Menu
Dzisiaj jest: 15 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Jolanta, Wiola, Wit

Małgorzata Chmiel - "Ambasadorem Wschodu"

fot, ze zbiorów M. Chmiel fot, ze zbiorów M. Chmiel

     Na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim 18 listopada br. ogłoszono Ambasadorów Wschodu w ramach jubileuszowej 10 edycji konkursu. Wyłoniono siedmiu laureatów spośród 25 nominowanych w dziedzinach: projekt, turystyka, samorządność, przedsiębiorczość, społecznie odpowiedzialny, kultura i sztuka oraz nauka. Przyznano jeden tytuł honorowy, trzy wyróżnienia oraz jedną nagrodę specjalną. Najliczniejsze grono tegorocznych wyróżnionych reprezentuje lub jest związane z woj. lubelskim.

W Konkursie o Tytuł Ambasadora Wschodu po raz dziesiąty doceniono osoby, podmioty i instytucje działające na obszarze Polski wschodniej oraz jej pogranicza, które w sposób wyjątkowy i godny reprezentują potencjał społeczny, gospodarczy, naukowy i kulturalny tego regionu. Zgłoszenia oceniała Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli nauki, kultury, sztuki, mediów, samorządu oraz organizacji i inicjatyw społecznych. Po raz drugi w historii Ambasadora Wschodu podczas obrad rozpatrywano kandydatów nominowanych społecznie. W tej edycji nagrodę specjalną przyznawali przedstawiciele mediów.

W kategorii „Samorządność” w której wygrała Małgorzata startowało 6 osób i organizacji :

 1. Stowarzyszenie 100-lecia Kobiet (reg. podlaski)
 2. Kinga Sosińska, Wójt Gminy Stanisławów (reg. mazowiecki)
 3. Katarzyna Głąb – Sołtys Modliborzyc (reg. lubelski)
 4. Jacek Grzegorzak – Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko (reg. podkarpacki)
 5. Małgorzata Chmiel, liderka społeczna (reg. podkarpacki)
 6. Grzegorz Ostrowski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Dębe Wielkie (reg. mazowiecki)

„Od dziesięciu lat szukamy osób, projektów i inicjatyw, które zasługiwałyby na tytuł Ambasadora Wschodu lub wykazywały potencjał do takiej nominacji, i je znajdujemy. To największy sukces tej dekady – wciąż odrywamy prawdziwe perły i nieszlifowane diamenty, obserwujemy ewolucje i rozwój wielu podmiotów na przestrzeni lat i jesteśmy naprawdę dumni, że tutaj na wschodzie powstają rzeczy godne uwagi i promocji w innych zakątkach naszego kraju, a także poza jego granicami. Możemy czerpać z tego dziedzictwa” – mówił Daniel Parol, pomysłodawca i Sekretarz Konkursu o Tytuł Ambasadora Wschodu.

Najwięcej nagród i wyróżnień w tegorocznym konkursie Ambasador Wschodu otrzymali przedstawiciele woj. lubelskiego i osoby z nim związane – pięć statuetek i jedno wyróżnienie. Tytuł Ambasadora Wschodu i dwa wyróżnienia trafiły do woj. podlaskiego, dwóch laureatów pochodzi lub jest związanych z woj. podkarpackim, a jeden reprezentuje woj. świętokrzyskie.

 Ambasadorzy Wschodu w edycji 2023: Projekt – Paśny Buriat (zw. z woj. podlaskim), Turystyka – Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie (woj. podkarpackie), Samorządność – Małgorzata Chmiel (woj. podkarpackie), Przedsiębiorczość – AGAZI (zw. z woj. lubelskim), Społecznie odpowiedzialny – Stowarzyszenie Dla Ziemi (woj. lubelskie), Kultura i sztuka – Zespół redakcyjny czasopisma „Akcent” (woj. lubelskie), Nauka – dr hab. inż. prof. PL Joanna Pawłat (woj. lubelskie)

Nagroda specjalna – Bohdan Zadura (woj. lubelskie)

Tytuł Honorowego Ambasador Wschodu – Wiesław Myśliwski (zw. z woj. świętokrzyskim)

„Ambasadorowie Wschodu to szlachetny korpus dyplomatyczny złożony z tych, którzy z godnym najwyższego szacunku i uznania uporem wnoszą szczególnie cenny i twórczy wkład w dziedzictwo przedsiębiorczości Polski Wschodniej. Nic nie buduje tożsamości i dumy wspólnoty lokalnej lepiej niż dokonania ludzi, którzy nie oglądając się na innych sami tworzą swoją Małą Wielką Ojczyznę.”

Leszek Stafiej (dziennikarz)

Od redakcji: O Pani Małgorzacie na portalu znajduje się nie jedna informacja; zamieszczamy także to co napisano we wniosku ambasadorskiego konkursu. Tytuł materiału redakcyjny.

Fragment wniosku wysłanego przez osoby, którym Małgorzata pomaga czytamy :

 Małgorzata Chmiel na co dzień pracuje zawodowo, prowadzi Biuro Obrotu Nieruchomościami oraz Agencję Zatrudnienia, a po godzinach oddaje się swojej największej pasji – pomaganiu osobom potrzebującym. Z wykształcenia jest geodetą i specjalistą w zakresie wyceny nieruchomości oraz dodatkowo na studiach podyplomowych zdobyła uprawnienia doradcy zawodowego.

Małgorzata jest postrzegana w środowisku jako lokomotywa wielu działań zarówno w szeroko rozumianej kulturze jak i w działaniach społecznych, gdyż  dzięki swojemu zaangażowaniu i poświęceniu jest lokalnym autorytetem i osobą godną zaufania. Jest przykładem postaw pro-obywatelskich i wzorem do naśladowania dla wielu młodych i dorosłych osób. Jest niezaprzeczalnym liderem, mądrym przywódcą, który z sercem potrafi tworzyć zespół, dzięki czemu wspólnie z innymi zmienia rzeczywistość na lepszą. To osoba przedsiębiorcza z domu rodzinnego wyniosła wrażliwość na ludzi, piękno i tradycję ludową, więc spełniając swoje marzenia postanowiła wykorzystać swoje umiejętności i zapał na tym polu poprzez udział m.in. w Międzynarodowym Konkursie Mody w 1994 r., tworząc Galerię Rękodzieła Artystycznego w 2010 r. oraz prężnie działającą do dnia dzisiejszego organizację pozarządową tj. Stowarzyszenie Ludzi Twórczych. Jej inicjatywa, upór i dobra organizacja pracy doprowadziły również do utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce. 

W roku 1994 wygrała polską edycję Konkursu Mody Burdy pt. "zaprojektuj, wykonaj, zaprezentuj" –  i jako jedna 16 Europejek reprezentowała Polskę na finale w Wiedniu przyczyniając się tym samym do promocji Brzozowa i Polski. Od tamtej pory szkoliła swój warsztat projektując odzież w różnych firmach odzieżowych na terenie Polski, organizowała autorskie pokazy mody, była zapraszana m.in. do Łodzi, Rzeszowa, Wilna, Soliny. Sanoka, Warszawy, Bobowej, itp. Wtedy również wzięła udział w filmie dokumentalnym realizowanym przez TVP pt. „Ziemia urodzajna w artystów”.

Wiele osób składa deklaracje bez pokrycia z których nie wynikają konkretne efekty, a Ona uważa,  że sztuka ludowa to niepowtarzalne piękno, którego nie może zastąpić  żadna maszyna, czy program komputerowy. Jest osobą wrażliwą na ludzką biedę , stąd pomysł otworzenia miejsca w którym osoby wykonujące w domowym zaciszu piękne niepowtarzalne rzeczy, będą mogły to zaprezentować i  sprzedać. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnego środowiska uruchomiła  w 2010 r. Galerię Rękodzieła Artystycznego „Inspiro” co później zaowocowało utworzeniem  organizacji pozarządowej tj. Stowarzyszenia Ludzi Twórczych. Jednym z podstawowych celów Jej działania jest szeroko pojęta promocja lokalnej twórczości ludowej, a przede wszystkim ocalenie od zapomnienia produkowanej przez wiele lat w Brzozowie koronki klockowej.  Stara się realizować różne przedsięwzięcia, które mogą pomóc odnaleźć się bezrobotnym osobom – szczególnie paniom - na lokalnym rynku pracy i uwierzyć im we własne siły. Podczas gdy prowadziła galerię rękodzieła artystycznego, organizowała za własne środki finansowe m.in. warsztaty rękodzieła, kursy pozyskiwania funduszy europejskich, pokazy mody inspirowanej sztuką ludową. Wtedy też TVP Rzeszów nagrała o Niej program z cyklu „Niezwykli” pt. „ Trzeba mieć marzenia”. Gdyby ówczesne władze gminne partycypowały w kosztach jej utrzymania, tak jak to się dzieje w innych miastach np. w Rymanowie Zdroju, to galeria funkcjonowałaby do dziś.

Małgorzata od 13 lat jest prezesem Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie  skupiającym twórców rękodzieła, artystów, animatorów kultury, a głównym celem Jej działań jest “przywracanie blasku ludowym artystom”. Jest pomysłodawczynią i założycielką Stowarzyszenia Ludzi Twórczych. Od lat konsekwentnie buduje tą organizację, która jest oparta tylko na wolontariacie, ale przykład idzie od góry, bo Małgorzata pracuje zupełnie społecznie. Jest mądrą, przewidującą, mocno stojącą na ziemi osobą, wiedzącą, że sukces zależy od ciężkiej pracy,  roztropności, a przede wszystkim od poczucia misji. Od kilkunastu lat nieodpłatnie udostępnia swój prywatny lokal dla organizacji, jest prawdziwym społecznikiem, wspiera stowarzyszenie nie pobierając żadnych wynagrodzeń, poświęcając swój wolny czas, pisze reportaże, spędza setki godzin pisząc projekty by pozyskać środki finansowe na działania statutowe m.in. wydawanie publikacji z prezentacją twórczości członków stowarzyszenia, na wyjazdy promujące twórczość ludową, na warsztaty rękodzieła, angażuje inne organizacje pozarządowe z Powiatu Brzozowskiego do wspólnych działań. Szuka różnych form promocji artystów (radio, prasa, telewizja, częste wyjazdy) Organizuje pokazy różnych form rękodzieła, spotkania z twórcami ludowymi, artystami, prowadzi działalność w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Od wielu lat wspiera amatorski ruch artystyczny, motywuje  mieszkańców regionu do wykorzystania możliwości zrobienia kursów z dziedzin rękodzielnictwa, by osoby obdarzone talentem twórczym mogły nie tylko realizować swoją pasję, ale również zarabiać. Już sporo osób, które należały do stowarzyszenia na przestrzeni kilkunastu lat usamodzielniło się tworząc własne firmy.

Małgorzata Chmiel jest również pomysłodawczynią utworzenia Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce, wyszukała pustostan, opracowała całą strategię, wymyśliła tematykę wszystkich pracowni i zwróciła się do ówczesnego Starosty, by pomógł to zrealizować. Po dość długich Jej staraniach władze podjęły temat i CIS funkcjonuje do dziś….Jego misją jest wspieranie osób bezrobotnych w procesie odzyskiwania zdolności pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym, wiary w siebie i powrotu do pracy. U podstaw działania Małgorzaty stoi stwierdzenie ,,praca zamiast zasiłku". Centrum Integracji Społecznej to instytucja realizująca specjalistyczny program pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem w określonym czasie.

Małgorzata wnosi wiele również w rozwój sektora pozarządowego w całym regionie, pełniąc różne funkcje społeczne m.in. to Ona wyszła z inicjatywą utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego, posiada szereg kwalifikacji do zarządzania w NGO.

Nie jest trudno działać będąc pracownikiem kultury, czy samorządowcem, gdy się dysponuje odpowiednimi  środkami finansowymi, lokalem, telefonem, itp., niestety stowarzyszenie tego nie ma, sądzimy że najtrudniej jest „zrobić coś z niczego” a to się Małgorzacie w 100 % udaje. Potrafiła skupić wokół siebie mnóstwo twórców i animatorów kultury. Jej społeczne działania mają na celu : integrację osób w różnym wieku poprzez wspólne wyjazdy na pokazy, warsztaty, imprezy itp., umożliwienie nawiązania nowych kontaktów pomiędzy różnymi środowiskami twórców, wzrost aktywności lokalnego środowiska poprzez wytwarzanie wyrobów rękodzieła, umożliwienie spełnienia marzeń, dowartościowania ludzi, rozbudzenie świadomości o potrzebie wspólnego działania oraz promocję Regionu Brzozowskiego.

Za te działania, które trwają już prawie 30 lat otrzymała mnóstwo podziękowań, wyróżnień, rekomendacji  m.in. od Fundacji Cepelia „Za zasługi dla zachowania dorobku kultury polskiej”, od Zarządu Województwa Podkarpackiego „Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury”, od Prezydenta Łodzi, Prezydenta Rzeszowa, itp.

 „Wiele osób gratuluje mi sukcesu. Dla mnie sukces to przede wszystkim ludzie zadowoleni ze skuteczności mojej pracy zawodowej i społecznej, no i kalendarz wypełniony po brzegi. Spotkania, wyróżnienia, nagrody, urocze zdjęcia są jedynie elementem zdobniczym moich działań, swoistą wisienką na torcie, ale trzeba jednak pamiętać, że tort bez dekoracji jest mało atrakcyjny ????. Dlatego mówiłam/mówię i będę uparcie powtarzać, że bez względu na to, ile trudu, pracy, serca, włożyłam/wkładam w swoją pracę społeczną, to uczestnictwo w Konkursie było/jest swoistą trampoliną działań dla mnie i stowarzyszenia.

Jeżeli w moim życiu można coś zakwalifikować jako szczęśliwe zrządzenie losu, to było nim bez wątpienia uczestnictwo w Międzynarodowym Konkursie Burdy w Austrii, które zmieniło bieg wydarzeń w niebywały sposób.

Na gali Ambasadorów Polski Wschodniej na Zamku w Janowie Podlaskim czułam się tak, jak wiele lat temu na spotkaniu z władzami Wiednia w Pałacu Schonbrunn”- mówi Małgorzata. (admin)

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 11 grudzień 2023 00:47
Więcej w tej kategorii: « Nominacja dla Pani Prezes
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne