Menu
Dzisiaj jest: 20 Maj 2019    |    Imieniny obchodzą: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
NAJNOWSZE:
plus brzozow
reklama
Rzonca
reklama
Łukaciejewska
reklama
aska frydrych
reklama

Powiatowy Konkurs Plastyczny na Plakat Promujący Rodzicielstwo Zastępcze

Regulamin

Powiatowego Konkursu Plastycznego na Plakat Promujący                                       Rodzicielstwo Zastępcze

 

1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizator Konkursu:

–   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie

Patronat Honorowy:

–   Starosta Brzozowski

 

2.   UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu są dzieci i młodzież ze szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu brzozowskiego wg następujących grup wiekowych:

–   I grupa - uczniowie szkół podstawowych,

–   II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych,

–   III grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

3.   CELE I TEMAT KONKURSU

Celem konkursu jest:

–   propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego

–   rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych

–   pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu powiatu brzozowskiego na temat rodzicielstwa zastępczego

–   kształtowanie empatii wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń i problemów współczesnych rodzin

 

4.   WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

–   Warunkiem udziału w Konkursie jest osobiste dostarczenie lub przesłanie pracy na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie, ul. 3 maja 51, 36-200 Brzozów, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2013 roku.

–   Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich majątkowych do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 639 z późn. zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

 

5.   FORMAT I TREŚĆ PRACY PLASTYCZNEJ:

– Prace powinny być wykonane na papierze lub brystolu w formacie A4, dowolną techniką plastyczną np. kredka, ołówek, pastele, farby, grafiki komputerowe.

– Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi.

– Praca powinna podejmować tematykę określoną w tytule i celach konkursu.

– Każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób:

- imię i nazwisko autora,

- adres zamieszkania,

- grupa wiekowa, nazwa szkoły i klasa

- kontakt telefoniczny do opiekuna – (rodzica, nauczyciela lub instruktora).

– Każdy uczestnik przesyła maksymalnie 1 pracę konkursową - prace zbiorowe nie będą oceniane.

– Prace bez pełnych danych dotyczących uczestnika nie będą oceniane.

 

6.   OCENA PRAC

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora według następujących kryteriów:

- zgodność z tematem i celami konkursu (0 – 10 pkt.),

- walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania) (0 – 10 pkt.),

- ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy (0-10 pkt.),

- estetyka i efekt wizualny (0-10 pkt.).

 

7.   ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

–   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.05.2013 r.

–   O wynikach konkursu i terminie wręczania nagród opiekunowie zostaną poinformowani drogą telefoniczną do dnia 17.05.2013 r.

–   W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana nagroda główna i dwie nagrody dodatkowe.

 

8.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

–   Regulamin Konkursu zostanie przesłany do wszystkich szkół z terenu powiatu brzozowskiego.

–   Wraz z Regulaminem do szkół zostaną przekazane podstawowe informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego.

–   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

–   Wszelkie informacje o konkursie zostaną umieszczone na stronie internetowej www.powiatbrzozow.pl

 

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne