez wysłanie filmiku ze śpiewaną do podkładu piosenką na adres :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin wysłania filmu do 31 maja 2020 .

Wykonywaną piosenkę można nagrać kamerą, aparatem lub telefonem.

Komisja konkursowa oceni prezentacje i zakwalifikuje 20 uczestników do finału.

Termin finału będzie podany w późniejszym czasie wraz z ogłoszeniem wyników eliminacji na stronie Brzozowskiego Domu Kultury.

REGULAMIN:

VII Konkurs piosenki “Nie takie stare..(jak świat)”jest przeznaczony dla uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz wszystkich klas licealnych i innych szkół średnich.Zadaniem konkursu jest rozwijanie zdolności wokalnych uczniów, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej, oraz zainteresowanie ich repertuarem polskich wokalistów i zespołów, począwszy od lat 60 do współczesnych.

Cel Konkursu: poznanie ciekawych wykonawców i sposobów interpretacji piosenek, popularyzacja polskiej muzyki rozrywkowej, rozwijanie zainteresowań uczniów w kierunku artystycznym,pomoc młodzieży w rozwijaniu talentów wokalnych i prezentacji scenicznej

Warunki uczestnictwa.

- w konkursie może wziąć udział uczennica lub uczeń kl. VII i VIII Szkoły Podstawowej,

oraz uczennice i uczniowie Szkół Ponadpodstawowych i średnich powiatu brzozowskiego.

- Jest to konkurs dla solistów, dlatego większa ilość występujących będzie traktowana jak chórek towarzyszący soliście i nie będzie mógł być oddzielnie oceniany i nagradzany.

- Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Eliminacje (wykonawca prezentuje jedną piosenkę z podkładem audio)

Finał (wykonawca prezentuje jedną piosenkę z zespołem muzycznym)

- Uczestnik wybiera piosenki z listy utworów podanych przez organizatora (dopuszcza się utwory z poza listy pod warunkiem, że są to utwory wybranych wykonawców).

- W konkursie finałowym wezmą udział wykonawcy, którzy zostaną wytypowani przez Komisję Konkursową( do 20 wokalistów).

- Uczestnicy, którzy wezmą udział w finale opłacają akredytację w wysokości 20 zł

W związku z wyjątkową sytuacja tegoroczne eliminacje zostaną przeprowadzone zdalnie poprzez wysłanie filmiku ze śpiewaną do podkładu piosenką na adres :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin wysłania filmu do 31 maja 2020 .

Wykonywaną piosenkę można nagrać kamerą, aparatem lub telefonem.

Komisja konkursowa oceni prezentacje i zakwalifikuje 20 uczestników do finału.

Termin finału będzie podany w późniejszym czasie wraz z ogłoszeniem wyników eliminacji na stronie Brzozowskiego Domu Kultury.

 1. Kategorie wiekowe i nagrody

- I kategoria ( klasy VII i VIII, Sz.P. )

- II kategoria ( Szkoły ponadpodstawowe i średnie).

 1. Organizacja konkursu

- Organizator zapewnia zespół muzyczny, który będzie akompaniował finalistom.

- Zapewnia się przeprowadzenie co najmniej dwóch prób z zespołem.

- Terminy prób będą ustalane indywidualnie z każdym z finalistów po eliminacjach.

 1. Repertuar do wyboru.

W tej edycji wybieramy piosenki z repertuaru:

Alicji Majewskiej, Edyty Geppert, Beaty Kozidrak i zespołu „Perfect”

- Lista utworów do wyboru:

Alicja Majewska -

„ Odkryjemy miłość nieznaną”, „Jeszcze się tam żagiel bieli”, „Być kobietą”, „To nie sztuka wybudować nowy dom”, „Przed nocą i mgłą”, „Żyć się chce”, „Najważniejsze, żeby znaleźć przyjaciela”, „Wszystko może się stać”, „Jak piękny świat”, „Miłość jest jak cień człowieka’,

Edyta Geppert -

„Szukaj mnie”, „Nie żałuję”, „Zamiast”, „Jaka róża taki cierń”, „Życie, kocham cię nad życie”, „Idź swoją drogą”, „Znowu jestem sama”, „Mamo, córko”, „A kiedy uznam, że to już”, „Mój człowiek”.

Beata Kozidrak –

„Piechotą do lata”, „Józek, nie daruję ci tej nocy”, „Co mi Panie dasz”, „Nie ma wody na pustyni”, „Małpa i ja”, „Dwa serca, dwa smutki”, „Biała armia”, „Ta sama chwila”, „Dziesięć przykazań”, „Szklanka wody”, „Myśli i słowa”.

Zespół „Perfect” –

„Autobiografia”, „Nie płacz Ewka”, „ Wszystko ma swój czas”, „Raz po raz”, „Niewiele ci mogę dać”, „Kołysanka dla nieznajomej”, „Ale wkoło jest wesoło”, „Niepokonani”, „Ludzie niepowszedni”, „Odnawiam duszę”.

 1. Wybór piosenek i ocena

Wybieramy jedną piosenkę z proponowanej listy utworów, lub inną z repertuaru artysty.

Wszystkie utwory są dostępne w sieci internetowej, dlatego można je łatwo poznać i dostosować do swoich możliwości. Instruktorzy BDK będą do dyspozycji w doborze odpowiedniej tonacji podkładu, (lub jego podwyższeniu lub obniżeniu).

Dopuszczamy możliwość powtórzenia się tej samej piosenki do trzech razy w konkursie (w tym wypadku obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń).

W razie różnego poziomu wykonawczego w konkursie eliminacyjnym, komisja zastrzega sobie możliwość zakwalifikowania większej niż 10 osób z jednej kategorii na niekorzyść drugiej.

Kryteria oceny:

- dykcja i emisja głosu

- intonacja

- interpretacja utworu

- prezentacja sceniczno-ruchowa

ORGANIZATORZY:

Burmistrz Brzozowa

Brzozowski Dom Kultury

 1. Armii Krajowej 3

36-200 Brzozów

tel./fax 13 43 419 38 w godz. od 9:00 do 16:00

kom. 509 027 876 w godz. od 13:00 do 20:00

od poniedziałku do piątku

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BRZOZÓW maj- październik 2020

Czytaj dalej...

Nozdrzec. „ Maskotka dla biblioteki” - konkurs

  „ Maskotka dla biblioteki” regulamin konkursu

  I Organizator 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nozdrzcu z siedzibą w Warze wraz Filiami.

II Cele konkursu 

 Kształtowanie wyobraźni uczestników. Niestandardowa promocja biblioteki. 

III Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej – projektu pluszowej maskotki, która zostanie oficjalną maskotką Gminnej Biblioteki Publicznej w Nozdrzcu z siedzibą w Warze
  wraz Filiami.
 2. Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
 3. Każdy uczestnik zapewnia, że:
 4. a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy konkursowej ,
 5. b) nie narusza praw autorskich osób trzecich,
 6. c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 7. Jury będzie oceniać prace bez podziału na kategorie wiekowe.
 8. Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną.
 9. Format prac plastycznych minimum A4.
 10. Technika wykonania pracy jest dowolna np. rysunek ołówkiem, flamastrami, różnymi kredkami
  czy farbami itp. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nie będą dopuszczane prace wykonane na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z plasteliny, grafiki komputerowe
  lub gotowe pluszaki.
 11. Nagroda będzie przyznawana indywidualnie.
 12. Każda praca powinna zawierać opis na odwrocie: imię i nazwisko uczestnika konkursu, adres, wiek, tel. kontaktowy.

 V Termin i miejsce nadsyłania prac

Pracę należy dostarczyć osobiście do 10 maja 2020 roku do najbliższej placówki Biblioteki Publicznej.

VII Kryteria oceny prac (kolejność od najważniejszego kryterium):

Projekt maskotki powinien być:

 1. oryginalny i zabawny (liczy się pomysł),
 2. kojarzyć się z książką/biblioteką,
 3. możliwie mało skomplikowany i miarę łatwy do uszycia.

Pod uwagę  będzie brana również estetyka i jakość wykonania pracy plastycznej.

 VIII Informacja o wynikach konkursu

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do 31 maja 2020 roku. Rozdanie nagród będzie miało miejsce na pikniku z okazji Dnia Dziecka.  Zostanie przyznana jedna nagroda główna
oraz  2 wyróżnienia. Organizator zastrzega, że może nie przyznać nagrody w przypadku braku złożenia odpowiednich prac. Osoba nagrodzona oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione osobiście
o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.

IX Publikacja prac

Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na przenośnej wystawie, którą będzie można obejrzeć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nozdrzcu z siedzibą w Warze oraz Filiach do końca roku. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny
z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

 X Uwagi dodatkowe

 1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 2. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

3.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian w projekcie maskotki.

 1. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

4.Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć z uroczystości rozstrzygnięcia konkursu.

 1. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminna Biblioteka Publiczna w Nozdrzcu z siedzibą w Warze wraz Filiami, w związku z udziałem w Konkursie plastycznym „Maskotka dla biblioteki” zgodnie z Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w 36-245 Nozdrzec 63,

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych „UODO”, a od 25 maja 2018 r. na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust.m1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”;
 2. b) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 23ust. 1 pkt 2 UODO,
  a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;
 3. c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje,
  na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.5
 4. Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Organizatora obsługujący Konkurs.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje.
  Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
 6. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
 7. a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
  jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 8. b) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo
  do przenoszenia danych;
 9. c) do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
 11. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje dane Uczestników w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, wiek, adres e–mail.
 12. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w ust.2 powyżej.
 13. W kwestiach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem danych
  pod adresem e-mail: : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Czytaj dalej...

Bajka nagrywajka

Szczegółowy regulamin konkursu pt. ”Bajka  nagrywajka” na nagranie Audiobooka:

 1. Celem konkursu jest popularyzowanie literatury wśród osób w każdym wieku oraz promocja biblioteki jako miejsca kultury. Nagranie na nośniku elektronicznym fragmentu wybranej przez siebie książki dla dzieci umożliwi bliższe zapoznanie się z tekstem literackim oraz ze sztuką interpretacji tekstu literackiego.
 2. Nagranie audiobooku może być indywidualne lub grupowe. Dopuszczalne jest wykorzystanie różnych efektów dźwiękowych w celu urozmaicenia nagrania.
 3. Plik powinien być zapisany na płycie CD lub dysku przenośnym (pendrivie) umożliwiającym odsłuchanie go w komputerze w programach do odtwarzania dźwięków (Real player, Winamp, Windows media player), na odtwarzaczu CD, Mp3.
 4. Długość nagrania powinna wynosić od 2 do 8 min.
 5. Do płyty powinna być dołączona karta zgłoszeniowa zawierająca podstawowe dane:
 • • Imię i Nazwisko
 • • Tytuł i Autor książki
 • • Wiek
 • • Adres
 • • Tel. kontaktowy
 1. Przy ocenie pod uwagę będzie brana płynność czytania, prawidłowa intonacja i wymowa czytanego fragmentu książki. Dodatkowym atutem będą odpowiednio dobrane efekty dźwiękowe i czystość nagrania.
 2. Nagrania należy przynieść do najbliższej placówki Biblioteki Publicznej do 7 dni po zakończeniu okresu ogłoszonej kwarantanny lub przesłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule maila proszę wpisać „ Audiobook”, a w treści podać dane z punktu 5.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu kwarantanny.
 4. Jury wyłoni 3 najlepsze nagrania a zwycięzcy otrzymają nagrody.

10.Jeden uczestnik może złożyć tylko jedno nagranie.

11.Uczestnik oświadcza, iż nagranie, biorące udział w Konkursie, przedstawia jego głos, a także nie są mu znane jakiekolwiek prawa osób trzecich, które mogłyby zostać naruszone poprzez zgłoszenie swojego nagrania do Konkursu.

 1. Każdy ze zgłaszających się do Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu i fanpage Gminnej Biblioteki Publicznej w Nozdrzcu z siedzibą w Warze oraz Gminy Nozdrzec.
 2. Przesłanie nagrania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
 3. Przekazanie nagrań konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie w/w nośników bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650.).
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie przez Uczestników Konkursu cudzej własności intelektualnej.
 5. Nagrodzone nagrania przechodzą na własność Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu i warunków udziału w Konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.
 7. Dodatkowe informacje pod numerami tel. 13 43 97 010 lub 13 43 98 212.

Klauzula informacyjna dla klientów Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu

w Nozdrzcu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w 36-245 Nozdrzec 63,

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych „UODO”, a od 25 maja 2018 r. na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust.m1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”;
 2. b) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 23ust. 1 pkt 2 UODO, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;
 3. c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.5
 4. Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Organizatora obsługujący Konkurs.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
 6. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
 7. a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 8. b) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 9. c) do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
 11. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje dane Uczestników w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, wiek, adres e–mail.
 12. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w ust.2 powyżej.
 13. W kwestiach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail: : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne