Menu
Dzisiaj jest: 7 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodzą: Jarosław, Robert, Wiesław

Dzień Patrona Powiatu

Dzień Patrona Powiatu

 

    

Dzień 19 października to dla wszystkich Polaków data szczególna. W tym dniu, 28 lat temu, męczeńską śmierć poniósł ksiądz Jerzy Popiełuszko. To dzień szczególny również, a może przede wszystkim, dla mieszkańców powiatu brzozowskiego, bo to im od roku 2010 ksiądz Jerzy patronuje. By uczcić tę okoliczność władze samorządowe powiatu i gminy, przedstawiciele jednostek powiatowych, służb, straży i inspekcji, a także mieszkańcy powiatu wzięli udział we mszy św. w brzozowskiej kolegiacie oraz w okolicznościowym spotkaniu.

   Uroczystą mszę św. w intencji powiatu brzozowskiego odprawił ks. Prałat Kazimierz Kaczor – Proboszcz parafii w Haczowie, homilię wygłosił ks. Dziekan Franciszek Goch – Proboszcz brzozowskiej parafii, mszę koncelebrowali: ksiądz Józef Kasperkiewicz – Proboszcz Parafii w Izdebkach i Ojciec Jan Gruszka – Proboszcz parafii w Starej Wsi. W trakcie homilii Ksiądz Franciszek Goch przypomniał ideały, którym przez całe życie służył i dla których oddał swoje życie błogosławiony ksiądz Jerzy – Twierdził on uparcie, że Solidarność to jedność rąk, umysłów i serc. Mówił: Ja nie uprawiam polityki moją bronią jest prawda i miłość. Dzisiaj potrzeba nam męstwa, a męstwo nie trzyma się żelaza, ale trzyma się rozumu i trzyma się serca. Ci, którzy nie potrafią zwyciężać rozumem i sercem sięgają dzisiaj po siłę. Ale przez krzyż idzie się do zwycięstwa. Innej drogi nie ma– tłumaczył. Księże Jurku - naucz nas zło dobrem zwyciężać! Zwycięstwo –mówiłeś- ma być odnoszone za cenę dobra, nigdy zła, zwycięstwo ma być odnoszone za cenę dobra a nie nienawiści, za cenę prawdy, nigdy kłamstwa, wreszcie, zwycięstwo ma być odnoszone za cenę męstwa a nie strachu – podsumował ksiądz proboszcz Franciszek. Wyjątkowy charakter mszy podkreślił udział pocztów sztandarowych oraz młodzieży z klasy wojskowej I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie. Zwieńczeniem mszy św. było złożenie kwiatów pod obeliskiem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki przez liczne delegacje. W trakcie okolicznościowej konferencji, która miała miejsce w sali konferencyjnej „ALTA” referat na temat życia Księdza Jerzego i represji jakich doświadczył ze strony aparatu państwowego wygłosił Piotr Chmielowiec z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

   Dzień Patrona Powiatu Brzozowskiego był również okazją do podsumowania tegorocznej edycji Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego”. W ten sposób od ubiegłego roku wyróżniane są osoby, instytucje oraz organizacje pozarządowe, które dzięki osiągnięciom naukowym, kulturalnym, sportowym, czy w działalności społecznej, przyczyniają się do rozwoju powiatu brzozowskiego. W tym roku Kapituła w składzie: Agata Gierlach, Wiesław Graboń, o. Jan Gruszka, Jerzy Kuczma, Barbara Stolarz, Roman Wojtarowicz oraz Zygmunt Błaż – Przewodniczący Kapituły - nominowała do tytułu osiem osób: Anna Mendyka, Adam Piecuch, Kazimierz Barański, Apolonia Kapiszewska, Edward Mróz, ks. Kazimierz Kaczor, Halina Kościńska i Józef Cupak. Po analizie wniosków jednogłośnie Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego”, Statuetkę Patrona Powiatu bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz nagrodę finansową w wysokości 2500 złotych przekazano trzem laureatom: Kazimierzowi Barańskiemu, Ks. Prałatowi Kazimierzowi Kaczorowi oraz Józefowi Cupakowi. Tuż po ogłoszeniu werdyktu Ksiądz Prałat swoją nagrodę finansową przekazał Fundacji im. dr Stanisława Langa na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego. Uzasadniając decyzję Kapituły jej Przewodniczący Z. Błaż krótko scharakteryzował nagrodzone osoby.

Kazimierz Barański: Aspirant sztabowy - od 1983 roku jest policjantem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie. Na przestrzeni kilku ostatnich lat z jego inicjatywy na terenie powiatu brzozowskiego powstało pięć Miasteczek Ruchu Drogowego (Brzozów, Stara Wieś, Zmiennica, Nozdrzec i Domaradz). Od wielu lat jest także egzaminatorem młodzieży zdającej egzaminy na karty rowerowe i motorowerowe. Od ponad 20 lat organizuje prelekcje, wykłady i pogadanki dla przedszkolaków, uczniów i ich rodziców. Jest także organizatorem dorocznej Konferencji Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym w Brzozowie. W wolnych chwilach Pan Kazimierz projektuje i maluje pomieszczenia w szkołach na terenie powiatu. Kazimierz Barański od wielu lat propaguje zdrowy i aktywny tryb życia organizując w okresie ferii i wakacji rajdy rowerowe po Ziemi Brzozowskiej dla dzieci i młodzieży.

Ksiądz Prałat Kazimierz Kaczor: Od grudnia 1978 r. Proboszcz parafii w Haczowie (protokolarnie od 17 stycznia 1979r.). Wielokrotnie szykanowany przez władze komunistyczne w zwiazku z „nielegalnym budownictwem sakralnym”. W latach 70. współpracował ze środowiskami opozycyjnymi. Od grudnia 1981r.- kapelan Solidarności ówczesnego województwa krośnieńskiego. Organizował w haczowskim Domu Parafialnym wykłady z zakresu historii i ekonomii dla kilkuset późniejszych samorządowców z terenu Podkarpacia. W okresie Stanu Wojennego współorganizował w parafii punkt pomocy dla internowanych i ich rodzin, a na plebanii drukowano podziemne pismo „Solidarność Podkarpacka”. Wielokrotnie przesłuchiwany, nachodzony przez funkcjonariuszy SB. Dzięki jego staraniom 13 listopada 2000 r. Jubileuszowego, stary zabytkowy kościół w Haczowie po trwającym ponad 20 lat remoncie i konserwacji na zewnątrz i wewnątrz, został po 52 latach przywrócony do kultu religijnego, a w sierpniu 2003 r. został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Józef Cupak: Poeta, którego twórczość ma kilka nurtów: liryka, satyra, wiersze religijne, patriotyczne i okolicznościowe. Pisze o człowieku i dla człowieka. Wiersze autorstwa Józefa Cupaka są cenną pamiątką kultury regionu, opisem minionych wydarzeń a także opisami przyrody. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym regionu prezentując swoje utwory podczas uroczystości i imprez kulturalnych organizowanych na terenie całego Powiatu Brzozowskiego. Krzewi kulturę ludową szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

   W tym szczególnym dniu, odznaczenia za długoletnią służbę, z rąk Wojewody Podkarpackiej Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej, odebrali również pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Odznaczenia zostały nadane decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę uhonorowano Tadeusza Iwanowskiego, Edwarda Koniecznego i Tomasza Rybę. Srebrne odznaki dostali: Wacław Boczar, Beata Ruttar-Duplaga i Ewa Tabisz, a brązowe: Agata Bednarz-Leń, Janusz Błyskal, Marta Częczek, Renata Jatczyszyn, Sławomir Leń, Magdalena Pilawska, Tomasz Puszkar, Irena Rąpała i Piotr Tasz.

   Dzień Patrona Powiatu Brzozowskiego dla władz samorządu powiatowego był okazją do przekazania Nagród Starosty Brzozowskiego dla dyrektorów i nauczycieli ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat brzozowski, z okazji minionego niedawno Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody otrzymali: z I LO – Dyrektor Dorota Kamińska, Halina Pawlik, Barbara Owoc, z ZSE – Dyrektor Jerzy Olearczyk, Danuta Słaba, Magdalena Nawłoka, z ZSB – Dyrektor Jan Prejsnar, Jolanta Skawińska, Mariusz Dydek, z SOSW – Dyrektor Barbara Kozak, Bogna Mentelska, Maria Zaprzalska, zaś z PP-P – Dyrektor Anita Kafel i Krystyna Przyczynek.

   Na zakończenie obecni na spotkaniu okolicznościowym mieli okazję obejrzeć część artystyczną w wykonaniu młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie, przygotowaną pod kierunkiem opiekunów – Małgorzaty Ścibor i Krzysztofa Łobodzińskiego. (www.powiatbrzozow)

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne