Menu
Święty Czas - przedstawienie muzyczne w Brzozowskim Domu Kultury

Święty Czas - przedstawienie m…

Zapraszamy na relacj...

„Dając dobro drugiemu, czynisz je sobie samemu”

„Dając dobro drugiemu, czynisz…

Misterium Bożonarodz...

Sierż. szt. Agnieszka Drozd z KPP Brzozów - nominowana do tytułu „Osobowość roku 2018”

Sierż. szt. Agnieszka Drozd z …

Dzielnicowa z Komend...

Wystawa fotografii z przeszłości Haczowa i Haczowian

Wystawa fotografii z przeszłoś…

Jeszcze dwa tygodnie...

Unikając zderzenia audi wjechało w pryzmę śniegu, pasażerka w szpitalu

Unikając zderzenia audi wjecha…

Nieustąpienie pierws...

Strażacy ratują życie…

Strażacy ratują życie…

12 stycznia ok. god...

Marta Podulka gwiazdą Koncertu Noworocznego w Brzozowie

Marta Podulka gwiazdą Koncertu…

Brzozowska publiczno...

Pawełek Sowiński „Szkolnym Indywidualnym (szachowym) Mistrzem Polski

Pawełek Sowiński „Szkolnym Ind…

Paweł Sowiński uczeń...

„Wesołą nowinę”...

„Wesołą nowinę”...

Szkoła Podstawowa Nr...

Prev Next
Dzisiaj jest: 21 Styczeń 2019    |    Imieniny obchodzą: Agnieszka, Inez, Jarosław
NAJNOWSZE:

Halina Kościńska

Halina Kościńska

                                 HALINA KOŚCIŃSKA

 

     Urodziła się 3 września 1949 r. w Brzozowie. Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie – rocznik 1967 r. Ukończyła 2-letnie pomaturalne Studium Nauczycielskie w Tarnowie w 1978 r.

   W latach 1967 – 1980 pracowała w Szkole Podstawowej im. prof. W. Szafera w Brzozowie

jako pracownik administracji oświatowej i jako nauczycielka. Podczas pracy w szkole ukończyła liczne kursy m.in. Centralną Szkołę Instruktorów Zuchowych ZHP w Cieplicach Śląskich i Kurs Kierowników Obozów Wędrownych i Wycieczek Szkolnych w Przemyślu. Przez kilka lat prowadziła dla młodzieży brzozowskiej szkoły podstawowej drużyny zuchowe oraz obozy wędrowne w Bieszczadach, na Roztoczu, w Górach Świętokrzyskich oraz wiodące przez Gorce, Pieniny i Tatry.

     Od stycznia1980 r. do 31 maja 1988 pracowała jako specjalista ds. kadr i administracji Referatu Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

     Z dniem 01 czerwca 1988 r. podjęła pracę w Muzeum Regionalnym PTTK im. A. Fastnachta w Brzozowie, przemianowanym w lipcu 1995 r. na Muzeum Regionalne im. A. Fastnachta w Brzozowie. Zajmowała się przede wszystkim współpracą muzeum ze szkołami oraz kulturą ludową. W latach 1998 – 2004 była dyrektorem w/w placówki muzealnej. W latach 1994 -2004 pełniła ponadto funkcję redaktora naczelnego miesięcznika regionalnego „Wiadomości Brzozowskie”, wydawanego przez muzeum. Miesięcznik ten w latach 2001-2004 trzykrotnie otrzymał ( raz I i dwukrotnie III nagrodę) w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Prasy Lokalnej Warszawie.

     W latach 2000-2003 miała raz w tygodniu (środy i niedziele) audycje na żywo dla słuchaczy Katolickiego Radia Fara w Krośnie i Katolickiego Radia VIA w Rzeszowie. W latach 1998 -2004 była przewodnicząca Rady Kultury i Sportu Związku Gmin Brzozowskich oraz wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Brzozowa. Jako przewodnicząca ZGB koordynowała przedsięwzięcia instytucji kultury gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Jasienica Rosielna, Haczów i Nozdrzec oraz sprawowała patronat nad twórcami i artystami ludowymi regionu brzozowskiego.

     W latach 1998 -2004 była wykładowcą etnografii w Małopolskim Uniwersytecie Ludowym we Wzdowie pow. Brzozów, a w latach 2005-2009 prowadziła zajęcia z etnografii w Uniwersytecie Ludowym Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej pow. Sanok.

     Podczas pracy w brzozowskim muzeum w latach 1988 -2004 jako pracownik, a następnie dyrektor placówki prowadziła wielokierunkową działalność zmierzającą do utrwalenia dziedzictwa kultury ludowej regionu brzozowskiego. Była inicjatorką czasowych i stałych ekspozycji muzealnych z zakresu szeroko rozumianej kultury ludowej, inicjowała nabywanie nowych eksponatów do działu historycznego, etnograficznego, do archiwum i biblioteki muzealnej oraz zachęcała studentów do pisania prac licencjackich i magisterskich o kulturze ludowej regionu brzozowskiego, udzielając wskazówek merytorycznych i metodycznych, poszerzając podstawę bibliograficzną.

     Koordynowała wcześniej jako kierownik pracowni poligraficznej brzozowskiego muzeum,

następnie jako dyrektor placówki działalność edytorską muzeum. Była redaktorem kilkunastu pozycji książkowych, które w całości lub części podejmowały kwestie z życia wsi.

     Prowadziła aktywną działalność oświatową wśród młodzieży szkolnej. Wygłaszała prelekcje z zakresu etnografii, ekologii walorów krajoznawczo-turystycznych regionu brzozowskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz prowadziła wykłady podczas warsztatów metodycznych organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krośnie i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku dla nauczycieli z powiatów: brzozowskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego „Dziedzictwo kulturowe w regionie brzozowskim i na Podkarpaciu”. Jej profesjonalne i pełne zaangażowania prelekcje – to tysiące słuchaczy wśród młodzieży i dorosłych w ciągu 20 lat pracy w brzozowskim muzeum.

     W muzeum organizowała różnorodną działalność m.in. przeprowadzała lekcje muzealne, oprowadzała grupy szkolne i gości zwiedzających ekspozycje oraz brała udział w przygotowaniach widowisk obrzędowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Cele edukacji regionalnej z uwzględnieniem folkloru realizowała podczas rajdów „Poznajemy historię i piękno ziemi brzozowskiej”, których była pomysłodawczynią i organizatorem.

   Była przewodniczącą wielu konkursów wiedzy etnograficznej organizowanych przez muzeum, szkoły, Gminne Ośrodki Kultury i Starostwo Powiatowe w Brzozowie oraz uczestniczyła aktywnie w wieczornicach, spotkaniach, benefisach, jubileuszach i pracach KGW. Z jej inicjatywy muzeum organizowało od 2000 r. Jarmark Folklorystyczny na brzozowskim rynku, który stopniowo stawał się imprezą z udziałem artystów powiatu brzozowskiego, Podkarpacia, a także ze Słowacji i Ukrainy.

    Sponsorowała jako dyrektor muzeum i osoba prywatna inicjatywy promujące kulturę ludową. Dzięki jej licznym inicjatywom i pomysłom rozsławiła regionalną etnokulturę, a dzięki jej mecenatowi wypromowała wielu twórców ludowych i poetów jeżdżąc z nimi na konkursy, prezentując ich sylwetki na łamach „Wiadomości Brzozowskich”, wreszcie wydając im tomiki poetyckie i organizując spotkania autorskie w szkołach i bibliotekach.

     Na łamach miesięcznika regionalnego „Wiadomości Brzozowskie”, „Wiadomości Małopolskie” oraz „Brzozowskiej Gazety Powiatowej” przez 27 lat opublikowała ponad 600 wywiadów i artykułów z zakresu samorządu lokalnego, etnografii, ekologii, oświaty, dziejów Żydów brzozowskich, wystaw i różnych imprez muzealnych lub oświatowych.

     Z dniem 01 stycznia 2005 r. przeszła na emeryturę, ale jeszcze do końca 2007 roku (3 lata) pracowała w muzeum w niepełnym wymiarze czasu pracy, zajmując się przede wszystkim katalogowaniem zbiorów. Pisała także artykuły do „WB” oraz pełniła funkcję zastępcy redaktora naczelnego „WB”.

   Wspólnie z mężem Zbigniewem 19 XI 2005 r. otrzymali z rąk Andrzeja Bieńczaka podczas Kryształowego Jubileuszu ELEO BUDMAX specjalną nagrodę „Dobrego Anioła” „Za dobro, które mnie i bliźnim uczyniliście”. Znaleźli się H. i Z. Kościńscy wśród 14 osób wyróżnionych.

     Od 2002 r. była członkiem Rady Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie, a od 2011 r. jest przewodniczącą Rady Fundacji.

     W latach 2010 -2013 była członkiem założycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie. Opracowała w 2012 r. 18 biogramów twórców do cz. I folderu i 20 biogramów twórców do cz. II folderu SLT pt.. „Promocja kultury poprzez twórczość ludową w powiecie brzozowskim”.

     W 2012 r. wykonała opracowanie redakcyjne i korektę publikacji „100 lat służby OSP w Trześniowie” autorstwa Krystyny Wojtoń i Leona Ziemiańskiego, a w 2015 r. napisała wstęp „Kapliczki – świadkowie historii, chwała Bogu i ich znaczenie w życiu wsi „ oraz wykonała korektę publikacji „Kapliczki i figury na terenie Gminy Haczów” pod redakcją Krystyny Wojtoń.

     Współpraca z poetką z Izdebek Danutą Czają zaowocowała napisaniem „Słowa o Autorce” do II jej tomiku poetyckiego „Gdzie schylona malwy głowa” w 2014 r. i „Słowa wstępnego” do III tomiku „Gdy słońce zachodzi” w roku 2015 oraz wykonaniem jego korekty.

     W roku 2014 napisała ponadto wstęp „Vetera novis augere” – „Nowe rośnie na starym” do albumu fotograficznego Dariusza Golisa „Brzozów i okolice dawniej i dziś”.

     Od 2016 r. pisze cykliczne artykuły dla „Brzozowiana.pl” – „Tradycje, zwyczaje, obrzędy”, „Zwyczaje rodzinne”, „Znani i nieznani z regionu”, „Ziemia urodzajna w artystów”. Napisała też artykuły o brzozowskich Żydach, , „Prawdy i legendy o kolei brzozowskiej” i inne, dotychczas ponad 35 artykułów.

     Współpracuje także od 2016 r. z „RBR.INFO.pl „ , gdzie zamieszczane są filmy, na których Halina Kościńska opowiadała o tradycjach i obrzędach dorocznych, o Żydzie brzozowskim Natanie Weissie, dziennikarce, poetce i pisarce Annie Kajtochowej, o Katarzynie Starzeńskiej z Grabownicy – łącznie nagranych zostało 15 filmów, a obecnie nagrywane są filmy o rodach ziemiańskich z powiatu brzozowskiego z cyklu „Sól naszej ziemi”. Dotychczas nagranych zostało 7 filmów z tego cyklu.

     W 2017 roku miała dwa wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Brzozowie oraz jeden wykład dla członków Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich w Brzozowie, drugi w lutym 2018 r. w w/w stowarzyszeniu., trzeci zaplanowany jest na czerwiec 2018 r.

     Przedstawiła losy hrabianki Katarzyny Starzeńskiej przed premierowym spektaklem „La Belle Gabrielle. Portret damy” w Grabownicy w 2017 r. i 08 marca 2018 r. przed spektaklem z okazji Dnia Kobiet w Dydni.

     Halina Kościńska przez swoją wytrwałość, zdecydowanie, a przede wszystkim skuteczność działania zdobyła sobie uznanie i szacunek społeczności lokalnej. Swoją pracą pokazała i nadal pokazuje na czym polega prawdziwy profesjonalizm nasycony autentycznym zaangażowaniem.

     Za wieloletnią pracę oświatową, kulturalną i społeczną, za osobisty wkład pracy w rozwój brzozowskiej placówki muzealnej otrzymała liczne dyplomy, podziękowania i listy pochwalne. Odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi (1987), Złotym Krzyżem Zasługi (2005), Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2002) przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz licznymi nagrodami: Inspektora Oświaty i Wychowania(1982,1984,1986,1988), Burmistrza Brzozowa (1990, 1995, 1998, 2001), Marszałka Województwa Podkarpackiego (2002), Nagrodą I stopnia im. F. Kotuli (2004) – przyznaną przez kapitułę Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, nagrodą Zarządu Związku Gmin Brzozowskich jako redaktor naczelny „Wiadomości Brzozowskich” (2004), nagrodą Starosty Brzozowskiego (2004), statuetką i tytułem „Indywidualność roku 2007 w regionie brzozowskim”(2008) na wniosek starosty i wójtów gmin powiatu brzozowskiego. Ostatnie wyróżnienie otrzymała :” za prowadzenie pozazawodowej działalności w zakresie dziedzictwa kultury ludowej, za liczne pomysły i inicjatywy, za uczenie i wychowanie w poszanowaniu dla pamiątek przeszłości i dorobku twórców regionu brzozowskiego oraz za energię i zapał, który oddała […] służbie dla społeczeństwa regionu brzozowskiego”.

       W 2012 i 2013 r. nominowana była do tytułu „Zasłużony dla powiatu brzozowskiego”.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 02 kwiecień 2018 13:09
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne