Menu
Dzisiaj jest: 9 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodzą: Klara, Roman, Romuald
plus brzozow
reklama

Spotkanie z Posłem Piotrem Tomańskim w Grabownicy Starzeńskiej

 

    26 października w domu ludowym w Grabownicy Starzeńskiej z ponad 80 mieszkańcami tej wsi spotkał się poseł Piotr Tomański. Spotkanie prowadził sołtys a zarazem radny Rady Powiatu – Dominik Arendarczyk, uczestniczyli w nim także: burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Pilszak i skarbnik gminy – Jacek Szklarz.

Poseł Tomański przedstawił zebranym program Platformy obywatelskiej „Plan dla Polski. Porozmawiajmy o konkretach. Rodzina. Praca. Inwestycje”, wskazując na najważniejsze, bieżące przedsięwzięcia rządu i jego partii. Powiedział, że kraj nasz już po Euro jest w Europie spostrzegany bardzo dobrze, wskazał na 18% wzrost gospodarczy w latach rządów koalicji PO-PSL, nawiązał do rocznego urlopu wychowawczego dla rodziców, kredytów dla ludzi młodych na mieszkania, dofinansowywanie żłóbków, subwencji oświatowych. Zebrani otrzymali ankiety dotyczące zagadnień kluczowych dla mieszkańców, oczekiwań wobec swoich reprezentantów w parlamencie oraz wobec koalicji rządzącej. Wspomniał o pilotażowym programie realizowanym właśnie na Podkarpaciu, dotyczącym szukania miejsc pracy, organizować i tworzyć miejsca pracy przez firmy w naszym regionie. Wspomniał o elastycznym czasie pracy i rozliczaniu go pracy przez pracodawców w systemie rocznym oraz o „otworzeniu” nowych 230 zawodach a także o tworzeniu i utrzymaniu i utrzymaniu miejsc pracy przez instytucje i firmy dofinansowane ze środków państwowych a także o walczeniu w Unii Europejskiej o unijny budżet w wysokości 300 mld oraz o 100 mld dodatkowych środków. Z tego 10 mld ma iść na polska naukę, na innowacje polskie uczelnie. Dodał, że blisko jest ku temu aby w Krośnie powstała wyższa uczelnia, której absolwenci znajda pracę po jej ukończeniu, bowiem podpisano już umowy z 30 firmami na Podkarpaciu o zatrudnieniu absolwentów studiów. 30 mld ma iść na modernizację kolei, 1 mld na modernizacje komend Policji, 43 mld w latach 2012-2015 na drogi. Zwrócił uwagę na rozbudowę lotniska w Jasionce, które przybliży inwestorów w regionie. W dyskusji zabierali głos: Dominik Arendarczyk – pytał o środki popowodziowe, poruszył problematykę rowów melioracyjnych. Następnie pytano o stosunek posła do GMO, o pracę w warunkach szkodliwych, chciałby aby badano kancerogenność , bowiem warto wiedzieć …., nawiązał do wypowiedzi poprzednika w zakresie rowów melioracyjnych i odprowadzaniem wody na prywatne działki. Pan Bogacki zwrócił uwagę na trudności życiowe osób będących na rentach, żyjących z kwoty 1700 miesięcznie w 6 osobowej rodzinie przy opłatach ponad 1 tys. zł. Miesięcznie. Poseł, zwrócił uwagę na problemy rodzin utrzymujących się z 1 ha ziemi i rent. Zwrócił uwagą na kolejną falę kryzysu, który jest przed nami. Stwierdził że gmina Brzozów dostała jedną z większych kwot popowodziowych. Przypomniał o „zielonych boiskach”, w zakresie GMO stwierdził, iż rynek europejski jest otwarty, wszyscy rolnicy maja mieć te same możliwości w ramach unijnych, ustawa jest u prezydenta, każdy z nas chce abyśmy byli zdrowi, problemem było to, ze zapis o GMO nie musiał być uwidoczniany. Mamy szanse na rozwój produkcji żywności ekologicznej, powiedział, iż uważa, że to co dobre dla rolnictwa winno być w całej unii, także to co złe winno dotyczyć wszystkich. Praca w warunkach szczególnych – poprosił o uwzględnienie pytania w dostarczonej ankiecie i obiecywał, że pytający dostanie odpowiedź ministra. Odniósł się do uwag o melioryzacji i wyliczania kosztów użytkowania miejsc za postawione słupy energetyczne na prywatnych posesjach podobnie. Obiecał wsparcie pisma do Zarządu Dróg. Omówił problematykę dróg lokalnych. Antoni Mazur radny Rady Miejskiej pytał w swym dłuższym wystąpieniu o GMO dlaczego przyjęto ustawę o wprowadzeniu GMO a nie o zakazie, uzasadniał swe pytanie min. ekologia i zdrową żywnością. Pytał dlaczego za oświetlenie drogi wojewódzkiej płaci gmina a nie instytucja wojewódzka? Zwrócił uwagę, że gmina brzozowska dopłaca około 1 mln zł miesięcznie a subwencje nie spływają w czasie a z opóźnieniem. Wyjaśnił, problem chodnika przy drodze wojewódzkiej, wg. Niego Sejmik Województwa Podkarpackiego wymaga 50% wkładu własnego na co ani wieś ani gmina pozwolić sobie nie może. Poruszył problem ustawy „o śmieciach” która ma obowiązywać od lipca 2013 r., okręgów jedno mandatowych, które mogą dzielić wieś na pół czy część miasta.

Burmistrza pytano o budowę chodnika na kopalnię, obietnice trwają 5 lat, zaprosiła burmistrza na spacer po ulewnym deszczu drogą w kierunku przedszkola. Burmistrz szeroko odniósł się do tego problemu i innych, szczegółowo wyjaśniając problematykę działań gminy w tym zakresie i innych, nurtujących mieszkańców gminy. Kolejne pytania dotyczyły oświetlenia części drogi wojewódzkiej, odbiór śmieci wielkogabarytowych, oczyszczalnię ścieków, o problemy z uzgodnieniami technicznymi dla inwestycji. O likwidacji kontenerów na śmieci przeznaczonych dla szkła i tworzyw sztucznych odpowiedział sołtys. To mieszkańcy wsi wrzucali do nich wszystko poza szkłem i tworzywami, więc należało je usunąć. W sprawach dot. spraw gminy ponownie odniósł się burmistrz Rzepka. Zapowiedział też, że w sprawach ustawy śmieciowej – spotka się z mieszkańcami za miesiąc wyjaśniając problem związany z porządkowaniem wsi czy miasta.

Na koniec poseł Tomański odniósł się do kolejnych problemów i uwag.

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne