Menu
Dzisiaj jest: 18 Wrzesień 2021    |    Imieniny obchodzą: Irena, Stanisław, Józef

logo321

reklama

Bezpieczna droga do Izdebek

Bezpieczna droga do Izdebek

 

Dobiegły końca prace związane z likwidacją 6 osuwisk na drodze powiatowej Brzozów-Wara w miejscowości Przysietnica. To największe w ostatnich latach przedsięwzięcie, zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym, kosztowało blisko 9 mln zł. Zabezpieczenie osuwisk następowało etapami i rozpoczęło się jeszcze w 2011 r. Było koniecznością, gdyż zsuwanie się warstw ziemi w obrębie osuwisk powodowało zapadanie się drogi na odcinku 1 320 m.b. i niszczenie jej nawierzchni. Na zagrożenie całkowitym oberwaniem drogi zwrócił również uwagę Państwowy Instytut Geologiczny, któremu zlecono przeprowadzenie badań i opracowanie ekspertyzy, stanowiącej podstawę do zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej, na którą powiat otrzymał dotację z MSWiA w kwocie 240 000 zł. - Rodzaj i skala osuwisk wymagały (według pierwotnej wersji dokumentacji) zastosowania po raz pierwszy skomplikowanej technologii, co wiązało się z kosztami na poziomie ok. 27 mln zł. Tak wysokie koszty przedsięwzięcia czyniły z oczywistych względów realizację tego zadania mało realnym. Poszukiwano więc rozwiązania tańszego, lecz jednocześnie skutecznego. Warunek ten spełniła kolejna wersja projektu technicznego, która została pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Projektu „Osłona Przeciw osuwiskowa”, któremu przewodniczy Pani Małgorzata Chomycz – Wojewoda Podkarpacka. To na jej wniosek Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnił wsparcie finansowe w kwocie ok. 7 mln zł, stanowiące 80% wartości zadania. Pozostała część pochodziła z budżetu powiatu – mówi Janusz Draguła Wicestarosta Brzozowski.

   Warto podkreślić, że tak wysoka wartość zadania spowodowana była zakresem przedsięwzięcia. W ramach wykonanych prac zabezpieczono ciąg 6 czynnych osuwisk na długości przeszło 1 km drogi powiatowej za pomocą przypory ze zbrojonych 700 betonowych pali o średnicy 60 cm i długości od 10 do 14 m każdego z nich. Ponadto wykonano przebudowę 5 przepustów drogowych pod koroną drogi, odwodniono korpus drogowy i tereny osuwiskowe za pomocą systemu drenażowego z rur perforowanych, a także dokonano odwodnienia powierzchniowego drogi. W następnej kolejności wzmocniono konstrukcję nawierzchni drogi na długości 1,3 km, utwardzono pobocza, wykonano urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, a ponadto wyprofilowano i zabezpieczono skarpy oraz nasypy drogi. Wszystkie te kosztowne i pracochłonne zabiegi spowodowały, że w chwili obecnej przejazd drogą powiatową przez Przysietnicę stał się komfortowy, a przede wszystkim bezpieczny. ( www.powiat.brzozow, fot. arch. portalu)

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne